//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมวด ก-ค

- บริษัท กระสอบเกษตร จำกัด 
226 นิคมฯบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4060-1   โทรสาร: 0 2709 3497
ประเภทอุตสาหกรรม: ผ้าพลาสติกสาน ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ และกระสอบพลาสติกสาน 
- บริษัท กรุงเทพฯ วนิชชา เท็กซ์ไทล์ จำกัด 
616 หมู่ 4 ซ.8A ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0971-3   โทรสาร: 0 2324 0970
ประเภทอุตสาหกรรม: ให้เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 
- บริษัท กวงหงส์ อีเลคโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด 
694 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0247-8   โทรสาร: 0 2324 0798 
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอดไฟขนาดเล็ก (MICRO & SUBMINIATURE LAMPS & ELECTRONIC PRODUCT), ทำการค้าและบริการวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ บรรจุหีบห่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำหลอดไฟ 
- บริษัท กูด พอยท์ จำกัด 
681 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 3218-20   โทรสาร: 0 2323 3221 
ประเภทอุตสาหกรรม: รับจ้างปั๊มและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก, สแตนเลส 
- บริษัท เกา จี๋ อาร์ต บิลดิ้ง แม็ททีเรียล จำกัด 
977/1 หมู่ที่4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สุมทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6724-5   โทรสาร: 0 2709 6723 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกรอบรูปพลาสติก 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
792 หมู่ 2 1C/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 07142-1   โทรสาร: 0 2323 0724 
ประเภทอุตสาหกรรม: ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) 
- บริษัท เกรทป่าว เมททัล จำกัด 
859 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2710 6355-6   โทรสาร: 0 2710 6358 
ประเภทอุตสาหกรรม: เหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, สแตนเลส และผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ ที่เป็นเส้นและท่อน เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- บริษัท โกเบ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
491 หมู่4 ซอย1 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0588   โทรสาร: 0 2324 0797 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตลวดเชื่อม (CO2 WELDINGG SOLID WIRE) 
- บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด 
563 หมู่ 4 ซ.10 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4782   โทรสาร: 0 2709 4792-3
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังเก็บสินค้าเพื่อจำหน่าย และเก็บรักษาเคมีภัณฑ์อันตราย 
- บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด 
832 หมู่ 4 ซ.13 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3387   โทรสาร: 0 2709 3387 
ประเภทอุตสาหกรรม: รับบริการล้างเมมเบรน ล้างเรซิน 
- บริษัท โกชู โคซัน จำกัด 
832 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3288   โทรสาร: 0 2323 0795
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบเครื่องจักรสำหรับใช้ทำน้ำให้บริสุทธิ์ และเตาเผาขยะ เครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำดี และเครื่องจักรสำหรับบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุม 
- บริษัท โกชู คาเซอิ จำกัด 
832 หมู่ 4 ซ.13 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3288-9   โทรสาร: 0 2709 4557
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมี, นำกากตะกอนอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และอลูมิเนียมซัลเฟตมาผลิตเป็นสารส้ม 
- บริษัท โกบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด 
649/1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 2950-3   โทรสาร: 0 2709 2955
ประเภทอุตสาหกรรม: ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมบางปู
- บริษัท เค.ซี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
677-680 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3156-62   โทรสาร: 0 2324 0368-9   
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นพิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า 
- บริษัท เคมแฟค จำกัด 
25/13 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2726 2329   โทรสาร: 0 2328 1196 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและบรรจุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 
- บริษัท เคมเทรด จำกัด 
หมู่ 2 ถ.พัฒนาการ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ      
ประเภทอุตสาหกรรม: เก็บรักษาเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 
- บริษัท เคมเทรด จำกัด 
25/12 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2726 2329   โทรสาร: 0 2328 1196 
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุเคมีทางการเกษตร โดยไม่มีการผลิต 
- บริษัท เคมทรานส์ เอเชียติ๊ก จำกัด 
567 นิคมฯ บางปู ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ     
ประเภทอุตสาหกรรม: เพื่อเป็นสถานีจอดรถขนส่งสารเคมี     
- บริษัท เคมมาร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
463 ซ.ท้ายบ้าน21 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2701 6650-3   โทรสาร: 0 2701 6654 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมผลิตเคมี 
- บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
79/113 หมู่ 8 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ       
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก และส่งออก ซึ่งสิ่งปรุงแต่งอาหาร 
- บริษัท แคล พล้านท์ จำกัด 
519 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมและแบ่งบรรจุเคมีเกษตร        
- บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด 
529 หมู่ 4 ซ. 8 C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4675   โทรสาร: 0 2709 4680 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแฟ้มเอกสารเพื่อส่งออก ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน 
- บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
405 หมู่ 4 ซ.2C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี ฝาจุกจีบ    
- บริษัท คลาเรียนท์ เคมิคอลซ (ประเทศไทย) จำกัด 
851 หมู่ 4 ซ.11 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3131   โทรสาร: 0 2323 0791 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนัง และกระดาษ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสีทา พ่น เคลือบ และเคมีภัณฑ์ เพื่อป้องกันกำจัด จุลินทรีย์ในน้ำเพื่อใช้ทางการประมง และเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ 
- บริษัท คลีนวี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
635 หมู่ 4 ซ. 6 A ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0062-4   โทรสาร: 0 2324 0278
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้จากการขึ้นรูป 
- บริษัท คอนเซพท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
380 หมู่ 4 ซ.6 ถ.พัฒนา 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0446-9   โทรสาร: 0 2324 0450 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับเทียมและของชำร่วยโดยการหลอมและชุบโลหะ 
- บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
290-1 หมู่ 4 ซ.5 บางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0529-34   โทรสาร: 0 2324 0528 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตพัดลม, อุปกรณ์ตลอดจนส่วนประกอบของพัดลม และอบพ่นสีชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็ก, พลาสติก 
- บริษัท คอร์เนล โพลิเมอร์ จำกัด 
548 หมู่ 4 ซ.9 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6717-9   โทรสาร: 0 2323 0895 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสีผง (POWDER COATINGS) 
- บริษัท คอลโลเดียม จำกัด 
266/1 แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0546-7   โทรสาร: 0 2324 0547 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ROSIN DISPERSION,WAX DISPERSION และ ROSIN DERIVATIVES 
- บริษัท คอสมิค ดิจิตอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
80/1 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2325 0611-3   โทรสาร: 0 2325 0616 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบ ผลิต ซ่อมแซม เครื่องเล่นดีวีดี วีซีดี ซีดี มินิ ไฮ-ไฟ โฮมเธียร์เตอร์ โทรทัศน์ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท คอสมิคออยล์ จำกัด 
951 หมู่ 4 ซ. 11B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6961-5   โทรสาร: 0 2709 6960 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมและแบ่งบรรจุน้ำมันหล่อลื่น 
- บริษัท คาร์โบเท็กซ์ จำกัด 
711 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0884-5, 0279-80   โทรสาร: 0 2324 0942 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตตลับผ้าหมึกสำเร็จรูป (Printer Ribbon) ผงหมึก (Toner) ตลับน้ำหมึกสำเร็จรูป (Inkjet) ตลับผงหมึกสำเร็จรูป (Laser Cartridges) ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องรังส่งสัญญาณสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน ผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ทำจากพลาสติก
- บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด 
258 หมู่ 4 ซ.3 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0580-1   โทรสาร: 0 2709 4052 
ประเภทอุตสาหกรรม: ข้าวเกรียบกุ้ง 
- บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 
233 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0570, 0 2249 5640   โทรสาร: 0 2324 0914 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหารทะเลบรรจุกะรป๋อง และผลิตกระป๋อง ผลิต ประกอบ ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือกลรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องจักร ผลิตฝากระป๋อง 
- บริษัท คิวแฟค จำกัด 
263 หมู่ 4 ซ.4 C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4164-6   โทรสาร: 0 2323 0951
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมและบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
- บริษัท คีย์ไทย รับเบอร์ จำกัด 
744 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4010   โทรสาร: 0 2323 0745
ประเภทอุตสาหกรรม: แป้นของเครื่องคำนวณ 
- บริษัท คุเรฮะ (ไทยแลนด์) จำกัด 
525 หมู่ 4 ซ.8C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2710 6475-6   โทรสาร: 0 2710 6474  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์ทุกชนิด (พรมรถยนต์ และไส้กรองอากาศรถยนต์)  

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม