//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมวด ย-ว

- บริษัท เยอรมัน บีด ไวร์ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 
241 ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0579   โทรสาร: 0 2324 0576-8 
ประเภทอุตสาหกรรม: เส้นลวดขอบล้อจักรยานและจักรยานยนต์ 
- บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด 
324 หมู่ 4 ซ. 6B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6556-66   โทรสาร: 0 2709 3079
ประเภทอุตสาหกรรม: สิ่งพิมพ์ออฟเซ็ท 
- บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด 
522 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 0814-6, 0 2236 5693   โทรสาร: 0 2709 3930 
ประเภทอุตสาหกรรม: เก็บรักษาและผสมแบ่งบรรจุ สารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย 
- บริษัท ยูเนี่ยน อโกร จำกัด 
269 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3584-5   โทรสาร: 0 2709 3585
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมและแบ่งบรรจุเคมีเกษตร  
- บริษัท ยูโร เอเชีย คอนเนคเตอร์ส จำกัด 
324 หมู่ 4 ซ. 6B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 2627-31   โทรสาร: 0 2709 4894
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์ (CRT SOCKET,SCART CONNECTOR) 
- บริษัท ยูโร เอเชีย สทริพ ทินนิ่ง จำกัด 
324 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 2627   โทรสาร: 0 2709 4894 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวโลหะ 
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 
499 หมู่ 3 อาคารเบญจจินดา ชั้น 2 เอบี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2953 0818 ต่อ 28067   โทรสาร: 0 2588 5322 
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
- บริษัท ยูครอปส์ จำกัด 
49-49/2 หมู่ 10 ถ.ตลิ่งชั่น-สุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์: 0 2884 2646   โทรสาร: 0 2884 2639 
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุเคมีเกษตร 
- บริษัท ยูนิเวอร์แซลสตีลดรัม จำกัด 
609 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0393-4    
ประเภทอุตสาหกรรม: ถังโลหะขนาด 100-200 ลิตร 
- บริษัท ยูนิไทย ออโตพาร์ท จำกัด 
699 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 0854-5   โทรสาร: 0 2323 0856 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่รถยนต์ (โช้คอัพ) 
- บริษัท ยูนิพรีมา จำกัด 
871 หมู่ 4 ซ.13 B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมและแบ่งบรรจุเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย      
- บริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำกัด 

514 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท (พัฒนา 4) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0944-7   โทรสาร: 0 2324 0948
ประเภทอุตสาหกรรม: พิมพ์ผ้า 
- บริษัท โรเดีย ไทย อินดัสตรีส์ จำกัด 
321 หมู่4 นิคมฯ บางปู ซ.6 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0024   โทรสาร: 0 2709 4840 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยา (เภสัชเคมีภัณฑ์) เช่น ASPIRIN, PARACETAMOL และเคมีภัณฑ์ ACETIC ACID, ผลิตภัณฑ์สำหรับลดแรงตึงผิว (SURFACTANTS, EMULSIFIERS, WETTING) เช่น AMPHORTERIC, PHOSPATE ESTERS, SULPHATE, BLEND 
- บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด 
919 หมู่ 4 ซ. 11 B ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2728 8100   โทรสาร: 0 2709 4951
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพิมพ์ 
- บริษัท รอยัล ฟู้ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
592 หมู่ 2 ซ. 2C ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 2711   โทรสาร: 0 2323 2609 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อาหาร,ขนมปัง และอาหารแช่แข็ง 
- บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด 
10/77 ตรอกจันทร์สะพาน3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 
โทรศัพท์: 0 2676 2000   โทรสาร: 0 2672 2008-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังเก็บสินค้าเม็ดพลาสติก 
- บริษัท รีพีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 
801 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6666   โทรสาร: 0 2709 6699 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยานพาหนะ และซ่อมแซม ชิ้นส่วนยานพาหนะและเครื่องยนต์ เคลือบชิ้นงานภาชนะเครื่องครัวและเครื่องใช้ภายในบ้านเรือน 
- บริษัท ไลท์เทค อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด 
904 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4179   โทรสาร: 0 2709 4180  
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอดไฟขนาดเล็ก, หลอดไฟประดับ, หลอดไฟตกแต่งขนาดเล็ก, การค้าและบริการวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์หลอดไฟ, หลอดไฟตกแต่ง, การบรรจุผลิตภัณฑ์, ชิ้นส่วนซิลิโคลน และอุปกรณ์ประกอบหลอดไฟที่ทำจากซิลิโคลน (Silicone Cap and Parts), ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำการโลหะ (Hard Ware), อุปกรณ์ 
- บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ปทท.) จำกัด 
241 นิคมฯบางปู ซ.3ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0576-8   โทรสาร: 0 2324 0579 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ 
- บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ปทท.) จำกัด 
667 หมู่ 2 ซ.3 ถ.พัฒนา ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4070-7   โทรสาร: 0 2709 4775  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายยางในและยางนอกรถจักรยาน 
- บริษัท ลอง ยอร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
525 หมู่ 4 ซ.8 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4730-3   โทรสาร: 0 2709 4733 
ประเภทอุตสาหกรรม: เส้นใยสังเคราะห์ ผ้า ด้าย, เครื่องนอนทุกชนิด, แปรรูปใยสังเคราะห์ 
- บริษัท ลัญจนา จำกัด 
214 ซ.เจริญมิตร ถ.คลองตัน แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2393 9413   โทรสาร: 0 2744 5190 
ประเภทอุตสาหกรรม: เก็บ ถ่ายเทเคมีภัณฑ์ กรดเกลือ โซดาไฟน้ำ คลอรีนน้ำ อื่นๆ 
- บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
236 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3610-24   โทรสาร: 0 2324 0640 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและแบ่งบรรจุน้ำมันพืช และน้ำมันจากสัตว์ เนยเทียม ไขมัน ยาขัดเงาโลหะ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม (น้ำยาล้างจาน) น้ำยาทำความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ น้ำยาเช็ดกระจก    
- บริษัท ลินเด้ แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด 
569 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4959   โทรสาร: 0 2709 3359 
ประเภทอุตสาหกรรม: ก๊าซไนทรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide), แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจน (Wxygen), ไนโตรเจน (Nitrogen) และคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) 
- บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
309 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0478-88, 0 2237 2606   โทรสาร: 0 2324 0478
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์ (ใช้ในอุตสาหกรรมผ้า) 
- บริษัท เวสต์ รีโคเวอรี่ เมเนจเม้นท์ จำกัด 
561 หมู่ 4 ซ.10 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4921-2   โทรสาร: 0 2324 1074 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตตัวทำละลายจากเคมีภัณฑ์ใช้แล้ว, บำบัด และนำกลับมาใช้ใหม่ของสารตัวทำละลายที่ใช้แล้วของน้ำมันใช้แล้ว และน้ำผสมน้ำมัน 
- บริษัท เวอร์บีน่า มานูแฟ็คเจอร์ จำกัด 
377 นิคมฯบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 04322, 0841   โทรสาร: 0 2259 08222 
ประเภทอุตสาหกรรม: เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยทองเหลือง, ผลิตเครื่องประดับทำด้วย เงิน, ทอง, นาค และโลหะอื่น ๆ 
- บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด 
874 หมู่ 4 ซ.12 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3900-5   โทรสาร: 0 2709 3906-7 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์ (น้ำยาล้างห้องน้ำ ล้างสุขภัณฑ์ ทำความสะอาดกลิ่น ฆ่าเชื้อฟอกขาว ลอกแว็กซ์ และผงขัด) ผลิตผงซักฟอก, ผลิตน้ำมันกลั่น 
- บริษัท ว.พรสิน อินดัสตรี้ จำกัด 
409 หมู่4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9365, 1617-8    
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์โลหะด้วยการแปรรูป ปั๊มโลหะ ชุบโลหะ 
- บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) จำกัด 
602 หมู่2 นิคมฯบางปู ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 2800-6   โทรสาร: 0 2323 2807 
ประเภทอุตสาหกรรม: สีน้ำและสีน้ำมันทุกชนิด 
- บริษัท วันเดอรฟูลคิดส์ จำกัด 
592 หมู่2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 2601    
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเย็บชุดสูทสากล เสื้อแจ็คเก็ต 
- บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส์ (ปทท.) จำกัด 
538 หมู่ 4 ซ.9B แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0400-1   โทรสาร: 0 2324 0787 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปะเก็นชนิดต่าง ๆ 
- บริษัท วิคเคมพัฒนา จำกัด 
371 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0543-4   
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุสีย้อมผ้า และเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยไม่ม่การผลิต ผสมสีย้อมผ้าและเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- บริษัท วิวเทคเอเซีย จำกัด 
330 หมู่ 4 ซ.6 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6539   โทรสาร: 0 2324 0087-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและรับจ้างประกอบกระจกรถยนต์, ยางยนต์, ลังเหล็กสำหรับบรรจุอะไหล่รถยนต์, ผลิตผลิตณฑ์พลาสติก เพื่อทำชิ้นส่วนรถยนต์, ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 
- บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด 
348, 348/1-2 หมู่ 4 ซ.7C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ    
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุอาหารสัตว์, คลังสินค้าเคมีภัณฑ์ต่างๆ แบ่งบรรจุสินค้า ยาสัตว์ โดยไม่มีการผลิต    
- บริษัท วีก้า บอลส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
653 หมู่ 4 ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0767-72   โทรสาร: 0 2324 0350-1
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์กีฬา (ลูกบอลจากหนังแท้-เทียมและยาง), ผลิตลูกกอล์ฟ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม