//

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ หมวด ถ-ม

- บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด 
47/27 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0241-5    โทรสาร: 0 2727 0240 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับและอัญมณี 
- บริษัท ไทย เซเบรุ พิโค จำกัด 
48/13 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0397-8    โทรสาร: 0 2727 0399 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องประดับกายและอัญมณี 
- บริษัท ไทยโอเรียนท์ แอดวานซ์ เพลทติ้ง จำกัด 
47/15 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0095-7    โทรสาร: 0 2727 0098
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับ 
- บริษัท นครา ครีเอชั่นส์ จำกัด 
48/7 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0473-4    โทรสาร: 0 2727 0471 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท นิว เทค เชน จำกัด 
60/3 หมู่4 ถ.สุขาภิบาล2 ดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 
โทรศัพท์: 0 2720501    โทรสาร: 0 27270503
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องประดับ และชิ้นส่วนเครื่องประดับ เงิน ทอง ประกอบอัญมณี 
- บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด 
47/31 หมู่ 4 อาคาร ไอ.จี.เอส. ชั้นที่ 4-5 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0601-4    โทรสาร: 0 2727 0600 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับทองคำสำเร็จรูป 
- บริษัท บางกอก แอสเสย์ ออฟฟิส จำกัด 
47/42 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0214-6    โทรสาร: 0 2727 0217
ประเภทอุตสาหกรรม: ทองคำผสม ซิลเวอร์อัลลอยส์ มาสเตอร์อัลลอยส์ และอื่นๆ และวิเคราะห์-แยกโลหะมีค่า 
- บริษัท บรูโน เมเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
48/15 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท บิวตี้ เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
48/17-18 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0457-9    โทรสาร: 0 2727 0456 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท บิวตี้เจมส์ ออฟ แบงคอค จำกัด 
1240-1242 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2236 7507-9  
ประเภทอุตสาหกรรม: ให้เช่าพื้นที่และอาคารโรงงาน 
- บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
919/586-591 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 47 นอร์ธทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ     
ประเภทอุตสาหกรรม: ธุรกิจบริการเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท ปารีส บิชูส์ จำกัด 
47/40 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0301-6    โทรสาร: 0 2727 0307
ประเภทอุตสาหกรรม: อัญมณีและเครื่องประดับกาย 
- บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 
47/19 หมู่ที่4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 
โทรศัพท์: 0 2727 0250    โทรสาร: 0 2727 0253 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับและชิ้นส่วนเครื่องประดับ 
- บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด 
47/32 ชั้นที่ 2 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0252    
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับเงิน, ทอง 
- บริษัท พรีเชียส คลาสสิค จำกัด 
266 ถ.เพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2215 7500    โทรสาร: 0 2611 1148 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับ และสกัดโลหะมีค่า 
- บริษัท แมคเมอร์ลิน จำกัด 
40/6 หมู่4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ ประเวศ กทม. 
โทรศัพท์: 0 2266 5590    โทรสาร: 0 2236 3069 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับทุกชนิด 
- บริษัท มัลคา-อามิท (ประเทศไทย) จำกัด 
919/6 ชั้น 5 อาคารจิวเวลรีเทรดเซ็นเตอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ      
ประเภทอุตสาหกรรม: รับขนส่งสินค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณี 
- บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
47/6 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0166-74    โทรสาร: 0 2727 0175 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี และเจียระไนพลอย 
- บริษัท มาร์ตินา จีเวลรี่ จำกัด 
47/16 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0347    โทรสาร: 0 2727 0349 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับทุกชนิด 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม