//

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมวด U-Z

- United Coil Center Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Coil, steel
- United Excel Chemical Co., Ltd. - Malaysia
ประเภทอุตสาหกรรม: Chemical
- Usui International Corporation (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Brake tubes, fuel tubes
- Valeo Siam Thermal Systems Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Car/ bus air-conditioner
- Vandapac Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic
- Vantec World Transport (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Logistic
- VIA Logistics Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Logistic
- VIA Logistics Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: -  
- Viscount Plastic (Thailand) Ltd. - Australia
ประเภทอุตสาหกรรม: Rigid plastic packaging products
- Vuteq Thai Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Fixtures & molds for producing automotive glass
- Vuteq Thai Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Steel case, fabricated metal, jig, belt conveyor
- Wako Sangyo (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Cassette mechanism, copy machine parts, CD/ VDO, automotive parts
- Walbro (Thailand) Co., Ltd. - USA
ประเภทอุตสาหกรรม: Calibrator
- Walker Exhaust (Thailand) Co., Ltd.    
ประเภทอุตสาหกรรม: -
- Wara Micro Circuit Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Printed circuit board manufacturer
- Woodland Ink Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Printing ink
- World Sibo-Tech Co. Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Mold maintenance service
- Xaloy Asia (Thailand) Ltd. - USA
ประเภทอุตสาหกรรม: Barrel, screw
- Y.M.P. (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Press installation & maintenance, electrical engineering, machine tools installation & maintenance
- Y.M.P. (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Press installation & maintenance, electrical engineering, machine tools installation & maintenance
- Y.M.P. Press & Dies (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Press processing, sheet metal parts, die & jig making
- Y.M.P. Tools (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Design and manufacture cutting tools
- Yahagi (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Charging and starting system parts for automobile plastic
- Yamakoh  Precision  Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic injection
- Yarnapund Daizo Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Electric and auto parts
- Yongsawad Construction Product Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Construction Material
- Yuan Deng Industrial Co., Ltd. - Taiwan
ประเภทอุตสาหกรรม: Computer case
- Yushiro (Thailand) Co., Ltd - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Metal working oils and fluids products
- Zicom  Cesco  Engineering Co., Ltd. - Singapore
ประเภทอุตสาหกรรม: Concrete mixers and recycling machine products

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม