//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมวด ธ-บ

- บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย๊น จำกัด 
578 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3406-8   โทรสาร: 0 2323 07269 ต่อ 114
ประเภทอุตสาหกรรม: อ๊อกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว 
- บริษัท ธนาคารศรีนคร จำกัด  (แจ้งปิดกิจการ)
2 ถ.เฉลิมเขต 4 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2223 0561    
ประเภทอุตสาหกรรม: ธนาคารพาณิชย์ 
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 

500 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2657 8413   โทรสาร: 0 2657 8382
ประเภทอุตสาหกรรม: ครีมเทียม และเครื่องดื่มผงผสมสำเร็จและนมผง 
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 
500 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2657 8413   โทรสาร: 0 2657 8382 
ประเภทอุตสาหกรรม: ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จก. 
- บริษัท แน็ป สโตลเลอร์ จำกัด 
382/1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4140-1   โทรสาร: 0 2709 4140-1 
ประเภทอุตสาหกรรม: ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช 
- บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด 
200/1 ถ.กำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2272 5555   โทรสาร: 0 2615 7008
ประเภทอุตสาหกรรม: คอนกรีตผสมเสร็จ 
- บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด 
597 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3030-3   โทรสาร: 0 2323 0747 
ประเภทอุตสาหกรรม: หล่อเหล็ก 
- บริษัท นาสโตะ(ปทท.) จำกัด 
555 หมู่ 4 ซ.9B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0935-9   โทรสาร: 0 2324 0014 
ประเภทอุตสาหกรรม: ท่อเหล็กไร้สนิมลบตะเข็บ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร, งานตกแต่ง, งานวิศวกรรมและสุขอนามัย โดยทำจากเหล็กไร้สนิมและโลหะ 
- บริษัท นิวทีลีโก้ (2006) จำกัด 
745 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3670-2   โทรสาร: 0 2323 0759 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตปลอกสวมเฟอร์นิเจอร์ และเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการค้าเฟอร์นิเจอร์ วัตถุดิบ บรรจุหีบห่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
- บริษัท นิวบางปู แมนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด 
635 นิคมฯบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0773-4   โทรสาร: 0 2324 0278 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคัสซีคอนเทนเนอร์ และรถเทรลเล่อร์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กวิศวกรรมและการวางท่อต่างๆ 
- บริษัท แบมโก จำกัด 
846 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4176-7   โทรสาร: 0 2709 3409 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยกันซีมและกันสนิม, สีสะท้อนความร้อน, สีทากันรั่วซึม และผลิตภัณฑ์พีพ๊อกซี่ 
- บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 
239 นิคมฯบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9795   โทรสาร: 0 2323 0604  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ย, สารปราบศัตรูพืชและสัตว์, สารปราบแมลง โดยไม่มีกระบวนการทางเคมี 
- บริษัท ไบโอ นิวทริชันแนล เซ็นเตอร์ จำกัด 
816 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2747 7070   โทรสาร: 0 2399 0393 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง 
- บริษัท ไบโอแลป จำกัด 
625-627 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3121-2   โทรสาร: 0 2324 0778 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน 
- บริษัท บราโว เอเชีย จำกัด 
735 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 2600   โทรสาร: 0 2709 2622 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ล้อสเก็ต และอุปกรณ์สเก็ต 
- บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด 
825 หมู่ 4 ซ. 13 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4370-1    
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัดเหล็ก, พับเหล็ก 
- บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 
649/2 หมู่ 4 ซ.3 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ    
ประเภทอุตสาหกรรม: เก็บพักกากสารพิษในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู    
- บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด 
792 หมู่ 4 ซ.2D ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ      
- บริษัท บางกอกคอนเทนเนอร์อินดัสตรีส์ จำกัด 
330 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9025-6    
ประเภทอุตสาหกรรม: ตู้บรรจุสินค้า 
- บริษัท บางกอกชูวะไมโครมอเตอร์ส จำกัด (แจ้งหยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.37) 
103 ซ.ศึกษา ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2233 5665    
ประเภทอุตสาหกรรม: มอเตอร์ขนาดเล็ก 
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
210 หมู่ 1 ซ.สุขุมวิท 64 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2335 4452   โทรสาร: 0 2335 4444 
ประเภทอุตสาหกรรม: สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
- บริษัท บางปู เคมีเคิลส์ จำกัด 
523 หมู่ 4 ซ.8C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3182-4   โทรสาร: 0 2709 3180 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์ (TEXTILE RESIN, TEXTILE AUXILIARTES, ACRYLIC RESIN, SILICONE EMULSION) 
- บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
965 หมู่ 2 ซ.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ      
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการก่อสร้า งติดตั้งระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุเหลือใช้และบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากผู้ใช้บริการในนิคมอุตสาหกรรมตามสัญญาโครงการสาธิตการใช้ประโยชน์พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนผลิตไอน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ลาดกระบัง บางพลี บางชัน ของ กนอ. เท่านั้น  
- บริษัท บางปู แฟชั่น จำกัด 
669 หมู่ 2 ซ. 3C ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2389 2298   โทรสาร: 0 2387 1983 
ประเภทอุตสาหกรรม: เสื้อผ้าสตรี และเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่าง ๆ 
- บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด 
596 หมู่ 4 ซ.13/14 ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0790   โทรสาร: 0 2709 4286 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้า 
- บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด 
596 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0790   โทรสาร: 0 2709 4286 
ประเภทอุตสาหกรรม: เก็บรักษาเคมีภัณฑ์ และสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, คลังสินค้าทั่วไป 
- บริษัท บี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
650 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 2965-7   
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์(โซดาไฟ, กรดเกลือ,โซเดียมไฮโปรคลอไรท์) 
- บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด 
307-8 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0518-20   โทรสาร: 0 2709 4647
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเก็บรักษาเคมีภัณฑ์อันตราย 
- บริษัท บีเอเอสเอฟ โพลียูรีเธนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
308/1 หมู่ 4 ซ.5C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0518   โทรสาร: 0 2324 0290 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์เทอร์เมพลาสติก โพลียูรีเธนส์อีลาสโตเมอร์ และผลิตภัณฑ์โพลียูรีเธนส์ทุกประเภท รวมถึงส่วนประกอบ ส่วนผสม และผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
- หจก.บีอาร์.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

โทรศัพท์: 0870348530 ,024617919, 0871002530 นัดดา  

ประเภทอุตสาหกรรม: รับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ฝ้า ผนังเบา กระจกอบเทมเปอร์ บานเลื่อน บานสวิงเดี่ยว บานสวิงคู่ วอลเปเปอร์ พื้นลามิเนต ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี งานประจำรับอยู่โครงการ ทรัพย์ทวี พร็อพเพอตี้ และบริษัท ABB LIMITED โรงงานไฟฟ้า บางปู

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม