//

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน หมวด ถ-ฝ

- บริษัท ทชม จำกัด 
107/8-9 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1858    โทรสาร: 0 5355 4101-2 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารพาณิชย์ 
- บริษัท ทราแนล ไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด 
33 สุขุมวิท105 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2286 9600    
ประเภทอุตสาหกรรม: นาฬิกาและนาฬิกาควอทซ์ 
- บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด 
101 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1356    โทรสาร: 0 5358 1539 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
122 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1224-7    โทรสาร: 0 5358 1230 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องยนต์อเนกประสงค์ (CLUTCH, PINCSHAFT, STARTING CAM, BALL RACE, LIFTER VALVE) 
- บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
122 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1224-7    โทรสาร: 0 5358 1230 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ , ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เอนกประสงค์ 
- บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด 
123 หมู่ 4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 3555 2377-80    โทรสาร: 0 3555 2381 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR) แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร 
- บริษัท ไท้ฟงผลิตผล จำกัด 
105/2 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1536    โทรสาร: 0 5358 1537 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผัก ผลไม้ ดอง อบแห้งและแช่แข็ง อาหารและผลไม้กระป๋อง น้ำผึ้งและนมผึ้ง 
- บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด 
88 หมู่13 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1260    โทรสาร: 0 5358 1267 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรนิคส์ 
- บริษัท ไทย โจเอดซุ เอเลคตริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
60/27 นิคมฯภาคเหนือ หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2565-7    โทรสาร: 0 5355 2491 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุดหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์, เลนส์บริการตรวจสอบภาชนะดิคส์แก้ว 
- บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด 
101/1 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1538-9    โทรสาร: 0 5358 1540 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องมือตัดที่ทำด้วยเหล็ก หรือเครื่องมือช่างต่างๆ (คีมประแจบ๊อค) 
- บริษัท ไทย ยามาคูระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
76/1 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1297-300    โทรสาร: 0 5358 1301
ประเภทอุตสาหกรรม: RECONDITIONED LEATHER และถุงมือหนังแท้  
- บริษัท ไทย อาคิโมโต ฟู้ดส์ จำกัด 
75/2 หมู่4 ถ.ไฮเวย์ที่ 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน     
ประเภทอุตสาหกรรม: แปรรูปพืชผลการเกษตร   
- บริษัท ไทย ฮิโรตะ จำกัด 
73 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1065-8    โทรสาร: 0 5358 1069 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องมือจุดไฟเตาแก๊ส เครื่องขีดไฟแช็ตและอุปกรณ์ 
- บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด 
77/2 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1412-3    โทรสาร: 0 5358 1414 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายท่อ พี.วี.ซี อุปกรณ์ต่อท่อ พี.วี.ซีและผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ 
- บริษัท ไทยดอลล์แอนด์คิล์น จำกัด  (หยุดดำเนินการ)
66/1 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1280-4    โทรสาร: 0 5358 1285 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาเซรามิค/ประกอบตุ๊กตา ของเล่น ของใช้เครื่องประดับจากพลาสติก
- บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสตรี จำกัด  77 หมู่13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1222-3    โทรสาร: 0 5355 2500
ประเภทอุตสาหกรรม: ขนมปังอบกรอบ   
- บริษัท ไทยนูตริ-จูซ จำกัด 
62 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1111-5    โทรสาร: 0 5358 1115 
ประเภทอุตสาหกรรม: น้ำผลไม้ 
- บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
60/29 หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1386-9    โทรสาร: 0 5358 1385 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กและส่วนประกอบ เครื่องมือแพทย์และส่วนประกอบลำโพงขนาดเล็ก 
- บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 
176 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 2151-2, 0 5358 2649    โทรสาร: 0 5358 2153
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการรับฝากเก็บ การจัดส่ง จัดแยกส่ง และการขนส่ง สัมภาระสิ่งของและสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
- บริษัท โนซากิ แอ๊พแพเร็ล (ไทยแลนด์) จำกัด 
72/1 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1085-8    โทรสาร: 0 5358 1089
ประเภทอุตสาหกรรม: เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋าจากหนังสัตว์ หนังเทียมและขนสัตว์ 
- บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด 
79/1 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1343    โทรสาร: 0 5358 1351
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์ และจักรเย็บผ้า 
- บริษัท บี จู บี.เอส จำกัด  ( หยุดดำเนินการ)
80/1 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน     
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับกาย
- บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 
1516 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2587 0111    โทรสาร: 0 2586 9475 
ประเภทอุตสาหกรรม: กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาและอุปกรณ์ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม