//

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมวด D

- Dae Sung Hitec (Thailand) Co., Ltd. - South Korea
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic telephone
- Daesung Fine Tec (Thailand) Co., Ltd. - South Korea
ประเภทอุตสาหกรรม: Gear, bracket
- Daiho Industrial (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic Parts
- Daika Kogyo (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic products
- Daiki Aluminium Industries (Thailand) Co., ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Aluminum alloy ingot
- Daiki Aluminium Industries (Thailand) Co., ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Aluminum alloy ingot (warehouse)
- Daikin Airconditioning (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Air conditioners 
- Daikin Industries (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Air conditioners & compressors
- Daikyo Corporation (Thailand) Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Construction Machinery Products
- DIC Graphics (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Printing ink
- Daipla Systec (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic molding, plastic injection and unit parts assembly
- Daito-Seiko (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Mold
- Daiwa Asia CO., Ltd.    
ประเภทอุตสาหกรรม: -
- Daiwa Harness (Thailadn) Co., Ltd. - Japan  
ประเภทอุตสาหกรรม: -
- Daizen Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Auto parts
- David Brown (Thailand) Ltd. - USA
ประเภทอุตสาหกรรม: Hydraulic pump, value power take off
- Denso (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Engines for automobiles, electronic parts
- DENSO Training Academy (Thailand) - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Training facility of Denso
- Design Source & Manufacturing Co., Ltd. - Thailand
ประเภทอุตสาหกรรม: Wake board binding
- DIA Modern Engineering (Thailand) Co., Ltd. - Japan
ประเภทอุตสาหกรรม: Metal products
- DIAB (Thailand) Co., Ltd. - Denmark
ประเภทอุตสาหกรรม: Structural materials
- Dunlop Adhesive (Thailand) Limited - Japan

ประเภทอุตสาหกรรม: Adhesive Products
- DynaChisso Thai Co., Ltd. - Taiwan
ประเภทอุตสาหกรรม: Plastic components

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม