//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมวด ศ-ห

- บริษัท ศรีเทพไทยออร์แกนนิคส์ จำกัด 
109 หมู่ที่8 ถ.บางนา-ตราด กม.25 เขตบางนา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2284 2173-7   
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์ (Chlorinated Paraffin, Hydrochloric Acid) 
- บริษัท ศรีไทย ฟู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด 
171 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2720 6230-40   โทรสาร: 0 2720 6241-2 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และแบ่งบรรจุน้ำตาลทรายขาวและครีมเทียม 
- บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด 
539 หมู่ 4 ซ.8B แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0425   โทรสาร: 0 2324 0427 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแม่พิมพ์โลหะ (MOULD), ผลิตและส่งออกสินค้าพลาสติก 
- บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด 
569 หมู่2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 0927-8   โทรสาร: 0 2324 0530
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเบาะรถยนต์   
- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 
610 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0941-3   โทรสาร: 0 2324 0924
ประเภทอุตสาหกรรม: เปลือกและฝาแบตเตอรี่  
- บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด 
601 หมู่ 2 ซ. 1B ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 0924   โทรสาร: 0 2323 2857 
ประเภทอุตสาหกรรม: รีดท่อเหล็ก 
- บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
844 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3704-9   โทรสาร: 0 2709 4684 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสเปร์ยปรับอากาศ ฉีดโทรศัพท์ เคลือบเงาและแว็กซ์ เคลือบเงา ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกชนิด, เจล, ก้อนดับกลิ่น และลูกเหม็น รับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าจำพวกอุปโภค บริโภค น้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ ทุกชนิด 
- บริษัท สแตนดาร์ด รีแพคเกอร์ จำกัด 
822/2 หมู่ 4 ซ.14B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2710 6575   โทรสาร: 0 2710 6576 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและแบ่งบรรจุ ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเกล็ด 
- บริษัท สตรอง ครอป จำกัด 
269/5 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3589   โทรสาร: 0 2709 3588 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมและแบ่งบรรจุเคมีทางการเกษตร, ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ 
- บริษัท สปริง อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 
703 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4970-1   โทรสาร: 0 2709 4799
ประเภทอุตสาหกรรม: ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอีเลคโทรนิคส์, ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตแม่พิมพ์โลหะ,ซื้อมา ขายไป วัตถุดิบ แผ่นเหล็ก เหล็กม้วน ที่ไม่ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ซื้อมา ขายไป แม่พิมพ์โลหะ และผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 
745 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 1483   โทรสาร: 0 2709 1842 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ประเภทโคเจนเนอเรชั่น) 
- บริษัท สยาม เคมฟาส์ทแอร์โรว์สเปซ จำกัด 
667 หมู่ที่ 4 เขตฯส่งออกบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0184   โทรสาร: 0 2324 0271
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน แบ่งบรรจุ และตกแต่งสีสำหรับเครื่องบิน 
- บริษัท สยาม เทเบิ้ลแวร์ จำกัด 
664 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3642-3   
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องใช้ในครัวเรือน (ช้อน, ส้อม, มีด) ผลิตและประกอบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ที่เปิดขวด ที่เปิดขวดไวน์ และแก้วไวน์ ถาดไม้ ผ้าเช็ดปาก ผ้าเช็ดมือ ผลิตและประกอบ,ทำการค้า และบริการสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนและในโรงแรม 
- บริษัท สยาม ไอ.เค.เค.จำกัด 
416 ก. หมู่4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 1667-70   โทรสาร: 0 2323 9246 
ประเภทอุตสาหกรรม: เม็ดเหล็กเพื่อใช้ในการขัดโลหะ และผลิตเหล็กหล่อพิเศษ (High Alloy Castings) 
- บริษัท สยาม พีเอสเอ็ม จำกัด 
51/27 หมู่ 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2755 8525   โทรสาร: 0 2384 2308 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นหน้าโต๊ะ 
- บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด 
161 ซ.มหาดเล็ก3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2251 9705  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมี 
- บริษัท สยามเมติก จำกัด 
319 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0092-3   โทรสาร: 0 2324 0092-3
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบรรจุผลิตภัณฑ์    
- บริษัท สยามโชคบุญมา จำกัด 
664 หมู่ 2 ซ.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3567-70   โทรสาร: 0 2709 3576
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นธาตุแบตเตอรี่และประกอบแบตเตอรี่ทุกชนิด  
- บริษัท สยามโตโยเด็นสัน จำกัด 
968 หมู่ที่5 ซ.สุนทรวสุ ถ.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 3243027-9   โทรสาร: 0 23243030
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนเหล็กท่อ เหล็กหล่อ เหล็กผสม ตลอดจนผลิตภัณฑ์โลหะทุกชนิด เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 
520 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3817   โทรสาร: 0 2709 3818
ประเภทอุตสาหกรรม: อัดเศษกระดาษเป็นแท่งเพื่อส่งไปยังโรงงานผลิตกระดาษ 
- บริษัท สยามซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
681 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0370   โทรสาร: 0 2324 0271
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชุดและอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ ขอบยางภายในฝาถัง แผ่นยางสังเคราะห์เคลือบผ้าเจอร์ซี่ และที่คลุมเบาะรถยนต์จากแผ่นฟิล์มพลาสติกใส ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือแปรรูปทำด้วยยางสังเคราะห์และยางสังเคราะห์เคลือบผ้าเจอร์ซี่ 
- บริษัท สยามซันไรซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
681 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0931   โทรสาร: 0 2324 0271 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯ 
- บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด 
543 หมู่ 4 ซ.9 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3110-7   โทรสาร: 0 2709 3109 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกลอนเล็ก กล่องกระดาษแข็ง ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากกระดาษ และรับแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป
- บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด 
620 หมู่ 4 ซ.7 เอ ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3040   โทรสาร: 0 2324 0649  
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก 
- บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อิเลคโตรเคมีคอล จำกัด 
403 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9980-1   โทรสาร: 0 2280 3797 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ, กรดเกลือ, คลอรีนเหลว) 
- บริษัท สยามอีเลคตริกอินดัสตรีส์ จำกัด 
649 หมู่ 2 ซ. 1B ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4252   โทรสาร: 0 2324 0214 
ประเภทอุตสาหกรรม: ลวดทองแดงเคลือบน้ำยา, เปลือย, เคลือบดีบุก 
- บริษัท สหไทยใยแก้ว จำกัด 
858/1 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4341   
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นใยแก้ว 
- บริษัท สหไทยอุตสาหกรรมแผ่นกั้น จำกัด 
858 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4341    
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นกั้นแบตเตอร์รี่ 
- บริษัท สังกะสีไทย จำกัด 
554 หมู่4 ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3690-4   โทรสาร: 0 2323 0737
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 
- บริษัท สุรบูรณ์ จำกัด 
279 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0557-8    
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำภาชนะบรรจุจากกระดาษ พลาสติก โลหะ ทำภาชนะบรรจุจากกระดาษ พลาสติก โลหะ 
- บริษัท สูตรสุวรรณ จำกัด 
395 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9435, 0 2394 2918   โทรสาร: 0 2323 9683
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น อลูมิเนี่ยมสำเร็จรูป  
- บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด 
307/1 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3757   โทรสาร: 0 2709 3752
ประเภทอุตสาหกรรม: รับชุบเคลือบผิว วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิด  
- บริษัท หวาเลี่ยงเซรามิคฮาร์ดแวร์ แฟคโทรี่ จำกัด 
534 หมู่ 4 ซ.9 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0072   โทรสาร: 0 2324 0071
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอุปกรณ์จับยึดสำหรับเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยเซรามิค ไม้ โลหะ และโลหะผสม ประเภท Zine Alloy เหล็ก สเตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม และอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ทำด้วยเซรามิค โลหะ Zine Alloy 
- บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด 
586/157, 159 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 0781-3   โทรสาร: 0 2323 0868 
ประเภทอุตสาหกรรม: สีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
- บริษัท เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด 
629 หมู่ 4 ซ.7A ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3460-1   โทรสาร: 0 2324 0277 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์ เครื่องอัดแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม