//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมวด ฟ-ม

- บริษัท แฟมิลี่ คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด 
699 ชั้น3 อ.กรองบุญมา ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ    
ประเภทอุตสาหกรรม: ยากันยุง (แบบแผ่น แบบไฟฟ้า แบบขดลวด) Airosol  
- บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด 
476 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0702, 0 2324 0888-9   โทรสาร: 0 2324 0614 
ประเภทอุตสาหกรรม: วัสดุกันเสียงในรถยนต์และผลิตพรมรองเท้าภายในรถยนต์
- บริษัท เฟอร์โร เซอร์เดค (ประเทศไทย) จำกัด 
813/1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 2655   โทรสาร: 0 2709 2664-5 
ประเภทอุตสาหกรรม: สีพิมพ์แก้วและน้ำมันสำหรับเคลือบบนกระดาษ ขายสีเซรามิค 
- บริษัท โฟโมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
383 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4875-6   โทรสาร: 0 2324 0445
ประเภทอุตสาหกรรม: สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ผลิตปุ๋ยและธาตุอาหารพืช 
- บริษัท โฟโมซ่า ออแกนิก เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด 
575 ซ.11 ถ.พัฒนา1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0066-8   โทรสาร: 0 2324 0353 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์ (เช่น Acrylic Resins, Silicone Chemical, Metal Soaps, Super Absorbant)   
- โฟมเม็กซ์ เอเชีย 
665 หมู่ 2 ซ.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0950-7   โทรสาร: 0 2709 4108 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนแอร์ ชิ้นส่วนเรือและอื่นๆ จากไฟเบอร์กลาส,  แปรรูปโฟม, ฟองน้ำวิทยาศาสตร์, ผลิตส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ภายในรถยนต์ และชิ้นงานอื่นๆ ที่ทำจากโฟม, ฟิล์ม, ยาง, เทปกาว เป็นต้น 
- บริษัท พีซ พลาสติก จำกัด 
665 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3848   โทรสาร: 0 2709 3849
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ จากพลาสติก 
- บริษัท ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์ จำกัด 
730 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0204-6   โทรสาร: 0 2324 0207 
ประเภทอุตสาหกรรม: ให้บริการด้านการรับฝากสินค้า จัดเก็บ ขนส่ง และกระจายสินค้า ทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรมส่งออก
ซื้อมาขายไป เพื่อการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศ และแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป โดยไม่มีการผลิต 
- บริษัท ฟินดัส (ไทยแลนด์) จำกัด 
741 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4422-5   โทรสาร: 0 2709 4426 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง (FROZON SEAFOOD, MANUFACTURER & EXPORTER) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง, ผู้นำเข้าเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร, ภาชนะบรรจุภัณฑ์ 
- บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ปทท.) จำกัด 
515 หมู่ 4 ซ.8 D ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3300   โทรสาร: 0 2323 0732
ประเภทอุตสาหกรรม: โคมไฟฟ้า กระเป๋าะแก้ว หลอดอินแคนเดสเซนต์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิต ประกอบหรือดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ผลิตบัลลาสต์ ผลิตไฟสัญญาณและระบบควบคุม ประกอบกิจการซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษา และงานด้านวิศวกรรมสำหรับเครื่องจักร เครื่องมือกล, นำหลอดไฟฟ้าเสีย หรือที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือที่หมดอายุ มาผลิตเป็นวัตถุดิบ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยกรรมวิธีอุตสาหกรรม, ผลิตสารเคมี Precoat Dispension 15% Alon-C 
- บริษัท ฟู้ด สเป็ค เชียลไลซ์ จำกัด 
790 หมู่ 2 ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ     
ประเภทอุตสาหกรรม: ซอสพริก, ซอสน้ำจิ้มไก่, ซอสปรุงรส, แบ่งบรรจุผักผลไม้ลงขวดแก้วและกระป๋อง   
- บริษัท เมโทร แทน จำกัด 
180-184 อาคารศรีกรุงวัฒนา ถ.ราชวงศ์ แขวางจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2709 8075-6   โทรสาร: 0 2709 8255 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อมหนัง 
- บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด 
384 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3600-4   โทรสาร: 0 2324 0451 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต SOFT GELATINE CAPSULES และผลิตอาหารเสริมบรรจุภายใน SOFT GELATINE CAPSULES ผลิตยา อาหารเสริม ยาแผนโบราณ และเครื่องสำอางค์ บรรจุใน SOFT GELATINE CAPSULES 
- บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด 
384 หมู่4ซอย.6 ถ.พัฒนา3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3600-4   โทรสาร: 0 2324 0451 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้า 
- บริษัท เมคคานิเคิล เพลทติ้ง แอนด์ โค้ตติ้ง จำกัด 
845 หมู่ 4 ซ.บางพลีซิตี้ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2710 6378   โทรสาร: 0 2710 6387 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุดเคลือบผิว น็อต สกรู โลหะปั๊ม และโลหะทั่วไป 
- บริษัท เมทัลลิค เคมีคอล อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด 
275 หมู่ที่ 4 ซอย 4B ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 6858   โทรสาร: 0 2709 6857 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมี การนำกลับมาใช้ใหม่ของเคมีภัณฑ์ใช้แล้วจากการกัดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
- บริษัท เมทัลลิค อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 
720 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2702 9861-74   โทรสาร: 0 2702 9860 
ประเภทอุตสาหกรรม: รีดท่อเหล็ก 
- บริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
666 หมู่ 4 เขตส่งออก ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3926-8   
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมส่งออกรองเท้าโรเรอร์สเก็ต ไอซ์สเก็ต ผลิตและทำการค้ารองเท้าชนิดต่าง ๆ และชิ้นส่วนของรองเท้า 
- บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด 
568 หมู่ 2 ซ.1C/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 23709 4258-60, 0 2323 1413   โทรสาร: 0 2709 4262 
ประเภทอุตสาหกรรม: ส่งออกอาหารแช่แข็ง 
- บริษัท เมอร์ค จำกัด 
660 หมู่ 4 ซ.3C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4021-3   โทรสาร: 0 2709 4023
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีใช้ในห้องปฏิบัติการ (Reagents) 
- บริษัท เมอลิน เกอริน จำกัด 
75 อ.ริชมอนด์ ชั้น19 ถ.สุขุมวิท26 คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2260 8217-23   โทรสาร: 0 2260 8283
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้า (SWITCH GEAR) 
- บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด 
630 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3027-9   โทรสาร: 0 2324 0297 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นพิมพ์และกล่องกระดาษชนิดมีสี 
- บริษัท แมคโคร คัตติ้งบอร์ด จำกัด 
673 หมู่4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2208 9910   โทรสาร: 0 2208 9315
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำพลาสติกเป็นแผ่น 
- บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด 
683 หมู่4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0373   โทรสาร: 0 2324 0789
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและทำการค้าของเล่นสำหรับเด็ก ตุ๊กตา เกมส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และส่วนประกอบของเด็กเล่น บรรจุภัณฑ์ของเด็กเล่น และการค้าเพื่อการส่งออก  
- บริษัท แมรี่กอท จิวเวลรี่ จำกัด 
750 หมู่4 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0384-8   โทรสาร: 0 2324 0389-90
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับกายอัญมณีเทียม และซ่อมแซมชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเครื่องประดับอัญมณีเทียม สินค้าและบริการประเภทชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเครื่องประดับอัญมณีเทียม ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้า 
- บริษัท โมเดอร์น แฟค จำกัด 
324 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษษ อ.เมือง จ.สุมทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3081   โทรสาร: 0 2709 3082 
ประเภทอุตสาหกรรม: ให้เช่าอาคารโรงงานหรือคลังสินค้ามาตรฐาน 
- บริษัท โมเดอร์นคัพ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 
392/1 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 2681-2   โทรสาร: 0 2709 2682
ประเภทอุตสาหกรรม: ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ภาชนะบรรจุอาหาร และภาชนะบรรจุหีบห่อทุกชนิด 
- บริษัท มอเตอร์วิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 
539 ถ.หลวง แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2225 2575-7   
ประเภทอุตสาหกรรม: วงล้อรถยนต์ 
- บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด 
300 หมู่4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 3850, 0 2324 0216-7   โทรสาร: 0 2324 0219
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องอบเม็ดพลาสติก เครื่องป้อนเม็ดพลาสติก เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ 
- บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
692 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0688-9   โทรสาร: 0 2709 4231 
ประเภทอุตสาหกรรม: ฉีดพลาสติกตามชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรองเท้าโรเลอร์สเก็ต, ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์, ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนของใช้ต่าง ๆ ที่ทำจากพลาสติก, ผลิตแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ, ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬา, เครื่องป้องกันอุบัติเหตุ
- บริษัท มินซัน เทคโนสกี จำกัด 
674 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0202   โทรสาร: 0 2324 0202
ประเภทอุตสาหกรรม: เข็มขัดรัดรองเท้าสเก็ต, สกีบู๊ธ, สกรีนชิ้นส่วนรองเท้าสกีบู๊ธ, สเก็ตบอร์ด, สกรีนชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬา, เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ   
- บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
674 หมู่ 4 ซ.9 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0050-1   โทรสาร: 0 2709 4199 
ประเภทอุตสาหกรรม: รองเท้า ROLLER SKATES, SKATE BOARDS รองเท้ากีฬา รองเท้าชนิดต่าง ๆ และชิ้นส่วนของรองเท้า กระเป๋า และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ผลิตเข็มขัดรัดรองเท้าสเก็ต, สกีบู๊ธ สกรีนชิ้นส่วนรองเท้าสเก็ต, สกีบู๊ธ และสเก็ตบอร์ด 
- บริษัท มินามิ แอนด์ เวอบีน่า อินดัสตรี จำกัด 
377 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2324 0841-2   โทรสาร: 0 2324 0433 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เช่น ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ 
- บริษัท มูราคามิ แอมพลาส (ประเทศไทย) จำกัด 
531 หมู่ 4 ซ.9C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2709 4659   โทรสาร: 0 2709 4658 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระจกส่องหลังสำหรับรถยนต์ 
- บริษัท มูราคามิ ไซคิว (ประเทศไทย) จำกัด 
826/5 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ประเภทอุตสาหกรรม: เพื่อจำหน่ายและส่งออก แม่พิมพ์โลหะเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และรับซ่อมแซมแม่พิมพ์ทุกชนิด 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม