วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมวด ธ-บ

- บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย๊น จำกัด 
578 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3406-8   โทรสาร: 0 2323 07269 ต่อ 114
ประเภทอุตสาหกรรม: อ๊อกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว 
- บริษัท ธนาคารศรีนคร จำกัด  (แจ้งปิดกิจการ)
2 ถ.เฉลิมเขต 4 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2223 0561    
ประเภทอุตสาหกรรม: ธนาคารพาณิชย์ 
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 

500 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2657 8413   โทรสาร: 0 2657 8382
ประเภทอุตสาหกรรม: ครีมเทียม และเครื่องดื่มผงผสมสำเร็จและนมผง 
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 
500 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2657 8413   โทรสาร: 0 2657 8382 
ประเภทอุตสาหกรรม: ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จก. 
- บริษัท แน็ป สโตลเลอร์ จำกัด 
382/1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4140-1   โทรสาร: 0 2709 4140-1 
ประเภทอุตสาหกรรม: ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช 
- บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 
200/1 ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2272 5555   โทรสาร: 0 2615 7008
ประเภทอุตสาหกรรม: คอนกรีตผสมเสร็จ 
- บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด 
597 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3030-3   โทรสาร: 0 2323 0747 
ประเภทอุตสาหกรรม: หล่อเหล็ก 
- บริษัท นาสโตะ(ปทท.) จำกัด 
555 หมู่ 4 ซ.9B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0935-9   โทรสาร: 0 2324 0014 
ประเภทอุตสาหกรรม: ท่อเหล็กไร้สนิมลบตะเข็บ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร, งานตกแต่ง, งานวิศวกรรมและสุขอนามัย โดยทำจากเหล็กไร้สนิมและโลหะ 
- บริษัท นิวทีลีโก้ (2006) จำกัด 
745 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3670-2   โทรสาร: 0 2323 0759 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตปลอกสวมเฟอร์นิเจอร์ และเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการค้าเฟอร์นิเจอร์ วัตถุดิบ บรรจุหีบห่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
- บริษัท นิวบางปู แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด 
635 นิคมฯบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0773-4   โทรสาร: 0 2324 0278 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคัสซีคอนเทนเนอร์ และรถเทรลเล่อร์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กวิศวกรรมและการวางท่อต่างๆ 
- บริษัท แบมโก จำกัด 
846 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4176-7   โทรสาร: 0 2709 3409 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยกันซีมและกันสนิม, สีสะท้อนความร้อน, สีทากันรั่วซึม และผลิตภัณฑ์พีพ๊อกซี่ 
- บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 
239 นิคมฯบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9795   โทรสาร: 0 2323 0604  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ย, สารปราบศัตรูพืชและสัตว์, สารปราบแมลง โดยไม่มีกระบวนการทางเคมี 
- บริษัท ไบโอ นิวทริชันแนล เซ็นเตอร์ จำกัด 
816 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2747 7070   โทรสาร: 0 2399 0393 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง 
- บริษัท ไบโอแลป จำกัด 
625-627 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3121-2   โทรสาร: 0 2324 0778 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน 
- บริษัท บราโว เอเชีย จำกัด 
735 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 2600   โทรสาร: 0 2709 2622 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ล้อสเก็ต และอุปกรณ์สเก็ต 
- บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด 
825 หมู่ 4 ซ. 13 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4370-1    
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเหล็ก, พับเหล็ก 
- บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 
649/2 หมู่ 4 ซ.3 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ    
ประเภทอุตสาหกรรม: เก็บพักกากสารพิษในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู    
- บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด 
792 หมู่ 4 ซ.2D ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ      
- บริษัท บางกอกคอนเทนเนอร์อินดัสตรีส์ จำกัด 
330 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9025-6    
ประเภทอุตสาหกรรม: ตู้บรรจุสินค้า 
- บริษัท บางกอกชูวะไมโครมอเตอร์ส จำกัด (แจ้งหยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.37) 
103 ซ.ศึกษา ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2233 5665    
ประเภทอุตสาหกรรม: มอเตอร์ขนาดเล็ก 
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
210 หมู่ 1 ซ.สุขุมวิท 64 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2335 4452   โทรสาร: 0 2335 4444 
ประเภทอุตสาหกรรม: สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
- บริษัท บางปู เคมีเคิลส์ จำกัด 
523 หมู่ 4 ซ.8C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3182-4   โทรสาร: 0 2709 3180 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์ (TEXTILE RESIN, TEXTILE AUXILIARTES, ACRYLIC RESIN, SILICONE EMULSION) 
- บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
965 หมู่ 2 ซ.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ      
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการก่อสร้า งติดตั้งระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุเหลือใช้และบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากผู้ใช้บริการในนิคมอุตสาหกรรมตามสัญญาโครงการสาธิตการใช้ประโยชน์พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนผลิตไอน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ลาดกระบัง บางพลี บางชัน ของ กนอ. เท่านั้น  
- บริษัท บางปู แฟชั่น จำกัด 
669 หมู่ 2 ซ. 3C ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2389 2298   โทรสาร: 0 2387 1983 
ประเภทอุตสาหกรรม: เสื้อผ้าสตรี และเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่าง ๆ 
- บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด 
596 หมู่ 4 ซ.13/14 ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0790   โทรสาร: 0 2709 4286 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้า 
- บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด 
596 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0790   โทรสาร: 0 2709 4286 
ประเภทอุตสาหกรรม: เก็บรักษาเคมีภัณฑ์ และสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, คลังสินค้าทั่วไป 
- บริษัท บี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
650 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 2965-7   
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์(โซดาไฟ, กรดเกลือ,โซเดียมไฮโปรคลอไรท์) 
- บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด 
307-8 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0518-20   โทรสาร: 0 2709 4647
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเก็บรักษาเคมีภัณฑ์อันตราย 
- บริษัท บีเอเอสเอฟ โพลียูรีเธนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
308/1 หมู่ 4 ซ.5C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0518   โทรสาร: 0 2324 0290 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์เทอร์เมพลาสติก โพลียูรีเธนส์อีลาสโตเมอร์ และผลิตภัณฑ์โพลียูรีเธนส์ทุกประเภท รวมถึงส่วนประกอบ ส่วนผสม และผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
- หจก.บีอาร์.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

โทรศัพท์: 0870348530 ,024617919, 0871002530 นัดดา  

ประเภทอุตสาหกรรม: รับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ฝ้า ผนังเบา กระจกอบเทมเปอร์ บานเลื่อน บานสวิงเดี่ยว บานสวิงคู่ วอลเปเปอร์ พื้นลามิเนต ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี งานประจำรับอยู่โครงการ ทรัพย์ทวี พร็อพเพอตี้ และบริษัท ABB LIMITED โรงงานไฟฟ้า บางปู

5 ความคิดเห็น:

หจก.บีอาร์.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง รับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ฝ้า ผนังเบา กระจกอบเทมเปอร์ บานเลื่อน บานสวิงเดี่ยว บานสวิงคู่ วอลเปเปอร์ พื้นลามิเนต ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
งานประจำรับอยู่โครงการ ทรัพย์ทวี พร็อพเพอตี้ และบริษัท ABB LIMITED โรงงานไฟฟา บางปู
สนใจติดต่อ โทร 0870348530 ,024617919, 0871002530 นัดดา

บริษัท ชัท เบสท์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2551 ทุนจดทะเบียนม 1,000,000.00 บาท โดยมีกลุ่มวิศวกรงานระบบ เช่น งานก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมห้องสะอาดคลีนรูม งานวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมสุขาภิบาล งานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีประสบประการณ์ในการทำงานมาเป็นอย่างดี โดยเฉพราะ งาน TURN KEY งานออกแบบ งานรับเหมาติดตั้ง งานปรับปรุงซ่อมแซมและการบำรุงรักษา

ออฟฟิต 1
34/415 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-191-2642 แฟกซ์ 02-191-2642 มือถือ 086-328-5243
www.chat-best.com e-mail. Chat-best@hotmail.com

ออฟฟิต 2โรงงานใหม่หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 15 วงแหวน-เทพารักษ์
247/167 หมู่ 1 ซอยขจรวิทย์ ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
มือถือ 086-328-5243
www.chat-best.com e-mail. Chatkung009@gmail.com

เรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (UMS) เป็นผู้นำเข้าระบบสแกนลายนิ้วมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี (VIRDI) และระบบกล้องวงจรปิด
( SONY: ญี่ปุ่น , HONEYWELL : อเมริกา , CAMLUX : เกาหลี , DALI : ใต้หวัน) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ ( PINETRON : เกาหลี , INDIGO : เกาหลี , HONEYWELL : อเมริกา , DALI : ใต้หวัน) ระบบกันขโมยแบบมีสายและไร้สาย ( HONEYWELL : อเมริกา ) และ ระบบ VIDEO DOOR PHONE ( COMMAX : เกาหลี ) รวมถึงสินค้าในหมวดของระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
126/64 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (เอก)
0811522979
eakkaruk_a@hotmail.com
http://www.upmastersolution.com/

เนื่องจากทาง บริษัทโกเวลล์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 2541 – ปัจจุบัน
เป็นบริษัทที่นำเข้าและจำหน่าย กระดาษทราย, ผ้าทราย Brand " RMC" และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานหลายชนิด เช่น
· กระดาษทรายขัดน้ำ, ขัดแห้ง ขนาด 9"x11" ตั้งแต่เบอร์ P60 - P5000
· กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด, หลังกาว ขนาด 3 นิ้ว, 5 นิ้ว
· ผ้าทรายม้วน ขนาด 6"x50M., 12"x50M.
· ผ้าจานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน และ หลังแข็ง โดยนำเข้ามาจากประเทศจีนและประเทศไต้หวัน
· ล้อทรายมีแกน
· เครื่องขัด + PAD พร้อมรับซ่อม และมีอุปกรณ์อะไหล่จำหน่าย
· ผ้าทรายสายพาน
· Toggle clamps
· SCOTBITE
· หรือรับชมสินค้าอื่น ๆ ได้ที่ www.gowellth.com ค่ะ

หากสนใจสินค้า สามารถส่งไปทดลองก่อนได้คะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขายได้คะ

GOWELL ENGINEERING & TRADING CO.,LTD
TEL:0-2174-5119 #102 FAX:0-2174-5121
MOBILE: 08-2715-2742 คุณเจี๊ยบ/คุณปุ้ย
http://www.gowellth.com/

บจ.จัดหางานสยามรัฐภูมิ โฮลดิ้ง
สำนักกฎหมาย ฐานนิติ
รับบริการทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน ขยายเล่มพาสปอร์ต
ขอโควตา ย้ายนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน
*รับพิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
(เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพู และ ทร.38/1)
ให้นายจ้างและผู้ประกอบการที่มีแรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว
โทร.094-065-8915,087-072-8288 (ทุกวัน)
www.rattapum.com
e-mail:rattapumholding@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

ข่าวโรงงานอุตสาหกรรมไทย

Loading...

ข่าวนิคมอุตสาหกรรม

Loading...

ข่าวด้านการนำเข้าและส่งออก

Loading...

ข่าวไฟไหม้-ระเบิด

Loading...

ข่าวน้ำท่วม

Loading...

ข่าวหางาน สมัครงาน

Loading...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม