//

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน หมวด ว-ฮ

- บริษัท เวิลด์แนชเชอรัลฟู้ด จำกัด  116 หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2081-4    โทรสาร: 0 5355 2084 
ประเภทอุตสาหกรรม: แปรรูปพืชผลทางการเกษร และห้องเย็น 
- บริษัท สมาร์ทเลทเธอร์ จำกัด 
45 หมู่ 13 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2484    โทรสาร: 0 5355 2488 
ประเภทอุตสาหกรรม: พ่นสีหนังสำเร็จรูป 
- บริษัท สยาม ไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด 
89/2 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1516-8    โทรสาร: 0 5358 1519 
ประเภทอุตสาหกรรม: ตาข่ายลวดถัก สายพานลำเลียงแบบลวดถัก และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลวดถักอื่นๆ 
- บริษัท สยาม สเตเวีย จำกัด 
379 หมู่4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1305-8    โทรสาร: 0 5358 1309 
ประเภทอุตสาหกรรม: น้ำตาลเทียม 
- บริษัท สยามพินิจ จำกัด 
171 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2235 3741    
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารพาณิชย์ 
- องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
485/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2245 1448    
ประเภทอุตสาหกรรม: ศูนย์การขนส่งสินค้าภาคเหนือ 
- บริษัท ออฟเทรกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
86/1 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1530-2    โทรสาร: 0 5358 1529 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิคส์ 
- บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทยแลนด์) จำกัด 
81 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1124-8    โทรสาร: 0 5358 1122 
ประเภทอุตสาหกรรม: การตัด เจียรไน หรือขัดเพชร 
- บริษัท อีเจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด 
117 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2078-9    โทรสาร: 0 5355 2080
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสี ลำใยอบแห้ง พืชผักผลไม้ดอง   
- บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
65 หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1036-8    โทรสาร: 0 5358 1039 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อลูมินาเซรามิคส์ ใช้สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ (PRINTED SUBSTRATE,CRYSTAL PACKAGE, DIE, GREEN SHEET) 
- บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องเขียนเชียงใหม่ จำกัด 
ประเภทอุตสาหกรรม: ดินสอ ปากกา         
- บริษัท อุตสาหกรรมพรหมเทศ จำกัด 
81/1 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1000-1    โทรสาร: 0 5358 1476 
ประเภทอุตสาหกรรม: ถ่านสังเคราะห์คาร์บอน 
- บริษัท เอเชียน ไพย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) 
84/3 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1374    โทรสาร: 0 5358 1375
ประเภทอุตสาหกรรม: ยาและเครื่องสำอาง 
- บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด 
72 หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1044-5    โทรสาร: 0 5358 1046
ประเภท อุตสาหกรรม: แปรงเสริมสวย พู่กันและส่วนประกอบต่าง ๆ ซื้อมาขายไปของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด, ผ้า, หนังเทียม, หนังแท้, กระดาษ,ไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ (Pouch/cases), แผงโชว์สินค้า, กล่องโชว์สินค้า, วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานแสดงสินค้า
- บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวอรี่ จำกัด 
79/2 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1361-3    โทรสาร: 0 5358 1364 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับจากทองคำ, ทองเหลือง, ทองแดง, เงิน และดีบุก 
- บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง จำกัด 
103 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 2120    โทรสาร: 0 5358 2119 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้าทั่วไป, ตัวแทนขนส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ, คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ห้องเย็นเก็บสินค้า 
- บริษัท เอส.เอ็ม.วี. (ไทยแลนด์) จำกัด 
80 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2504-6    โทรสาร: 0 5358 1132 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องประดับกึ่งสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป 
- บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด 
153 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 2445 5010    โทรสาร: 0 2445 5550 
ประเภทอุตสาหกรรม: ออกซิเจนเหลว, ไนโตรเจนเหลว, อาร์กอนเหลว และก๊าซไนโตรเจน 
- บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด 
68/1 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1002-9    โทรสาร: 0 5358 1010-11 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท แอล พี ฟิลด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด 
115 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1423    โทรสาร: 0 5358 1424 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอาหารสัตว์ 
- บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
89/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 4605    โทรสาร: 0 5355 4606 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ ผลิตหัวพิมพ์สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ และส่วนประกอบของหัวพิมพ์ 
- บริษัท ไอวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
76 หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1116-8    โทรสาร: 0 5358 1120 
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เครื่องประดับกายที่ทำจากโลหะและเครื่องหนัง แม่พิมพ์ ส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากโลหะ 
- บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 
101/2 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1565    โทรสาร: 0 5358 1574 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต, ประกอบ ซ่อมแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์, อุปกรณ์จับชิ้นงาน, อุปกรณ์ทดสอบชิ้นงานและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 
- บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด 
60/26 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1314-7    โทรสาร: 0 5355 2217
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแผ่นดิสค์แก้ว (POLISHED CLASS DISK) 
- บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
60/31 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1314-7    โทรสาร: 0 5355 2224, 0 5355 2771
ประเภท อุตสาหกรรม: เลนซ์ทุกประเภท, ผลิต-ซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ เพื่อจำหน่าย, ซื้อมา-ขายไปเครื่องจักร  
- บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
60/31 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1314-7    โทรสาร: 0 5355 2224, 0 5355 2771
ประเภท อุตสาหกรรม: เลนซ์ทุกประเภท, ผลิต-ซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ เพื่อจำหน่าย, ซื้อมา-ขายไปเครื่องจักร 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม