//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า หมวด ผ-ฮ

- บริษัท พลาเซส ไฮ-เทค จำกัด 
109 หมู่5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0051     โทรสาร: 0 3535 0055 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์, ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนพลาสติก, ชิ้นส่วนจากโลหะ, ซ่อมแม่พิมพ์, ผลิตอุปกรณ์สำหรับช่วยจับชิ้นงาน 
- บริษัท เพมสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
129/1 หมู่ 5 ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1080-4     โทรสาร: 0 3535 1077 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- บริษัท โพไรท์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด 
122 หมู่ 1 นิคมฯไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 2022     โทรสาร: 0 3535 2025 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ผงโลหะ (SINTERED METAL PRODUCTS) 
- บริษัท ฟูจิคุระ เอสเอชเอส จำกัด 
40/17 หมู่ 5 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3571 9270-3     โทรสาร: 0 3571 9279
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท โฟมเม็กซ์ เอเชีย จำกัด 
133 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4000-4     โทรสาร: 0 3531 4007-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้อง Clean room ที่ทำจากโฟมพลาสติกและผ้าโพลีเอสเตอร์   
- บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 
148 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3575 9001-6     โทรสาร: 0 3575 9007-8
ประเภทอุตสาหกรรม: สะสม รีไซเคิล คัดแยก แบ่งบรรจุ (RE-PACKING) เศษวัสดุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท มาเจนด์ แมคซิส จำกัด 
145 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9079-84     โทรสาร: 0 3572 9085-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่อใช้สำหรับบรรจุหีบห่อ  
- บริษัท มิโยชิ ไฮ-เทค จำกัด 
38 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4031-5     โทรสาร: 0 3531 4035
ประเภทอุตสาหกรรม: ปั้มโลหะขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด 
111 หมู่ 5 ถ.เอเซียไฮเวย์ กม.59-60 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0058-65     โทรสาร: 0 3535 0057
ประเภทอุตสาหกรรม: คาร์บูเรเตอร์ ปั๊มน้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
- บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด 
125 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1660     โทรสาร: 0 3535 1662
ประเภทอุตสาหกรรม: IC LEADFRAME ผลิตแกนมอเตอร์ (PRECISION MOTOR CORED) 
- บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
158-159 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4300     โทรสาร: 0 3531 4318-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท เมอิคิ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 
947 อาคารทศพล 3 ชั้น 19 ตึกเอ หมู่ที่ 12 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์ทุกชนิด ทุกประเภท 
- บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
200 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9284-8     โทรสาร: 0 3572 9289 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณีเทียม 
- บริษัท ยามาคิน (ประเทศไทย) จำกัด 
201 หมู่ 1 นิคมฯไฮเทค (บ้านหว้า) ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9368-72     โทรสาร: 0 3572 9376 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนโลหะสำหรับอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, แบ่งบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท รีสแครป (ประเทศไทย) จำกัด 
108 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4365     โทรสาร: 0 3531 4366
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บด อัด เศษโลหะ เศษพลาสติกและนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม 
- บริษัท ลีโอ เทคนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 
156 หมู่ 3 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา      
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์โลหะปั๊มขึ้นรูป 
- บริษัท โลจิสเทค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 
118 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1976     โทรสาร: 0 3535 1889
ประเภทอุตสาหกรรม: การบรรจุและแบ่งบรรจุผ้า, การแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, โรงพักและกระจายสินค้า 
- บริษัท เวฟ เครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
112 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1902     โทรสาร: 0 3535 1909
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าว 
- บริษัท เวิรล์ด ควอลิตี้ จำกัด 

109 หมู่ 1 นิคมฯบ้านหว้า ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0149-52     โทรสาร: 0 3535 0128-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำวิกผม ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิกผม และย้อมผม 
- บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด 
1042 หมู่ 1 นิคมฯไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4020     โทรสาร: 0 3531 4029 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด 
142 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4020-5     โทรสาร: 0 3531 4029 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (TRANSPONDER DEVICE) 
- บริษัท อเบโนการพิมพ์ จำกัด 
180, 182 ,184 ,186 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2295 0022     โทรสาร: 0 2294 0176 
ประเภทอุตสาหกรรม: สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว การ์ดต่าง ๆ ฯลฯ 
- บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด 
136 หมู่ 1 นิคมฯไฮเทคเขตทั่วไป ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1992     โทรสาร: 0 3535 1993 
ประเภทอุตสาหกรรม: Label, Adhesive Label, ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม, สิ่งพิมพ์ด้วย SILKSCREEN 
- บริษัท อยุธยา เอชซีแอล จำกัด 
135 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 2000     โทรสาร: 0 3535 2001 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตท่อส่งน้ำมันแรงดันสูง (RUBBER HOSES, BRAKE HOSES, CLUTCH HOSES, POWER STEERING HOSES) และชุดของหัวฉีดเครื่องยนต์ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
- บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด 
129, 132 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4048     โทรสาร: 0 3535 1983 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชุดชั้นใน 
- บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด 
146 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9100     โทรสาร: 0 3572 9108 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
- บริษัท อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย จำกัด 
133 หมู่1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1655     โทรสาร: 0 3535 1656
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ (DIE) 
- บริษัท อาซาอิ ไทย จำกัด 
147 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4014     โทรสาร: 0 3531 4019
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุและแบ่งบรรจุสินค้า ได้แก่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ รวมถึงการซื้อมาขายไปสินค้าดังกล่าวข้างต้น 
- บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด 
77 หมู่ 2 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0717-20     โทรสาร: 0 3535 0716
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเม็ดพลาสติกผสมสี 
- บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 
99 หมู่1 นิคมฯไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0880     โทรสาร: 0 3535 0881
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนรถยนต์ 
- บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
59 หมู่1 ถ.เอเซีย-นครสวรรค์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0001-4     โทรสาร: 0 3535 0005
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหารแช่แข็ง  
- บริษัท อาร์.แอนด์.บี.ซัพพลาย จำกัด 
3395 ซ.วัดบึงทองหลาง ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2946 6813-21     โทรสาร: 0 2731 1949
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท อาร์มสตรอง แมคคานิคัล คอมโปแน้นท์ จำกัด 
191 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4401-2     โทรสาร: 0 3531 4403
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก เช่น โฟม, ยาง, ฟองน้ำ 
- บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด 
591 หมู่ 17 ซ.บางพลีพัฒนา ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 2021-30     โทรสาร: 0 2705 3230 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์กันกระแทกสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ 
- บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด 
160 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4281-3     โทรสาร: 0 3531 4212-3 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์กันกระแทกสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ 
- บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด 
591 หมู่ 17 ซ.บางพลีพัฒนา ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 2021-30     โทรสาร: 0 2705 3230
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากยาง, โฟม และฟองน้ำทุกชนิดและเทปกาว 
- บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม (ประเทศไทย) จำกัด 
160 ซ.อมรพันธ์นคร ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2906 0723-5     โทรสาร: 0 2906 0956
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหารสัตว์ ผลิตและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียที่มีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก 
- บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด 
64/6 หมู่ 4 นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3895 4941-5     โทรสาร: 0 3895 4946
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ เช่น ขอบประตู รางน้ำฝน รางกระจก ขอบยางพีวีซีกระจก และคิ้วยางพีวีซีหลังคาสำหรับรถยนต์ 
- บริษัท อินเดโลร์ เลนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
162 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9500-2     โทรสาร: 0 3572 9503 
ประเภทอุตสาหกรรม: เลนส์ 
- บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
112 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1701-5     โทรสาร: 0 3535 1706
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 
141 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4245-8     โทรสาร: 0 3531 4249
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ปรับเอนเบาะรถยนต์, อุปกรณ์รับเลื่อนเบาะรถยนต์ 
- บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
114 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0185     โทรสาร: 0 3535 0189
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ยานพาหนะทุกประเภท 
- บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด 
89/378 หมู่ 3 หมู่บ้านนอกเขต ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ     
ประเภทอุตสาหกรรม: แกนกระดาษ 
- บริษัท เอเทคคอมพิวเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
131 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1707-9     โทรสาร: 0 3535 1710
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการซื้อมาขายไป 
- บริษัท เอเทคคอมพิวเตอร์อินเตอร์เทรด จำกัด 
131 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1707-9     โทรสาร: 0 3535 1710
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาขายไป การรวบรวมและกระจายสินค้า ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึง ชิ้นส่วน อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
- บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด 
98 หมู่1 นิคมฯไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0880     โทรสาร: 0 3535 1328 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถยนต์ (BRAKE PIPE, FUEL PIPE, CLUTCH PIPE, BRAZING PARTS) 
- บริษัท เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำกัด 
222 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4180     โทรสาร: 0 3531 4182
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องมือของเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
- บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
104 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0990-2     โทรสาร: 0 3535 0989
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก 
- บริษัท เอบิกซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
141 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 2012-4     โทรสาร: 0 3535 2015
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ SEPTIC TANKS 
- บริษัท เอฟเอสเค (ไทยแลนด์) จำกัด 
101 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย กม.ที่ 59-60 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0766-8     โทรสาร: 0 3535 0769 
ประเภทอุตสาหกรรม:
- บริษัท เอฟซีที อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
158 หมู่ 3 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4036-9     โทรสาร: 0 3531 4040
ประเภทอุตสาหกรรม: สายส่งความถี่คลื่นวิทยุ และหัวต่อสายส่งความถี่คลื่นวิทยุ (CONNECTOR ASSEMBLIES, MICROWAVE/RF CONNECTOR)   
- บริษัท เอวาพลาส (ประเทศไทย) จำกัด 
130 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1984-5     โทรสาร: 0 3535 1886 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด 
130-132 ชั้น 8 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2254 4130     โทรสาร: 0 2254 4138 
ประเภทอุตสาหกรรม: สร้างโรงงานสำเร็จรูปเพื่อให้เช่าหรือขาย 
- บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด 
130-132 ชั้น 8 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2254 4130     โทรสาร: 0 2254 4138 
ประเภทอุตสาหกรรม: สร้างโรงงานสำเร็จรูปเพื่อให้เช่าหรือขาย 
- บริษัท แอ็คซิส อินดัสทรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 
989 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4441-4     โทรสาร: 0 3531 4445 
ประเภทอุตสาหกรรม: การผลิต ผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ 
- บริษัท แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด 
144 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4071   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมแซมเครื่องป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องกลึงอัตโนมัติ บริการซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและปรับปรุง BAR FEEDER และชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
- บริษัท โอเรียนตัล ไทย อินดัสตรี้ส์ จำกัด 
136, 137 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร กรอบพลาสติก หน้าจอโทรทัศน์ กรอบพลาสติกหน้าวิทยุในรถยนต์ และชิ้นส่วนพลาสติก 
- บริษัท โอเรียนตัล ไทย อินดัสตรี้ส์ จำกัด 
123, 124, 131 หมู่ 1 นิคมฯไฮเทค ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 2039-43     โทรสาร: 0 3535 2035-6
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท โอกิทานิ โคเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด 
143 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4088     โทรสาร: 0 3531 4080 
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยกเศษวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต บรรจุและแบ่งบรรจุสินค้า ได้แก่โลหะทั่วไป โลหะผสม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ผงซักฟอก 
- บริษัท โอฮาชิ เอส.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด 
192 หมู่1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3532 9431     โทรสาร: 0 3532 9432
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับชิ้นส่วนเครื่องใช้สำนักงาน (เครื่องโทรสาร), ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วน HARD DISK 
- บริษัท ฮักไก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
156 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1675     โทรสาร: 0 3535 1676
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ขึ้นรูป แม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติก (Mould & Die, Precision Plastic Moulding, Plastic Injection) 
- บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 
100 หมู่1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0803     โทรสาร: 0 3535 0806 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IC DIGING, IC SEMICONDUCTOR), คลังสินค้า 
- บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 
100 หมู่1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3835 0970-2     โทรสาร: 0 3535 0805-6 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IC DIGING, IC SEMICONDUCTOR) 
- บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด 
102 หมู่1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0965     โทรสาร: 0 3535 0950 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเลนซ์แว่นตา แม่แบบสำหรับเลนซ์ และประกอบเลนซ์เข้ากับแว่นตา 
- บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด 
120 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา    
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังเก็บสินค้าของบริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จก. 
- บริษัท ไฮเทคนิทซู (ประเทศไทย) จำกัด 
129 หมู่5 นิคมฯบ้านหว้า (ไฮเทค) เขตฯส่งออก ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535-0046     โทรสาร: 0 3535 0049-50 
ประเภทอุตสาหกรรม: PACKING, WAREHOUSE, TRANSPORTATION, DISTRIBUTION AND LOGISTIC SERVICE

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม