//

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน หมวด พ-ล

- บริษัท พรภูพิงค์ จำกัด 
26 หมู่2 ถ.เทพารักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์: 0 5321 5334    
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารพาณิชย์ 
- บริษัท พรีมา ไฮ ควอลิตี้ จำกัด 
99หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2276-8    โทรสาร: 0 5355 2277 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตนมพร้อมดื่ม 
- บริษัท พินนาเคิล เลทเธอร์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (หยุดกิจการ) 
69/1 หมู่13 นิคมฯภาคเหนือ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2159-60    โทรสาร: 0 5358 1311 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องหนังสำเร็จรูป 
- บริษัท พิสิฐอุตสาหกรรม จำกัด 
84/1-2 หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2425-7    โทรสาร: 0 5355 2269 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์กระดาษรวงผึ้ง,ไม้แปรรูป, ไม้ไผ่อัด, ไม้อบ, โครงเหล็กชุบสังกะสีและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
- บริษัท พี เอ็ม แอล ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด 
75 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1219-20    โทรสาร: 0 5358 1218
ประเภทอุตสาหกรรม: ห้องเย็นรับฝากสินค้าและผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่เข็ง 
- บริษัท พี.เอ็ม.ฟิดมิลส์ จำกัด 
75/1 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1231,423    โทรสาร: 0 5358 1424 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหารสัตว์ 
- บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
84 นิคมฯภาคเหนือ หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1401-2    โทรสาร: 0 5358 1403
ประเภทอุตสาหกรรม: เม็ดพันธุ์และข้าวฟ่างลูกผสม 
- บริษัท ฟูจิคูระ พรีซิชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 
139หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2611-5    โทรสาร: 0 5358 1981 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (Metal Frame for Actuator) 
- บริษัท ฟูจิคูระ พรีซิชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 
139หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2611-5    โทรสาร: 0 5358 1981
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (Metal Frame for Actuator) 
- บริษัท ไฟน์ทูน(ประเทศไทย) จำกัด 
179 หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (CABLE, PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY), ฉีดพลาสติก (PLASTIC INJECTION) 
- บริษัท ภูพิค์แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 
82 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1211-6    โทรสาร: 0 5358 1217 
ประเภทอุตสาหกรรม: ร้านค้าโกดังเก็บสินค้า ร้านอาหาร 
- บริษัท ภูพิงค์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 
82 นิคมฯภาคเหนือ หมู่4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1211-6    โทรสาร: 0 5358 1217
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์และนมเปรี้ยว 
- MR.TOSHIO KAWABE 
4-5-6 MINAMITSUKUSHINO, MACHIDA-SHI, TOKYO, JAPAN 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ 
- บริษัท มูระตะ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
63 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1158-66    โทรสาร: 0 5358 1075-6 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ 
- บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
105/3 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1686-90    โทรสาร: 0 5358 1690 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ( Photoconductor Drum) 
- บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด 
60/23 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5355 2560-1    โทรสาร: 0 5355 2562 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกาย 
- บริษัท ยูโรเปียน เท็กซ์ไทลส์ จำกัด 
76/3 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1440    โทรสาร: 0 5358 1492
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่ทำจากผ้า 
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 
499 หมู่ 3 อาคารเบญจจินดา ชั้น 2 เอบี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2953 0818    โทรสาร: 0 2588 5322  
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
- บริษัท รีนาวน์เลทเธอร์แวร์ส จำกัด (มหาชน) 
69 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1101-2    โทรสาร: 0 5358 1103 
ประเภทอุตสาหกรรม: ถุงมือหนังล้วนและถุงมือหนังปนผ้าฝ้าย, เฟอร์นิเจอร์จากหนังแท้ 
- บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด 
78 หมู่4 นิคมฯภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1239    โทรสาร: 0 5358 1238
ประเภทอุตสาหกรรม: เฟอร์นิเจอร์, กรอบรูปและภาพวาด ขาตั้งกรอบรูปและอุปกรณ์ตกแต่งภายในจากไม้ 
- บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด 
68, 68/5 หมู่4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1170-5    โทรสาร: 0 5358 1179
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและถนอมอาหาร (ผักผลไม้แช่แข็งอบแห้งหรือดอง) 
- บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด 
105 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5358 1406    โทรสาร: 0 5358 1405
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ 
- บริษัท ลำพูนเรียลเอสเตท จำกัด 
12/3 ถ.วังทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 
โทรศัพท์: 0 5353 2163   
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารพาณิชย์ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม