วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สงขลา

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
490/1 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7423 1080 ต่อ 4104 
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการไปรษณีย์ บริการการเงิน บริการด้านโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ 
- นายกำพล เย็นใจชน 
505 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   
โทรศัพท์: 0 7424 3653    โทรสาร: 0 7424 6693
ประเภทอุตสาหกรรม: ตะแกรงเหล็ก, รถแทร็กเตอร์
- บริษัท โกลเด้น เทรด คอน จำกัด 
52 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์: 0 7439 0150    โทรสาร: 0 7439 0152 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปรับปรุง ตกแต่ง และคัดแยกคุณภาพ หมากแห้ง 
-  บริษัท จี.บี.พี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
51 หมู่ที่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาขายไปกระเบื้องปูพื้น และตกแต่งขอบ ขัดมัน คัดขนาดกระเบื้องปูพื้น
- นายเจริญชัย ชีวศรีรุ่งเรือง
240/1 ถนนรัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7423 5686    โทรสาร: 0 7434 8629
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต และซ่อมแซมถ้วยรางวัล ของที่ระลึก ที่ทำจากพลาสติก 
- บริษัท เจริญ รีซอร์ส อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-15 ถึง G1-16
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกกะลาปาล์ม ทำเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหิน
- บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด 
473 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 7420 6101-2, 0 2235 4333    โทรสาร: 0 7420 3103, 0 2235 4414
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถังเหล็ก ถังโลหะขนาดไม่เกิน 200 ลิตร เพื่อบรรจุน้ำยางข้น 
- บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-4/1
โทรศัพท์: 0 7420 6049    โทรสาร: 0 7420 6050
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม(Hazardous and non- hazardous waste) การคัดแยกขยะไม่อันตราย และล้างถังปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี แยกสารปรอทจากกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ ทำเชื้อเพลิงผสม เชื้อเพลิงทดแทน วัตถุดิบทดแทน การรีไซเคิลไส้กรองน้ำมัน และการรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์
- บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
9/8 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7427 2700-99, 0 7447 2234-8    โทรสาร: 0 7447 2240 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตปะเก็น ชิ้นส่วนและโลหะเคลือบยาง (JOINT SHEET, GASKET, RUBBER COATED METAL AND METAL GASKET)
- บริษัท ไทยฟิล คลีนรูม เทคโนโลยี จำกัด 
3/366 อาคารชุดบ้านประชานิเวศน์ 1 อาคาร 2 ชั้นที่ 7 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์: 0 7420 6081-3, 0 2588 2824    โทรสาร: 0 7420 6081-3 กด 1  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงนิ้ว Finger Cots 
- บริษัท นาโน รีไซเคิล จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-17
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารคลังสินค้าเก็บวัสดุไม่ใช้แล้วและบดย่อยเศษปะเก็นเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นคลัช,ผ้าเบรค และปะเก็นแผ่น
- บริษัท ไบรท์ มอเตอร์ (หาดใหญ่) จำกัด 
207/26 หมู่ 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7423 9002    โทรสาร: 0 7445 7383 
ประเภทอุตสาหกรรม: รถยนต์กะบะ ชิ้นส่วนและยางรถยนต์ ทั้งรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ ประกอบยานพาหนะเพื่อใช้โดยสารและเพื่อการพาณิชย์ (รถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อ) ผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์,ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปยานพาหนะใหม่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซื้อมาขายไปเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่น ๆ
- บริษัท ไบรท์ มอเตอร์ (หาดใหญ่) จำกัด
51 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 0 7423 9002    โทรสาร: 0 7445 7383 
ประเภทอุตสาหกรรม: รถยนต์กะบะ ชิ้นส่วนและยางรถยนต์ ทั้งรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ ประกอบยานพาหนะเพื่อใช้โดยสารและเพื่อการพาณิชย์ (รถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อ) ผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์,ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซื้อมาขายไปยานพาหนะใหม่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซื้อมาขายไปเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่น ๆ
- บริษัท ไบร์ท ทรานสปอร์ต(หาดใหญ่) จำกัด
51 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 0 7445 4485-7
ประเภทอุตสาหกรรม: ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ซื้อมาขายไปยานพาหนะใหม่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนประกอบ ซื้อมาขายไปเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่นๆ
- บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-14
โทรศัพท์: 0 7434 2987-8    โทรสาร: 0 7434 2889
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการผลิตและขึ้นรูปเหล็กรีดเย็นเป็นเหล็กกล่อง เหล็กตัวซี แป เหล็กสำเร็จรูปตัวยู หลังคาเหล็กแผ่น
- บริษัท ลาเท็กซ์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม: -      
- บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด 
591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 22 ถ.สุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2261 0264-7    โทรสาร: 0 2261 0269 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท non-hazardous waste) 
- บริษัท วี แอนด์ เจ ทูเก็ทเตอร์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ E1-24
โทรศัพท์: 0 7423 9366    โทรสาร: 0 7423 9367
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตธูป คลังสินค้า แบ่งบรรจุ ซื้อมาขายไปประทัดและดอกไม้เพลิง
- บริษัท สยาม จี คอน จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-10/1
โทรศัพท์: 0 7420 6086-7    โทรสาร: 0 7420 6088
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการผลิตอิฐมวลเบา
- บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G21-1 ถึง G21-13
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการผลิตยางผสม (Compound rubber)
- บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซั่ม (สงขลา) จำกัด 
9/7 หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ ตู้ ปณ. 22 ปณ.ฝ. หาดใหญ่ใน 90114 
โทรศัพท์: 0 7420 6000-5, 0 7447 2142-8    โทรสาร: 0 7447 2141 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นยิบซั่มและผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม 
- บริษัท สามารถ-แชมป์ อินเตอร์เทรด จำกัด 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
โทรศัพท์: 0 7447 2372-3    โทรสาร: 0 7447 2374
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุและแบ่งบรรจุน้ำมันปาล์ม  ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
- บริษัท สุโขทัยปิโตรเลี่ยม จำกัด 
12 ซอยจัดสรรทิมเรืองเวช2 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กทม. 
โทรศัพท์: 0 2332 0281-3    โทรสาร: 0 2331 9420
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 
- บริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-4/1
โทรศัพท์: 0 7434 2950-2
ประเภทอุตสาหกรรม:ผลิตธูป คลังสินค้า แบ่งบรรจุ ซื้อมาขายไป ประทัดและดอกไม้เพลิง
- บริษัท หาดใหญ่ทิมเบอร์
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-35
โทรศัพท์: 08 1949 5363    โทรสาร: 0 7445 7819
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการสิ่งประดิษฐ์จากไม้แปรรูป
- บจก.หาดใหญ่ มาร์เกตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-28
โทรศัพท์: 0 7439 0150-2    โทรสาร: 0 7439 0150
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เหล้า บุหรี่ เบียร์ ยาสูบซิกาเรต เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ทุกชนิด
- บริษัท หาดใหญ่ เอ็กซิม เซอร์วิส จำกัด 
298-300 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7435 7557    โทรสาร: 0 7435 7558
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบรถยนต์ (AUTOMOBILE ASSEMBLY) 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.สยาม 
193 ซ.ลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2539 3175    โทรสาร: 0 2539 3166
ประเภทอุตสาหกรรม: -
- บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ E1-13
โทรศัพท์: 0 7420 6091-2    โทรสาร: 0 7420 6090
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตโครงยึดฝ้าเพดาน นั่งร้าน ท่อเหล็ก เหล็กตัวซี โครงหลังคา แปเหล็กโครงหลังคา และซื้อมาขายไป (1.ตะปู 2.ไม้อัด 3.มุม L 4.ราง U 5.เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 6.คอยด์ชุบกัลวาไนซ์ 7.โครงยึดฝ้าเพดาน 8.นั่งร้าน 9.ท่อเหล็ก 10.เหล็กโครงหลังคา 11.แปเหล็กโครงหลังคา),ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและบรรจุสินค้าทั่วไป
- บริษัท อะแด็ฟทีฟ ไมโครซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด   
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
ประเภทอุตสาหกรรม: การบรรจุ และแบ่งบรรจุน้ำมันปาล์ม และการซื้อมา-ขายไปน้ำมันปาล์ม 
- บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ E1-6 ถึง 7
โทรศัพท์: 0 7420 6108-11    โทรสาร: 0 7420 6112
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงยางอนามัยและซื้อมาขายไปแป้งข้าวโพด , กลิ่น , ซิลิโคนออยล์ , แอมโมเนีย , น้ำหมึก , แมกนีเซียม , ฟอยล์ , บรรจุภัณฑ์(กล่องกระดาษ), เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโรงงาน , เฟอร์นิเจอร์, สารหล่อลื่นสำหรับถุงยางอนามัยและอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหนังสืออนุญาตฯ รายการขอเพิ่มประเภทกิจการซื้อมาขายไป 1.เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโรงงาน อาทิเช่น ตู้อบ เครื่องปั่นแห้งถุงยางอนามัย มอเตอร์ ปั๊ม เครื่องรัดลัง เครื่องซีล กล่อง เครื่องซีลฟอยล์ถุงยางอนามัย เครื่องพิมพ์ฟอยล์ถุงยางอนามัย เครื่องทดสอบรูรั่วถุงยางอนามัย แท็งค์น้ำยาง ชิ้นส่วนสำหรับไลน์ผลิต พัดลม ถังแป้ง ไฟฉุกเฉิน เครื่องเป่าลม เครื่องอัดลม กล่องตู้ไฟ หลอดให้ความร้อน หลอดไฟ ม่านกันแมลง อินเวอร์เตอร์ ปั๊มน้ำ เพลา ซีลน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรทุกชนิด แท็งค์สำหรับใส่น้ำยาง เครื่องดักตะกอน ไทม์เมอร์ ไส้กรองน้ำ ถังกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกลึง ถังลม ตู้เชื่อม สว่าน เครื่องสกัด แผ่นเหล็ก รถโฟร์กลิฟต์ แฮนด์ลิฟต์ พาเลทไม้ พาเลทพลาสติก พาเลทกระดาษ เครื่องชั่ง เครื่องปรับอากาศ ถุงพลาสติก ถังพลาสติก ถุงมือทุกชนิด ถุงนิ้ว ผ้าปิดจมูก หมวกผ้า ชุดฟอร์มทุกชนิด เจลล้างมือ 2.เฟอร์นิเจอร์ อาทิเช่น โต๊ะ ตู้ พาทิชั่น เก้าอี้ ม่านหน้าต่าง ม่านประตู 3.สารหล่อลื่นสำหรับถุงยางอนามัย (Lubricant/Jelly )
- บริษัท อัลฟาตอนี อินเตอร์เทรดกรุ๊ป จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
ประเภทอุตสาหกรรม: -        
- บริษัท อัล รอยาน เทรดดิ้ง จำกัด 
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทรศัพท์: 0 7430 1531, 0 7423 0700    โทรสาร: 0 7430 1532, 0 7423 0701 
ประเภทอุตสาหกรรม: การบรรจุ แบ่งบรรจุน้ำมันปาล์ม การซื้อมาขายไปน้ำมันปาล์ม และการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์กระจก (เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก่อสร้าง) ซื้อมาขายไปยาเส้น จักรยานยนต์ จักรยานยนต์(ใช้แล้ว) สกัดกากน้ำมันปาล์ม และซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค เช่น เหล้า บุหรี่ เบียร์ ยาสูบซิกาแรต เครื่องดิ่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ทุกชนิดและอื่นๆ ตามรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายใบอนุญาตนี้(การประกอบกิจการต่อ : อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋องทุกชนิด เครื่องปรุงรส สารปรุงแต่งอาหาร ผงชูรส ซอสปรุงรส น้ำตาล แป้งมัน แป้งสำลี แป้งประกอบอาหารทุกชนิด นมผง กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ หัวหอม กระเทียม พริกไทย มันสำปะหลัง ถั่ว ละหุ่ง ปอ ฝ้าย ขนมทุกชนิด เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมคาเฟอีน เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงามทุกชนิด เครื่องใช้เครื่องประดับทุกชนิด เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ อัญมณี เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ยาสีฟัน ยาสระผม สบู่ แปรงสี ฟัน ครีมอาบน้ำ อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก สารเคมีที่ใช้ในการฟอกย้อมผ้า ทำความสะอาดอุตสาหกรรม รถยนต์ โซเดียมไซยาไนด์ น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกชนิด ของเด็กเล่นที่ทำด้วยพลาสติก ยางไม้ไผ่ทุกชนิด ของใช้อุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก ไม้ ยาง โฟม แก้ว ทองแดง ทองเหลือง สังกะสี เหล็ก เส้นลวด อลูมิเนียม สแตนเลส และโลหะอื่น ๆ ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากผ้า เช่น ปลอกหมอน ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้านวม เสื้อผ้าสำเร็จ ชุดชั้นในชายและหญิง เน็คไท ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ถุงเท้า หมวก เข็มขัด รองเท้า แว่นตา กระเป๋า พรม เสื้อผ้าเก่า-ใหม่ ยาสามัญประจำบ้าน ยาปฏิชีวนะ น้ำมันใส่ผมทั้งชนิดน้ำและชนิดเจล หนังสัตว์ หนังฟอก หนังย้อม หนังเทียม เครื่องเดินทางและวัสดุอุปกรณ์แคมปิ้ง เช่น กระเป๋า ถุงนอน เต้นท์ มีด กล้องส่องทางไกล เข็มทิศ ไฟฉาย หม้อสนาม คันเบ็ดและตกปลา หน้ากากดำน้ำ รองเท้าดำน้ำ ชุดประดาน้ำ ถุงพลาสติก ของใช้บนเครื่องบิน เช่น ผ้าปิดตา ที่ปิดหู น้ำหอม โลชั่น หวี ลิปปาล์ม ถุงมือ ถุงเท้า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน กระเป๋า ไนลอน วัสดุก่อสร้างทุกชนิด เช่น กระจก เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น สีฝุ่น ท่อประปา ข้องอ ข้อต่อ น๊อต สกรู ประตูสแตนเลส แผ่นสเตนเลส เครื่องสุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องแก้ว เครื่องมือวัดความเที่ยง ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด กระดาษ สมุด หนังสือ แผนผังโบ ชัวร์ ซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยแปลงตกแต่ง ประกอบรถยนต์ รถบรรทุก รถยนต์โดยสาร รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถจักรยานยน รถเครน รถพ่วง รถเทรเลอร์ รถขุด รถตัก รถยก รถเกรดเตอร์ รถเทรกเตอร์ รถโฟล์คลิฟท์ รถที่ใช้ในการก่อสร้าง และการเกษตร อะไหล่รถยนต์ อะไหล่เครื่องยนต์ อะไหล่คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์ เรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บอยเลอร์ ปั้มน้ำ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และการเกษตรทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงแบตเตอรี่ และถ่านไฟฉายทุกชนิด เทป อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงในรถยนต์ เครื่องคิดเลข เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แอร์ อะไหล่แอร์ จักรเย็บผ้า วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่จักรเย็บผ้า จักรโพ้ง เครื่องทอมือ สิ่งทอ เส้นด้าย ผ้า ซิป กระดุม ตะขอ เข็ม อุปกรณ์ ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ซ่อมแซมปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องรีไซเคิล และกำจัดขยะ เศษโลหะมีค่าทุกชนิด แร่โลหะทุกชนิด เช่น ทองคำ เงิน ผลิตภัณฑ์ที่มีโลหะผสมอยู่ เศษเหล็ก เศษทองแดง เศษอลูมิเนียม เศษพลาสติกโฟม เศษกล่องกระดาษ ภาชนะ บรรจุวัตถุดิบ น้ำยาล้างฟิล์ม เศษยาง ถุงมือยาง เศษผ้า ถุงมือผ้า สารเคมีที่ใช้ในงานชุบโลหะ ล้างโลหะ น้ำยาไนตริก สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย เศษวัสดุบำบัดน้ำเสียที่ ประกอบด้วยโลหะผสม ผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบเงา กาว สารทำละลาย ผงคาร์บอน วัสดุที่ใช้แล้วทั่วไป เก่า-ใหม่ ทุกชนิด น้ำมันพืช น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ประกอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม ซื้อมาขายไป แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผ่านแดน นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงสภาพรวมถึงการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าดังกล่าว เพื่อเก็บค่าบริการ
- บริษัท ไฮโกลฟ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ G1-34 ถึง 35
โทรศัพท์: 0 7420 6086-7    โทรสาร: 0 7420 6088
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงมือแพทย์

15 ความคิดเห็น:

เรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (UMS) เป็นผู้นำเข้าระบบสแกนลายนิ้วมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี (VIRDI) และระบบกล้องวงจรปิด
( SONY: ญี่ปุ่น , HONEYWELL : อเมริกา , CAMLUX : เกาหลี , DALI : ใต้หวัน) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ ( PINETRON : เกาหลี , INDIGO : เกาหลี , HONEYWELL : อเมริกา , DALI : ใต้หวัน) ระบบกันขโมยแบบมีสายและไร้สาย ( HONEYWELL : อเมริกา ) และ ระบบ VIDEO DOOR PHONE ( COMMAX : เกาหลี ) รวมถึงสินค้าในหมวดของระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
126/64 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (เอก)
0811522979
eakkaruk_a@hotmail.com
http://www.upmastersolution.com/

เรียน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ไฟฟ้า , เครื่องกล ,และฝ่ายจัดซื้อ
หจก. TP MOTOR INDUSTRY SERVICE. เป็นศูนย์ซ่อมมอเตอร์อุตสากรรม ,ปั๊มน้ำ,หม้อแปลงไฟฟ้า generator และ Blower มีเครื่องมือ ตรวจเช็ค และ ซ่อม
บำรุง ที่ทันสมัยบริการ ต้องการเรียกใช้ กรุณาติดต่อกลับ

ฝ่ายขายและบริการ

Tel. 096-0797937, 099-2122382
E-mail:pongsamak07@gmail.com

เรียน ฝ่ายจัดซื้อ / ผู้จัดการ
บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด
เลขที่ 45 กรุงเทพกรีฑา 33 แยก 3-1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
บริการตรวจเช็คและติดตั้งต่อเติมงานระบบดับเพลิงและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด ดังต่อไปนี้
Fire Alarm System
Fire Sprinkler
Fire Pump
Fire Hose
Fire Extinguisher
Fire Emergency Light
Fire Exit Light
ติดต่อสอบถามมาได้ที่ฝ่ายขาย ยุทธภูมิ ( ตูน )
E-mail : toon.144@hotmail.co.th
Tel.02-736-0931-3 ( 085-386-9177,094-559-7910 )
Fex.02-736-0933
www.amnuayfire.com

บริษัท โปรเอ็นเนอร์ยี่ซีสเท็มส์ จำกัด (proensys)

ขออนุญาตเรียนเสนอ หลอดไฟ LED สำหรับใช้ทดแทนหลอดไฟแสงสว่างเดิม ในกิจการของท่าน ทั้งภายใน/ภายนอกอาคารโรงงาน สำนักงาน โดยท่านสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในกิจการท่านได้มากกว่า 50-80% ทันที


หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) เป็นนวัตกรรมแสงสว่าง ที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 50-80% ด้วยแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพดีกว่า คุ้มค่ากับการลงทุน (ROI น้อยกว่า 6 เดือน) ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน มากกว่า 10 ปี (Life span: 30000-50000 ชม.)

หลอดไฟ LED มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองตรงตามความต้องการใช้งานมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี อีกทั้งปลอดจากสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ท่านสามารถติดต่อ เพื่อดูรายละเอียด สาธิต/ตัวอย่างสินค้า หลอดไฟ LED คุณภาพ มีการรับประกัน ได้ที่


Email: somchai.sat@proensys.com
Tel: 081 8197865

http://www.proensys.com

เรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท บีที คอนเนค จำกัด
เป็นผู้ผลิต/นำเข้า/จัดจำหน่าย เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ขนาด 500VA - 1000KVA 1ph,3ph
แบรนด์ " BCN " and " Riello Aros " ภายใต้มาตราฐาน ISO9001 , มอก.1291-2545
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
คุณไพรัชฐ์ โอกาศ
Tel. 097 081 0541 , 0 2347 5460 # 405 Fax. 0 2374 6067
Email. : pairat@btconnect.co.th , pairat.okart@gmail.com
www.bcn-ups.com
หมายเหตุ รับซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)ทุกแบรนด์ ตามมาตราฐาน ISO9001/2008

อันดามันขนส่ง ภาคใต้ บริการรับส่งสินค้าทั่วประเทศ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการตลอด 24 ช.ม. ไม่เว้นวันหยุด แม้แต่วันเสาร์-อาทิตย์ สินค้าที่รับบริการจัดส่งได้แก่ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเลคทอนิคสินค้าอุปโภค-บริโภค พัสดุ สิ่งพิมพ์ เอกสาร เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่รถยนต์ รองเท้า-เครื่องหนัง รับจัดส่งบูธตามงานแสดงสินค้าพร้อมรับกลับ พลาสติกขึ้นรูปต่างๆ รวมถึงสินค้าอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างจัดส่ง ยกเว้นสินค้าสด

******* ราคาเหมาคันเท่านั้น ******

♦บริการขนส่งสินค้าทั่วไป
♦ บริการขนอุปกรณ์ออกบูธ,อุปกรณ์ออกงานแสดงสินค้า
♦บริการขนย้ายสำนักงาน
♦บริการขนย้ายที่อยู่อาศัย (บ้าน,คอนโด,ห้องเช่า ฯลฯ)
♦บริการขนย้ายสิ่งของ
♦เรามีพนักงานที่ให้บริการด้านการขนส่งที่ชำนาญการไว้บริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

********* เรากล้าท้าให้คุณลอง ว่าเราถูกจริง **********

ติดต่อคุณชัชนันท์ 081-122-2425 ( เจ้าของบริหารงานเอง )

บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริการงานประเภท
- รับออกแบบ เครื่องจักรวางอัตโนมัติ
- รับออกแบบ เครื่องจักรออกแบบพฺิเศษตามความต้องการของลูกค้า
- บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- เครื่องจักรงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องจักรงานบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ
- ออกแบบระบบลำเลียงสินค้า
- สายพานที่ใช้ในลายการผลิต

สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Sales
นางสาว ฉัน ชมโคกกรวดTel:086-4164923
E-mail :chan@emoyor.co.th

สำหรับหน้าเว็บไซต์
Website : www.emoyor.co.th , www.emoyor.com.sg

Emoyor System (Thailand) Co.,Ltd.
20/26 Moo 3, Soi Jatuchok 4, Sukhapiban 5 Rd. Kwang Orgeon, Khet Saimai Bangkok 10220
Tel :+66 2-9983064, +66 86 3448400 Fax : +66 2-9924799 Ext:18

บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริการงานประเภท
- รับออกแบบ เครื่องจักรวางอัตโนมัติ
- รับออกแบบ เครื่องจักรออกแบบพฺิเศษตามความต้องการของลูกค้า
- บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- เครื่องจักรงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องจักรงานบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ
- ออกแบบระบบลำเลียงสินค้า
- สายพานที่ใช้ในลายการผลิต

สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Sales
นางสาว ฉัน ชมโคกกรวดTel:086-4164923
E-mail :chan@emoyor.co.th

สำหรับหน้าเว็บไซต์
Website : www.emoyor.co.th , www.emoyor.com.sg

Emoyor System (Thailand) Co.,Ltd.
20/26 Moo 3, Soi Jatuchok 4, Sukhapiban 5 Rd. Kwang Orgeon, Khet Saimai Bangkok 10220
Tel :+66 2-9983064, +66 86 3448400 Fax : +66 2-9924799 Ext:18

บริษัท ศศมน แอสโซซิเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
36/73 หมู่1 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
บริการด้านฝึกอบรม และจัดระบบความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่ง
หลักสูตร หม้ออบไอนำ้, 4ผู้ฯการใช้ปั้นจั่น,การทำงานบนที่สูง และ การขับรถยกอย่างปลอดภัย ฯลฯ
Website : www.sasamongroup.com
Email : sasamon.training@gmail.com
sasamon.boiler@gmail.com
Tel. +66 807148053

เรียนท่านผู้จัดการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ดพับพลิคเคชั่น จำกัด ผู้จัดพิมพ์คู่มือซื้อ-ขายPUMP&VALVEขอเชิญเข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้าในงานสัมมนาสัญจรในจังหวัด สงขลา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เรื่อง“การบริหารจัดการน้ำ น้ำเสีย และเทคนิคการปรับปรุงด้านพลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับอาทิ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดซื้อเป็นต้น
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุทธนา โทร. 086-3099861
Best Regards,
Yutthana Srirapen
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด พับบลิคเคชั่น จำกัด
89/1-2 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน,
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ, THAILAND
Telephone : +66 2- 993 3003,
Mobile : +086 -309 – 9861
Facsimile : +66 2 993 3003
E-mail : yutthana.editor@gmail.com
www.forwardpublication.co.th

เรียนท่านผู้จัดการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ดพับพลิคเคชั่น จำกัด ผู้จัดพิมพ์คู่มือซื้อ-ขายPUMP&VALVEขอเชิญเข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้าในงานสัมมนาสัญจรในจังหวัด สงขลา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เรื่อง“การบริหารจัดการน้ำ น้ำเสีย และเทคนิคการปรับปรุงด้านพลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับอาทิ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดซื้อเป็นต้น
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุทธนา โทร. 086-3099861
Best Regards,
Yutthana Srirapen
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด พับบลิคเคชั่น จำกัด
89/1-2 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน,
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ, THAILAND
Telephone : +66 2- 993 3003,
Mobile : +086 -309 – 9861
Facsimile : +66 2 993 3003
E-mail : yutthana.editor@gmail.com
www.forwardpublication.co.th

เรียน ท่านผู้จัดการ และ ฝ่ายไอที
บริษัท แมนเทคคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด
เรารับบริการ ตรวจเช็ค จำหน่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ต่าง ๆ
จำหน่าย UPS ทั้งขนาดเล็ก และ ขนาดโรงงาน ภายใตแบรนด์ Delta
หากท่านมีความสนใจเรียกใช้บริการ สามารถติดต่อเราได้ พร้อมให้บริการ

Thanks and Best regards,

Wared Onchulee


Mantec Computer Service Co.,Ltd
218/1-2 Prachatiphat Rd.
Hatyai Songkhla 90110
Tel 074-343213-4, Fax 074-343215
Mobile 081-4783631

เรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ร้าน วงษ์พาณิชย์ สาขาสี่แยกสนามบินนอก หาดใหญ่
รับซื้อเศษวัสดุ และ ขยะทุกชนิด
ติดต่อ คุณไปมาดี ทะสะระ
084-855-4111
ผู้ช่วยผู้จัดการ

เรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ร้าน วงษ์พาณิชย์ สาขาสี่แยกสนามบินนอก หาดใหญ่
รับซื้อเศษวัสดุ และ ขยะทุกชนิด
ติดต่อ คุณไปมาดี ทะสะระ
084-855-4111
ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท ออพติไมซ์โซชูชั่น จำกัด
ผู้ให้บริการไอทีครบวงจร
รับออกแบบ ดูแลระบบไอที
พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าไอที โดยมีทีมผู้เชียวชาญให้คำแนะนำฟรี
จำหน่าย Server, Firewall, Switch Cisco, Microsoft ฯลฯ
สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-717-8135-7 คุณศรัณย์ธร
Email : marketing@optimized.co.th Line : @optimizedclub

แสดงความคิดเห็น

ข่าวโรงงานอุตสาหกรรมไทย

Loading...

ข่าวนิคมอุตสาหกรรม

Loading...

ข่าวด้านการนำเข้าและส่งออก

Loading...

ข่าวด้านการท่องเที่ยว

Loading...

ข่าวไฟไหม้-ระเบิด

Loading...

ข่าวน้ำท่วม

Loading...

ข่าวหางาน สมัครงาน

Loading...

ข่าวโปรโมชั่น

Loading...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม