//

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ หมวด ย-ฮ

- บริษัท เยนเนอรัลไดมอนด์ จำกัด 
47/16 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0201-3    โทรสาร: 0 2727 0207 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารโรงงานมาตรฐานสำเร็จรูปให้เช่า 
- บริษัท เยนเนรัลไดมอนด์ จำกัด 
47/16 ถ.สุขาภิบาล แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727-0201-3    โทรสาร: 0 2727-0207 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี เจียระไนเพชรพลอย 
- บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
47/33 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 234-5    โทรสาร: 0 2727 0238 
ประเภทอุตสาหกรรม: แยกสกัดทองคำและเงินให้บริสุทธิ์ และทองคำผสม 
- บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด 
47/28 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0331    โทรสาร: 0 2727 0339 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับแพลตตินั่ม ทองขาว ทองคำ เงินและทองเหลือง
- ลีกอร์ กรุ๊ป เอส.อี. เอเชีย 
47/31 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0000    โทรสาร: 0 2727 2299 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต MASTER ALLOY AND GALVANIC PRODUCT 
- บริษัท วี เอฟ บี จำกัด 
40/3 หมู่4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ ประเวศ กทม.       
ประเภทอุตสาหกรรม: รับสอน-ออกแบบเครื่องประดับ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 
- บริษัท วันเซอร์วิส โลจิสติคส์ จำกัด 
919/438 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 36 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2630 0604    โทรสาร: 0 2630 0608 
ประเภทอุตสาหกรรม: ธุรกิจบริการพิธีการทางศุลกากรเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท ไวท์ ไดมอนด์ จำกัด 
47/3 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0722-7    โทรสาร: 0 2727 0722
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับ 
- บริษัท สุราจ เอ็น พาวัน เอ็มเอฟจี จำกัด 
47/13 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0309-10    โทรสาร: 0 2727 0311 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท สเปลนโดร์เร จำกัด 
58/4-5 หมู่ที่4 ถ.สุขาภิบาล2 แขงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 
โทรศัพท์: 0 2727 0041-2    โทรสาร: 0 2727 0043 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องประดับ 
- บริษัท อัลฟิส์ จิวเวลรี่ บางกอก จำกัด 
47/31 หมู่4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องประดับ และชิ้นส่วนเครื่องประดับ 
- บริษัท อัลบิเรโอะ จำกัด 
47/15 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0070-2    โทรสาร: 0 2727 0075
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและส่งออกเครื่องประดับเงิน 
- บริษัท เอจี รีไฟนิ่ง จำกัด 
592, 594 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ       
ประเภทอุตสาหกรรม: แปรรูปเงินบริสุทธิ์ 
- บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เวิร์คส์ จำกัด 
48/11 ชั้นที่ 3 (เอฟ 2-2 ซี) อาคารชุดแฟคทอรี่คอนโด อาคารที่ 1 นิคมฯอัญธานี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0387-8    โทรสาร: 0 2727 0878
ประเภทอุตสาหกรรม: เจียระไนเพชร 
- บริษัท เอสโก้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
47/42 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0440    โทรสาร: 0 2727 0217
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี ที่ทำจากเงิน ทองคำ แพลตินัม เพชร พลอย 
- บริษัท เอส ที เอส เจมส์ ไทย จำกัด 
48/14 หมู่4 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0380-2    โทรสาร: 0 2727 0383 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท เอส ที เอส เจมส์ ไทย จำกัด 
47/23 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0380    โทรสาร: 0 2727 0385
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท เอสทีเอส ครีเอชั่นส์ ไทย จำกัด 
47/16 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0482-5    โทรสาร: 0 2727 0486
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
47/1 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 150-9    โทรสาร: 0 2727 0160-1 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับกายและเจียระไนเพชรพลอย 
- บริษัท เอ็มเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด 
48/10 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0129    โทรสาร: 0 2727 0130
ประเภทอุตสาหกรรม: เจียระไนเพชร 
- บริษัท เอ็คเซ็ลเล็นซ ไทย คัท จำกัด 
47/15 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0402-3    โทรสาร: 0 2727 0401 
ประเภทอุตสาหกรรม: เจียระไนเพชร และผลิตเครื่องประดับ 
- บริษัท อีเอ็มเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
47/14 หมู่ 4 นิคมฯอัญธานี ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0120-1    โทรสาร: 0 2727 0122
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับ จิวเวลลี่และส่วนประกอบ 
- บริษัท โอโร่เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
48/19-20 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท โอโร่เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
48/45 หมู่ 4 นิคมฯอัญธานี ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0057    โทรสาร: 0 2727 0499 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท โอเรียนท์ เพิร์ล (กรุงเทพฯ) จำกัด 
47/36 หมู่ 4 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0077-8    โทรสาร: 0 2727 0079
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับการทำเครื่องประดับโดยใช้ไข่มุก 
- บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) 
47/31 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 
โทรศัพท์: 0 2727 0022    โทรสาร: 0 2727 0027
ประเภทอุตสาหกรรม: เจียระไนเพชร 
- บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) 
47/31 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0022    โทรสาร: 0 2727 0027 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปลูกสร้างอาคารสำนักงานเพื่อจำหน่ายหรือให้เช่า 
- บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) 
47/31 หมู่ 4 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2727 0022    โทรสาร: 0 2727 0033 
ประเภทอุตสาหกรรม: สร้างอาคารอุตสาหกรรมขนาดย่อม พาณิชยกรรม และที่พักอาศัย ตามมาตรฐาน เพื่อจำหน่ายหรือให้เช่า 
- บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด 
707-709 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2237 5110    
ประเภทอุตสาหกรรม: ปลูกสร้างอาคารสำนักงานเพื่อจำหน่ายหรือให้เช่า (TRADING CENTER) 
- บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
47/44 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ ประเวศ กทม. 
โทรศัพท์: 0 2727 0265-74  
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับกายและอัญมณี 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม