//

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สงขลา

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
490/1 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7423 1080 ต่อ 4104 
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการไปรษณีย์ บริการการเงิน บริการด้านโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ 
- นายกำพล เย็นใจชน 
505 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
โทรศัพท์: 0 7424 3653    โทรสาร: 0 7424 6693
ประเภทอุตสาหกรรม: ตะแกรงเหล็ก, รถแทร็กเตอร์
- บริษัท โกลเด้น เทรด คอน จำกัด 
52 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์: 0 7439 0150    โทรสาร: 0 7439 0152 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปรับปรุง ตกแต่ง และคัดแยกคุณภาพ หมากแห้ง 
-  บริษัท จี.บี.พี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
51 หมู่ที่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาขายไปกระเบื้องปูพื้น และตกแต่งขอบ ขัดมัน คัดขนาดกระเบื้องปูพื้น
- นายเจริญชัย ชีวศรีรุ่งเรือง
240/1 ถนนรัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7423 5686    โทรสาร: 0 7434 8629
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต และซ่อมแซมถ้วยรางวัล ของที่ระลึก ที่ทำจากพลาสติก 
- บริษัท เจริญ รีซอร์ส อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-15 ถึง G1-16
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกกะลาปาล์ม ทำเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหิน
- บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด 
473 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 7420 6101-2, 0 2235 4333    โทรสาร: 0 7420 3103, 0 2235 4414
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถังเหล็ก ถังโลหะขนาดไม่เกิน 200 ลิตร เพื่อบรรจุน้ำยางข้น 
- บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-4/1
โทรศัพท์: 0 7420 6049    โทรสาร: 0 7420 6050
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม(Hazardous and non- hazardous waste) การคัดแยกขยะไม่อันตราย และล้างถังปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี แยกสารปรอทจากกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ ทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน วัตถุดิบทดแทน การรีไซเคิลไส้กรองน้ำมัน และการรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์
- บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
9/8 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7427 2700-99, 0 7447 2234-8    โทรสาร: 0 7447 2240 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตปะเก็น ชิ้นส่วนและโลหะเคลือบยาง (JOINT SHEET, GASKET, RUBBER COATED METAL AND METAL GASKET)
- บริษัท ไทยฟิล คลีนรูม เทคโนโลยี จำกัด 
3/366 อาคารชุดบ้านประชานิเวศน์ 1 อาคาร 2 ชั้นที่ 7 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์: 0 7420 6081-3, 0 2588 2824    โทรสาร: 0 7420 6081-3 กด 1  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงนิ้ว Finger Cots 
- บริษัท นาโน รีไซเคิล จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-17
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารคลังสินค้าเก็บวัสดุไม่ใช้แล้วและบดย่อยเศษปะเก็นเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นคลัช,ผ้าเบรค และปะเก็นแผ่น
- บริษัท ไบรท์ มอเตอร์ (หาดใหญ่) จำกัด 
207/26 หมู่ 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7423 9002    โทรสาร: 0 7445 7383 
ประเภทอุตสาหกรรม: รถยนต์กะบะ ชิ้นส่วนและยางรถยนต์ ทั้งรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ ประกอบยานพาหนะเพื่อใช้โดยสารและเพื่อการพาณิชย์ (รถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อ) ผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์,ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปยานพาหนะใหม่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซื้อมาขายไปเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่น ๆ
- บริษัท ไบรท์ มอเตอร์ (หาดใหญ่) จำกัด
51 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 0 7423 9002    โทรสาร: 0 7445 7383 
ประเภทอุตสาหกรรม: รถยนต์กะบะ ชิ้นส่วนและยางรถยนต์ ทั้งรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ ประกอบยานพาหนะเพื่อใช้โดยสารและเพื่อการพาณิชย์ (รถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อ) ผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์,ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปยานพาหนะใหม่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซื้อมาขายไปเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่น ๆ
- บริษัท ไบร์ท ทรานสปอร์ต(หาดใหญ่) จำกัด
51 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 0 7445 4485-7
ประเภทอุตสาหกรรม: ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ซื้อมาขายไปยานพาหนะใหม่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนประกอบ ซื้อมาขายไปเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่นๆ
- บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-14
โทรศัพท์: 0 7434 2987-8    โทรสาร: 0 7434 2889
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการผลิตและขึ้นรูปเหล็กรีดเย็นเป็นเหล็กกล่อง เหล็กตัวซี แป เหล็กสำเร็จรูปตัวยู หลังคาเหล็กแผ่น
- บริษัท ลาเท็กซ์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม: -      
- บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด 
591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 22 ถ.สุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2261 0264-7    โทรสาร: 0 2261 0269 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท non-hazardous waste) 
- บริษัท วี แอนด์ เจ ทูเก็ทเตอร์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ E1-24
โทรศัพท์: 0 7423 9366    โทรสาร: 0 7423 9367
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตธูป คลังสินค้า แบ่งบรรจุ ซื้อมาขายไปประทัดและดอกไม้เพลิง
- บริษัท สยาม จี คอน จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-10/1
โทรศัพท์: 0 7420 6086-7    โทรสาร: 0 7420 6088
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการผลิตอิฐมวลเบา
- บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G21-1 ถึง G21-13
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการผลิตยางผสม (Compound rubber)
- บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซั่ม (สงขลา) จำกัด 
9/7 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ ตู้ ปณ. 22 ปณ.ฝ. หาดใหญ่ใน 90114 
โทรศัพท์: 0 7420 6000-5, 0 7447 2142-8    โทรสาร: 0 7447 2141 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นยิบซั่มและผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม 
- บริษัท สามารถ-แชมป์ อินเตอร์เทรด จำกัด 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
โทรศัพท์: 0 7447 2372-3    โทรสาร: 0 7447 2374
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุและแบ่งบรรจุน้ำมันปาล์ม  ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
- บริษัท สุโขทัยปิโตรเลี่ยม จำกัด 
12 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช2 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กทม. 
โทรศัพท์: 0 2332 0281-3    โทรสาร: 0 2331 9420
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 
- บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-4/1
โทรศัพท์: 0 7434 2950-2
ประเภทอุตสาหกรรม:ผลิตธูป คลังสินค้า แบ่งบรรจุ ซื้อมาขายไป ประทัดและดอกไม้เพลิง
- บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-35
โทรศัพท์: 08 1949 5363    โทรสาร: 0 7445 7819
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการสิ่งประดิษฐ์จากไม้แปรรูป
- บจก.หาดใหญ่ มาร์เกตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-28
โทรศัพท์: 0 7439 0150-2    โทรสาร: 0 7439 0150
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เหล้า บุหรี่ เบียร์ ยาสูบซิกาเรต เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ทุกชนิด
- บริษัท หาดใหญ่ เอ็กซิม เซอร์วิส จำกัด 
298-300 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7435 7557    โทรสาร: 0 7435 7558
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบรถยนต์ (AUTOMOBILE ASSEMBLY) 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.สยาม 
193 ซ.ลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2539 3175    โทรสาร: 0 2539 3166
ประเภทอุตสาหกรรม: -
- บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ E1-13
โทรศัพท์: 0 7420 6091-2    โทรสาร: 0 7420 6090
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตโครงยึดฝ้าเพดาน นั่งร้าน ท่อเหล็ก เหล็กตัวซี โครงหลังคา แปเหล็กโครงหลังคา และซื้อมาขายไป (1.ตะปู 2.ไม้อัด 3.มุม L 4.ราง U 5.เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 6.คอยด์ชุบกัลวาไนซ์ 7.โครงยึดฝ้าเพดาน 8.นั่งร้าน 9.ท่อเหล็ก 10.เหล็กโครงหลังคา 11.แปเหล็กโครงหลังคา),ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและบรรจุสินค้าทั่วไป
- บริษัท อะแด็ฟทีฟ ไมโครซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด   
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม: การบรรจุ และแบ่งบรรจุน้ำมันปาล์ม และการซื้อมา-ขายไปน้ำมันปาล์ม 
- บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ E1-6 ถึง 7
โทรศัพท์: 0 7420 6108-11    โทรสาร: 0 7420 6112
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงยางอนามัยและซื้อมาขายไปแป้งข้าวโพด , กลิ่น , ซิลิโคนออยล์ , แอมโมเนีย , น้ำหมึก , แมกนีเซียม , ฟอยล์ , บรรจุภัณฑ์(กล่องกระดาษ), เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโรงงาน , เฟอร์นิเจอร์, สารหล่อลื่นสำหรับถุงยางอนามัยและอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหนังสืออนุญาตฯ รายการขอเพิ่มประเภทกิจการซื้อมาขายไป 1.เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโรงงาน อาทิเช่น ตู้อบ เครื่องปั่นแห้งถุงยางอนามัย มอเตอร์ ปั๊ม เครื่องรัดลัง เครื่องซีล กล่อง เครื่องซีลฟอยล์ถุงยางอนามัย เครื่องพิมพ์ฟอยล์ถุงยางอนามัย เครื่องทดสอบรูรั่วถุงยางอนามัย แท็งค์น้ำยาง ชิ้นส่วนสำหรับไลน์ผลิต พัดลม ถังแป้ง ไฟฉุกเฉิน เครื่องเป่าลม เครื่องอัดลม กล่องตู้ไฟ หลอดให้ความร้อน หลอดไฟ ม่านกันแมลง อินเวอร์เตอร์ ปั๊มน้ำ เพลา ซีลน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรทุกชนิด แท็งค์สำหรับใส่น้ำยาง เครื่องดักตะกอน ไทม์เมอร์ ไส้กรองน้ำ ถังกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกลึง ถังลม ตู้เชื่อม สว่าน เครื่องสกัด แผ่นเหล็ก รถโฟร์กลิฟต์ แฮนด์ลิฟต์ พาเลทไม้ พาเลทพลาสติก พาเลทกระดาษ เครื่องชั่ง เครื่องปรับอากาศ ถุงพลาสติก ถังพลาสติก ถุงมือทุกชนิด ถุงนิ้ว ผ้าปิดจมูก หมวกผ้า ชุดฟอร์มทุกชนิด เจลล้างมือ 2.เฟอร์นิเจอร์ อาทิเช่น โต๊ะ ตู้ พาทิชั่น เก้าอี้ ม่านหน้าต่าง ม่านประตู 3.สารหล่อลื่นสำหรับถุงยางอนามัย (Lubricant/Jelly )
- บริษัท อัลฟาตอนี อินเตอร์เทรดกรุ๊ป จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
ประเภทอุตสาหกรรม: -        
- บริษัท อัล รอยาน เทรดดิ้ง จำกัด 
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7430 1531, 0 7423 0700    โทรสาร: 0 7430 1532, 0 7423 0701 
ประเภทอุตสาหกรรม: การบรรจุ แบ่งบรรจุน้ำมันปาล์ม การซื้อมาขายไปน้ำมันปาล์ม และการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์กระจก (เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก่อสร้าง) ซื้อมาขายไปยาเส้น จักรยานยนต์ จักรยานยนต์(ใช้แล้ว) สกัดกากน้ำมันปาล์ม และซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เหล้า บุหรี่ เบียร์ ยาสูบซิกาแรต เครื่องดิ่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ทุกชนิดและอื่นๆ ตามรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตนี้(การประกอบกิจการต่อ : อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋องทุกชนิด เครื่องปรุงรส สารปรุงแต่งอาหาร ผงชูรส ซอสปรุงรส น้ำตาล แป้งมัน แป้งสำลี แป้งประกอบอาหารทุกชนิด นมผง กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ หัวหอม กระเทียม พริกไทย มันสำปะหลัง ถั่ว ละหุ่ง ปอ ฝ้าย ขนมทุกชนิด เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมคาเฟอีน เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงามทุกชนิด เครื่องใช้เครื่องประดับทุกชนิด เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ อัญมณี เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ยาสีฟัน ยาสระผม สบู่ แปรงสี ฟัน ครีมอาบน้ำ อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก สารเคมีที่ใช้ในการฟอกย้อมผ้า ทำความสะอาดอุตสาหกรรม รถยนต์ โซเดียมไซยาไนด์ น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกชนิด ของเด็กเล่นที่ทำด้วยพลาสติก ยางไม้ไผ่ทุกชนิด ของใช้อุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก ไม้ ยาง โฟม แก้ว ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี เหล็ก เส้นลวด อลูมิเนียม สแตนเลส และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากผ้า เช่น ปลอกหมอน ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้านวม เสื้อผ้าสำเร็จ ชุดชั้นในชายและหญิง เน็คไท ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ถุงเท้า หมวก เข็มขัด รองเท้า แว่นตา กระเป๋า พรม เสื้อผ้าเก่า-ใหม่ ยาสามัญประจำบ้าน ยาปฏิชีวนะ น้ำมันใส่ผมทั้งชนิดน้ำและชนิดเจล หนังสัตว์ หนังฟอก หนังย้อม หนังเทียม เครื่องเดินทางและวัสดุอุปกรณ์แคมปิ้ง เช่น กระเป๋า ถุงนอน เต้นท์ มีด กล้องส่องทางไกล เข็มทิศ ไฟฉาย หม้อสนาม คันเบ็ดและตกปลา หน้ากากดำน้ำ รองเท้าดำน้ำ ชุดประดาน้ำ ถุงพลาสติก ของใช้บนเครื่องบิน เช่น ผ้าปิดตา ที่ปิดหู น้ำหอม โลชั่น หวี ลิปปาล์ม ถุงมือ ถุงเท้า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน กระเป๋า ไนลอน วัสดุก่อสร้างทุกชนิด เช่น กระจก เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น สีฝุ่น ท่อประปา ข้องอ ข้อต่อ น๊อต สกรู ประตูสแตนเลส แผ่นสเตนเลส เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องแก้ว เครื่องมือวัดความเที่ยง ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด กระดาษ สมุด หนังสือ แผนผังโบ ชัวร์ ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยแปลงตกแต่ง ประกอบรถยนต์ รถบรรทุก รถยนต์โดยสาร รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถจักรยานยน รถเครน รถพ่วง รถเทรเลอร์ รถขุด รถตัก รถยก รถเกรดเตอร์ รถเทรกเตอร์ รถโฟล์คลิฟท์ รถที่ใช้ในการก่อสร้าง และการเกษตร อะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องยนต์ อะไหล่คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์ เรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บอยเลอร์ ปั้มน้ำ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และการเกษตรทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงแบตเตอรี่ และถ่านไฟฉายทุกชนิด เทป อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงในรถยนต์ เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แอร์ อะไหล่แอร์ จักรเย็บผ้า วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่จักรเย็บผ้า จักรโพ้ง เครื่องทอมือ สิ่งทอ เส้นด้าย ผ้า ซิป กระดุม ตะขอ เข็ม อุปกรณ์ ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ซ่อมแซมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องรีไซเคิล และกำจัดขยะ เศษโลหะมีค่าทุกชนิด แร่โลหะทุกชนิด เช่น ทองคำ เงิน ผลิตภัณฑ์ที่มีโลหะผสมอยู่ เศษเหล็ก เศษทองแดง เศษอลูมิเนียม เศษพลาสติกโฟม เศษกล่องกระดาษ ภาชนะ บรรจุวัตถุดิบ น้ำยาล้างฟิล์ม เศษยาง ถุงมือยาง เศษผ้า ถุงมือผ้า สารเคมีที่ใช้ในงานชุบโลหะ ล้างโลหะ น้ำยาไนตริก สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย เศษวัสดุบำบัดน้ำเสียที่ ประกอบด้วยโลหะผสม ผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบเงา กาว สารทำละลาย ผงคาร์บอน วัสดุที่ใช้แล้วทั่วไป เก่า-ใหม่ ทุกชนิด น้ำมันพืช น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ประกอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม ซื้อมาขายไป แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผ่านแดน นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงสภาพรวมถึงการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าดังกล่าว เพื่อเก็บค่าบริการ
- บริษัท ไฮโกลฟ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-34 ถึง 35
โทรศัพท์: 0 7420 6086-7    โทรสาร: 0 7420 6088
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงมือแพทย์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม