//

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมวด K

- K Line Container Service (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Logistic
- Kaeser Kompressoren (Thailand) Ltd.  
ประเภทอุตสาหกรรม: Compressor
- Kaise (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Pipe tube for air-conditioner
- Kanayama Kasei (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Foam
- Kanpatsu (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto parts
- Kanto Hara Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Press & coil forging
- Kanto Hara Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto parts
- Kanuc YMP (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Heat treatment
- Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Shampoo
- Kawabe Precision (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Press part, plastic, die mould
- Kitz (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Water valve
- K'mac Bangkok Fastening Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto parts
- Kohbyo (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Shaft and screw for automotive industry, electric product parts, CD&DVD player
- Komark (Thailand) Co., Ltd. - Malaysia
ประเภทอุตสาหกรรม: Label printing
- Konsei (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto Parts, Electrical Parts and Industrial Robot
- Konsei (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Brake hose
- Koryo (Thailand) Co, Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic molding products
- KTX Thai Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Tooling for automotive interior parts
- Kusatsu Electric (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Electric motor
- KYB (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto parts
- KYB Steering (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Hydraulic pump, power steering pump
- KYB Technical Center (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto parts
- Kyokuyo Industrial (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Press parts, chassis parts
- Kyoritsu Iyo (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Automotive parts

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม