//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมวด ต-ท

- บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด 
330 หมู่ 4 ซ.6B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0685   โทรสาร: 0 2324 0686
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุและเก็บรักษาชิ้นส่วนยานยนต์ 
- บริษัท โตโย วาล์ว (ไทยแลนด์) จำกัด 
979 หมู่ 4 ซ.14 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2710 6400-3   โทรสาร: 0 2710 6404 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนวาล์วควบคุม 
- บริษัท ตงน้ำอินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
551 หมู่ 4 ซ. 9B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3136-8   โทรสาร: 0 2709 3555  
ประเภทอุตสาหกรรม: ทอผ้าจากด้ายย้อมสี (YARN DYED FABRIC) ปั่นด้าย 
- บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด 
599 หมู่ 4 ซ.14 นิคมฯบางปู ถ.พัฒนา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0781-5   โทรสาร: 0 2324 0786 
ประเภทอุตสาหกรรม: กล่องกระดาษลูกฟูก-ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อ 
- บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด 
399 หมู่4 ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0781-5    
ประเภทอุตสาหกรรม: ที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม 
- บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด 
611 หมู่4 ซ. 9A ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3147-53   โทรสาร: 0 2709 3120  
ประเภทอุตสาหกรรม: โคมไฟโลหะ ท่อส่งลม และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปต่างๆ
- บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 

516 หมู่ 4 ซ.8 D ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3239   โทรสาร: 0 2709 3239 
ประเภทอุตสาหกรรม: หม้อแปลงไฟฟ้า 
- บริษัท เทพวัฒนาเคมี จำกัด 

382 นิคมฯบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4120-2   โทรสาร: 0 2709 4123
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและแบ่งบรรจุยาเคมีเกษตร 
- บริษัท เทพสยาม จำกัด 
267/1 หมู่4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0073-4   โทรสาร: 0 2324 0690 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและบรรจุยาปราบศัตรูพืช, ยาฆ่าแมลง 
- บริษัท ไทเอ เคมิคอล โปรดักส์ จำกัด 
690 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0750-2   โทรสาร: 0 2324 0337
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติกผสมใยแก้ว (FIBER GLASS REINFORCED PLASTIC), นำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วมา ปรับปรุงสภาพด้วยพลาสติกผสมใยแก้ว 
- บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 
175 ชั้น 13/1 (ห้อง 1308)อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2679 6565   โทรสาร: 0 2679 6569 
ประเภทอุตสาหกรรม: สร้างโรงงานมาตรฐานสำหรับเช่า/ขาย 
- บริษัท ไทย โกเบ เวลดิ้ง จำกัด 
500 หมู่4 ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0588   โทรสาร: 0 2324 0797 
ประเภทอุตสาหกรรม: ลวดเชื่อมไฟฟ้า & สารเคลือบลวดเชื่อมไฟฟ้า 
- บริษัท ไทย โฮ เชง แพ็คกิ้ง จำกัด 
299/2 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0465-6   โทรสาร: 0 2324 0467 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท ไทย นันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด 
412 หมู่4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 2761-3   โทรสาร: 0 2323 9245 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์ กาวอุตสาหกรรม 
- บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด 
276 ถ.สุขุมวิท แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0565-6, 0 2324 0694   โทรสาร: 0 2709 3070
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (CANNED PASTA SAUCE) 
- บริษัท ไทย บริติช ซีเกียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) 
837 หมู่ 4 ซ.12 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4201-10   โทรสาร: 0 2709 4200 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารทางการเงิน การธนาคาร และธุรกิจทั่วไป 
- บริษัท ไทย รีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด 
272 ถ.สุขุมวิท แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2710 6515   โทรสาร: 0 2324 0554
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตตัวถ่ายเทความร้อนสำหรับตู้เย็น (EVAPORATOR) 
- บริษัท ไทยเจีย พาวเดอร์ อินดัสตรี จำกัด 
750 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 2690   โทรสาร: 0 2709 2693
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิดจากผงเศษเหล็กอัดขึ้นรูป 
- บริษัท ไทยเซเซน จำกัด 
533 หมู่4 ซ.8 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3011   โทรสาร: 0 2324 0419 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตลวดเหล็กสแตนเลสและแม่พิมพ์ (Stainless Steel wire, Diamond Drawing die) 
- บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด 
955 หมู่ 4 ซ.11 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4877   โทรสาร: 0 23230713 
ประเภทอุตสาหกรรม: พรมใยสังเคราะห์ ผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพรมใยสังเคราะห์ (PET CHIP, POLYPROPYLENE WOVEN CLOTH) 
- บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด 
576 หมู่ 4 ซ.11 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0670-3   โทรสาร: 0 2323 0713
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตพรมใยสังเคราะห์ 
- บริษัท ไทย-เยอรมัน แทนเนอรี่ จำกัด 
393 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 0643   โทรสาร: 0 2561 1153 
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมสีและตกแต่งหนังสัตว์ 
- บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิแนส จำกัด 
20/1 ซ.สุขุมวิท26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2258 0203   
ประเภทอุตสาหกรรม: พัดลมหอยโข่ง 
- บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด 
358 ซ.8 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3222-3   โทรสาร: 0 2323 0832 
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 
- บริษัท ไทยโพลีเซ็ท จำกัด 
829 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4300   โทรสาร: 0 2709 3947 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเรซินสังเคราะห์ (ALKYED & UNSATURATED POLYESTER RESINS) 
- บริษัท ไทยโอเชี่ยนพริ้นท์ติ้ง จำกัด 
585 หมู่ 4 ซ.12 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4931-4   โทรสาร: 0 2709 4806 
ประเภทอุตสาหกรรม: สีพิมพ์กระดาษและพลาสติก 
- บริษัท ไทยไบซอน คาบิเน็ต จำกัด 
524 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0395-6   โทรสาร: 0 2324 0395-6 
ประเภทอุตสาหกรรม: เฟอร์นิเจอร์ในครัว 
- บริษัท ไทยคอร์รูเกท จำกัด 
612 หมู่ 4 ซ. 8 A ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0100   โทรสาร: 0 2324 0101 
ประเภทอุตสาหกรรม: ถังคอร์รูเกท 
- บริษัท ไทยคาสท์ฟิล์ม จำกัด 
573 หมู่4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0354-5   โทรสาร: 0 2324 0804 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นพลาสติกใสสำหรับใช้ในการหีบห่อ 
- บริษัท ไทยซีมอน เซฟตี้ อินดัสตรีส์ จำกัด 
571 หมู่ 4 ซ.11 B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0060-61   โทรสาร: 0 2324 0356
ประเภทอุตสาหกรรม: รองเท้านิรภัยและถุงมือที่ทำจากหนัง 
- บริษัท ไทยนิกโก เมตัล อินดัสตรี่ จำกัด 
373 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3674   โทรสาร: 0 2324 0430 
ประเภทอุตสาหกรรม: แตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์และแตรเรือ 
- บริษัท ไทยนิชเช่ จำกัด 
800 หมู่ 4 ซ.11 B/1 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3034-6   โทรสาร: 0 2709 3038
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลึง (ดึง) เพลาสแตนเลส, ตัดซอยสแตนเลส-สังกะสี-ทองเหลือง-ทองแดง และแผ่นสแตนเลส-สังกะสี, ดัดท่อสแตนเลส 
- บริษัท ไทยนิชชิน เทคโนมิค จำกัด 
276 หมู่ 4 ซ. 4B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3563-4   โทรสาร: 0 2323-0955 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารสำเร็จรูป (Bakery and Food Service Mixes, Butter and Breader Mixes) เช่น แป้งขนมปัง 
- บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด 
397 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 2630-2   โทรสาร: 0 2323 9682
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบแข็งด้วยวิธี TUFFTRIDE  
- บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด 
570 หมู่ 4 ซ.12 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 6600   โทรสาร: 0 2324 6637
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์สำหรับล้างแผ่นเหล็ก   
- บริษัท ไทยพร็อกซ์ จำกัด 
20/1-661 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ    
ประเภทอุตสาหกรรม: สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและใช้ในการบำบัดน้ำเสีย    
- บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) 
25 อ.อัลม่าลิงค์ ชั้น17-18 ซ.ชิดลม เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ       
ประเภทอุตสาหกรรม: สร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน 
- บริษัท ไทยฟิน จำกัด 
653 หมู่2 นิคมฯบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4131-2   โทรสาร: 0 2323 3096 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า (ตัวถังกรีม) 
- บริษัท ไทยฟูคูวี จำกัด 
499 หมู่ 4 ซ. 1B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4748   โทรสาร: 0 2324 0596 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบพลาสติกของตู้เย็น ชิ้นส่วนอาคารสำนักงาน เครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ 
- บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จำกัด 
993 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 2725-8   โทรสาร: 0 2323 2729 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษ 
- บริษัท ไทยยามาซาไชน่า จำกัด 
709 เขตฯส่งออกบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0256-7   โทรสาร: 0 2324 0257 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับที่ทำจากกระเบื้องเคลือบ 
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน สวิทซ์บอร์ด จำกัด 
612/1 หมู่ 4 ซ.8 A ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0100   โทรสาร: 0 2324 0101 
ประเภทอุตสาหกรรม: ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 
- บริษัท ไทยยูนิเวอร์แซลออฟฟิสโปรดักส์ จำกัด 
595 หมู่ 2 ซ.2 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9711-2   โทรสาร: 0 2323 9712 
ประเภทอุตสาหกรรม: ตู้เก็บเอกสาร 
- บริษัท ไทยยูนิเวอร์แซลออฟฟิสโปรดักส์ จำกัด 
469 ซ.สันติสุข ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2323 9711-2   
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก 
- บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
809 หมู่ 4 ซ.14 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3034-6   โทรสาร: 0 2709 3037-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัด ซอยโลหะ แปรรูผิวสแตนเลส ผลิตท่อสแตนเลส  
- บริษัท ไทยวาชิน จำกัด 
583 หมุ่ 4 ซ.12 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 0710-1   โทรสาร: 0 2324 0231 
ประเภทอุตสาหกรรม: สารเคลือบผิวสำหรับงานไม้, แลคเกอร์ 
- บริษัท ไทยวินไฟเบอร์อินดัสตรี้ส์ จำกัด 
568 หมู่ 4 ซ.12 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3263-5   โทรสาร: 0 2323 0722 
ประเภทอุตสาหกรรม: เส้นใยประดิษฐ์(POLYESTER)
- บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) 
387 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3535   โทรสาร: 0 2709 6675 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ผลิตแบตเตอรี่ตะกั่วกรดชนิดแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่แสงสว่างจับสัตว์ แบตเตอรี่สถกอล์ฟ แบตเตอรี่ดีพไซเคิลแบตเตอรี่แทรคชั่น (TRACTION BATTERY) และแบตเตอรี่สเตชั่นเนรี่ (STATIONARY BATTERY) 
- บริษัท ไทยสตีล โปรดักส์ จำกัด 
381 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0434-5   โทรสาร: 0 2324 0070 
ประเภทอุตสาหกรรม: ข้อต่อเหล็ก 
- บริษัท ไทย-อาซาฮี ออโตพาร์ท จำกัด 
383 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 9379-80    
ประเภทอุตสาหกรรม: กระบอกลูกสูบรถยนต์, ก้านสูบและก้านวาล์ว
- บริษัท ไทยอาซาฮีเดนกิ จำกัด 
747 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0380-2   โทรสาร: 0 2709 4967 
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัวต้านกระแสไฟฟ้า (FIXED RESISTOR) และขดลวดสำหรับไมโครมอเตอร์, เครื่องจักรอุตสากรรม, เครื่องยนต์, เครื่องมือกล เครื่องไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่อมแซมปรับปรุง, บำรุงรักษา, งานด้านวิศวกรรม, สำหรับเครื่องจักร, เครื่องมือกล ค้าขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์,อุปกรณ์ 
- บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด 
331 หมู่4 ซ.6B ถ.สุขุมวิท แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6500-6   โทรสาร: 0 2324 0514
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์,ชิ้นส่วนรถยนต์โดยการปั๊มขึ้นรูป ผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ 
- บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด 
331 หมู่4 ถ.สุขุมวิท แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6500-6   โทรสาร: 0 2324 0514 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้าส่วนรถยนต์ 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด 
403/1 หมู่ 4 ซ.2C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2338 6100   โทรสาร: 0 2312 0126 
ประเภทอุตสาหกรรม: ส่งและจำหน่ายก๊าซไฮโดรเจน 
- บริษัท ไทรอัมพ์ทรี จำกัด 
424 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 1664-6   โทรสาร: 0 2323 0694 
ประเภทอุตสาหกรรม: ต้นไม้ประดิษฐ์ 
- บริษัท ท้อปควอลิตี้คอมโพเน้นท์ จำกัด 
662 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ประเภทอุตสาหกรรม: นำเข้า ผลิต ประกอบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับระบบขนส่งเอกสารและสิ่งของทางท่อลม เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ        
- บริษัท ท็อปซัน จำกัด 
804 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4381-4   โทรสาร: 0 2709 4385 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่าย น้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันพืช น้ำมันจากไขสัตว์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันกันสนิมต่างๆ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันปั้มขึ้นรูปโลหะ 
- บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด 
612 หมู่ 4 ซ. 8 B ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0100   โทรสาร: 0 2324 0101 
ประเภทอุตสาหกรรม: หม้อแปลงไฟฟ้าแบบใช้น้ำมัน 
- บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จำกัด 
479 นิคมฯบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0730   โทรสาร: 0 2324 0698-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท ทานิโอะไทย จำกัด 
512 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0300   โทรสาร: 0 2324 0583 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอาหารสำเร็จรูป (ไข่นกกระทากระป๋อง แยมถั่วแดง เห็ดบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอ่อน และไขไก่บรรจุถุงพลาสติก) ผลิตขนมชนิดต่างๆ 
- บริษัท ที เค แว็กซ จำกัด 
227 หมู่ 4 ซ.2 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 1619-21   โทรสาร: 0 2323 9524 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมี (ขี้ผึ้งเทียม) 
- บริษัท ที เจ แลนด์ จำกัด 
26/42 ชั้น 12 อาคารอรกานต์ ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2254 1490-7   โทรสาร: 0 2254 1499
ประเภทอุตสาหกรรม: โกดังเก็บสินค้า 
- บริษัท ที เอส เคมีคอล จำกัด 
659 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2323 1619-21   โทรสาร: 0 2232 9524 
ประเภทอุตสาหกรรม: ดีไฮเดรท คาสเตอร์ออยล์ ดีไฮเดรท คาสเตอร์ออยล์ แฟตตี้แอซิต 
- บริษัท ที.เจ.แพค จำกัด 
266/2 หมู่4 ถ.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุหลอดขี้ผึ้งเทียม บดขี้ผึ้งเทียม     
- บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด  (แจ้งปิดกิจการ)
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 4-5 และชั้น 11-15 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2647 2228   โทรสาร: 0 2673 9749
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการสื่อสารโทรคมนาคม  
- บริษัท ทีโรลิท โอลิมปัส จำกัด 
372 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0468-70   โทรสาร: 0 2324 0471
ประเภทอุตสาหกรรม: วัสดุขัดถู 
- บริษัท ทีไอเค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
662 หมู่ 2 ซ.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4314-7   โทรสาร: 0 2324 0195
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้สำนักงาน, ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท 
- บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด 
712 หมู่ 4 เขตส่งออก ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3232-4   โทรสาร: 0 2709 3235 
ประเภทอุตสาหกรรม: กระเป๋า LUGGAGE AND BAGS ทำการค้าและบริการวัตถุดิบในการนำกระเป๋า (MATERIAL OF LUGGAGE) 
- บริษัท ทีทีเอ จำกัด 
698 หมู่4 ซ.E-10 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0333-5   โทรสาร: 0 2324 0022 
ประเภทอุตสาหกรรม: ภาชนะเครื่องครัว (GLASSID,FRYING PAN COVER) และแท่นกระจกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ผลิตกระจกไฟหรี่รถยนต์ เป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษเพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ กระจกเครื่องถ่ายเอกสาร กระจกฝ่าความร้อน เพื่อนำไปประกอบเป็นกระจกเจียรไนขอบหุ้มโลหะใช้ตกแต่งบ้านเรือน 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม