//

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ หมวด ก-ต

- บริษัท โกลเด้น ดรีมส์ จำกัด 
47/40 หมู่4 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0306    โทรสาร: 0 2727 0301 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับกาย 
- บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด 
47/43 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ      
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องประดับอัญมณี เจียระไนเพชร พลอย 
- บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด 
48/1-3 หมู่ 4 อาคารแฟคเทอรี่คอนโด 1 นิคมฯอัญธานี ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0038    โทรสาร: 0 2727 0039
ประเภทอุตสาหกรรม: เจียระไนเพชร พลอย รับจ้างคัดเลือก ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของเพชร พลอย และเครื่องประดับทุกชนิด 
- บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด 
47/5 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0390-2    โทรสาร: 0 2727 0389 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณีและเจียระไนเพชรพลอย 
- บริษัท เจ.ซี.เอ็ม. จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด 
48/4 ชั้นที่ 1 อาคารชุดแฟคตอรี่ คอนโด หนึ่ง ถ.สุขาภิบาล 2 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0828    โทรสาร: 0 2727 0829 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท เจนเนอรัล ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ จำกัด 
47/31 ชั้น 3 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0090-2    
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท 585 จิวเวอรี่ จำกัด 
48/8 หมู่ 4 อาคารแฟคตอรี่คอนโด 1 ชั้นที่ 2 นิคมฯอัญธานี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0342-4    โทรสาร: 0 2727 0341 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท จูมี่ส์ อาร์ต จำกัด 
47/15 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0117-8    โทรสาร: 0 2727 0119 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับ 
- บริษัท ซัมรา อินเตอร์เนชั่นแนล ไดมอนด์ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
48/6 หมู่ 4 นิคมฯอัญธานี ถ.สุขาภิบาล แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0041-2    โทรสาร: 0 2727 0043
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด 
47/14 หมู่ 4 นิคมฯอัญธานี ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ      
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า พร้อมทั้งผลิตเครื่องประดับ 
- บริษัท ซี.อาร์.พี.จิวเวลรี่(ประเทศไทย) จำกัด 
5-7-9 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม.  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต นำเข้า-ส่งออก เครื่องประดับ เครื่องประดับอัญมณีและอัญมณีทุกชนิด 
- บริษัท ซันฮิง ไดมอนด์ จำกัด 
47/11 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0176-8    โทรสาร: 0 2727 0181 
ประเภทอุตสาหกรรม: เจียระไน เพชร พลอย 
- บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด 
47/30 หมู่ 4 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0488-9    โทรสาร: 0 2727 0490
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับและเครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท เดลาโตรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 
48/10 หมู่ 4 ชั้น 3 ตึก 1 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0320-1    โทรสาร: 0 2727 0322
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและส่งออกเครื่องประดับ 
- บริษัท เดลาโตรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล 
47/32 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
0 2727 0320-1    โทรสาร: 0 2727 0322
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก เครื่องประดับทุกชนิด 
- บริษัท เดโลรา จำกัด 
47/14 หมู่ 4 นิคมฯอัญธานี ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0277-9    โทรสาร: 0 2727 0276 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับ อัญมณีเพื่อการส่งออก 
- บริษัท ไดอะโค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 
294/3-4 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2233 3521    โทรสาร: 0 2236 7716
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องประดับกายและเจียระไนเพชรพลอย 
- บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด 
322/28 อาคารชุดสรุวงษ์วัฒนาคาร ชั้น 14 ห้อง 2810 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2631 4449-52    โทรสาร: 0 2631 4453 
ประเภทอุตสาหกรรม: นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไป ผลิต จำหน่าย ขายส่ง เครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด 
- บริษัท เต็กไถ่ (เคเอส) กรุ๊ป จำกัด 
47/28 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0330-8    โทรสาร: 0 2727 0333-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบและซ่อมแซมเครื่องมือช่างทอง เครื่องหล่อแหวน เครื่องมือชั่ง ตวง วัด

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม