วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมวด ว-ฮ

- บริษัท เวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด 
89 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0291     โทรสาร: 0 3857 0295 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Injection Parts, Blow Parts) 
- บริษัท เวิลด์ ไฮเทค คาร์ เซอร์วิส จำกัด 
39/19 หมู่ 5 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ     
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซม รถยนต์ รถโฟล์คลิฟท์ 
- บริษัท แวน เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 
67 หมู่ 5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 2641 2398-9     โทรสาร: 0 2641 2499 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่น CD-R, DVD-R 
- บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด 
90/3 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2330     โทรสาร: 0 3852 2373 
ประเภทอุตสาหกรรม: ท่อเหล็กและชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูป และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
- บริษัท วินเบสท์ พลาสติก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด 
87 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0083-5     โทรสาร: 0 3857 0086 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เสื้อกันฝน, หมวกคลุมผม, ถุงพลาสติก เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
- บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด 
109 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0470-4     โทรสาร: 0 3857 0476-7 
ประเภทอุตสาหกรรม: กล่องกระดาษสำหรับบรรจุสินค้า 
- บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด(มหาชน) 
307-307/1 ถ.สุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต แยก หรือสกัดโลหะทอง เงิน และเคมีภัณฑ์สำหรับเคลือบ หรือชุบ 
- บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด 
103 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0185-90     โทรสาร: 0 3857 0184
ประเภท อุตสาหกรรม: เครื่องมือ เครื่องใช้ทำจากโลหะและพลาสติก เช่น ตลับเมตร เลื่อย ค้อน มีด ไขควง ประแจ เครื่องมือวัดระดับ ลวดเย็บ สว่านมือ สิ่ว กบไส บานพับ เหล็กส่ง ใบกบ ฯลฯ 
- บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด 
90 หมู่9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2343-50     โทรสาร: 0 3852 2351
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์พวงมาลัยรถยนต์ 
- บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเทป จำกัด 
129 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1432-3     โทรสาร: 0 3857 1434 
ประเภทอุตสาหกรรม: กระดาษกาวและเทปปิดกล่องทุกชนิด 
- นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ 
2234/6 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2678 1051    
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นฟิล์มพลาสติก 
- บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด 
92 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2248     โทรสาร: 0 3852 2376
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องมือวัด 
- บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด 
91หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0396-8     โทรสาร: 0 3857 0550
ประเภทอุตสาหกรรม: ถังโลหะ ขนาด 20-200 ลิตร 
- บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด 
85/1 หมู่1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2130-3     โทรสาร: 0 3857 0863 
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอดยาสีฟัน 
- บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
100 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0296-9     โทรสาร: 0 3857 0299-300 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงยางอนามัย 
- บริษัท เอส.ดี.เจ.อินเตอร์ จำกัด 
101 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อน
- บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด 
85/1 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0150-2     โทรสาร: 0 3857 0149 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
- บริษัท เอเชี่ยนเคมีคัลแอนด์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 
85/1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0764-6     โทรสาร: 0 3857 0154
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส เช่น ถัง ท่อ พัดลม ปั๊ม และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- บริษัท เอเชี่ยน โพรเซส เคมีคัล จำกัด 
85/1 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0705     โทรสาร: 0 3857 0441
ประเภทอุตสาหกรรม: สารละลายเฟอริคคลอไรค์ และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาใช้ในการผลิต 
- บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 
99 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1001-50     โทรสาร: 0 3857 1095
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้า และแบ่งบรรจุหีบห่อใหม่ 
- บริษัท เอนี่ออน อิเล็คโทรนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
93 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3856 2085     โทรสาร: 0 3856 2177 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด 
90/2 หมู่ 9 นิคมฯเวโกรว์ ถ. ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2291-4     โทรสาร: 0 3852 2290 
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมแซมดายส์ที่ทำจากเพชรสำหรับรีดลวด หินเจียรที่ทำจากเพชร ใบหินตัดใบเลื่อย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบทำด้วยเพชร 
- บริษัท เอ็คก้า เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
151 หมู่ 5 ต.บางวัว  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2443-4     โทรสาร: 0 3852 2502 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์ (SYNTHETIC SIZING, ROSIN SIZING) 
- บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
115 หมู่5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3884 2820     โทรสาร: 0 3884 2817 
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตสปริง (SPRECISION SPRING) สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดชิ้นส่วนรถยนต์หรือรถพ่วง เช่น แหนบตับ แหนบขด เหล็กกันโครง TORSION BAR และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา+ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2384 0030    โทรสาร: 0 2384 0024
ประเภท อุตสาหกรรม: สปริง (PRECISION SPRING) สำหรับเครื่องยนต์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรือรถพ่วง เช่น แหนบตับ แหนบขด เหล็กกันโครง TORSION BAR 
- บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 6-7 ถ.บางนา-ตราด กม.ที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2730 2201     โทรสาร: 0 2730 2226 
ประเภทอุตสาหกรรม: สถานที่จอดรถ และพื้นที่สำรองสำหรับการขยายการประกอบกิจการ ของ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
- บริษัท เอ็มซีไอ ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด (เลิกประกอบกิจการ) 
89 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0120-30     โทรสาร: 0 3857 0119 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำน้ำให้บริสุทธิ์ 
- บริษัท เอ็ม.ซี.อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด 
78/1 หมู่2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2296     โทรสาร: 0 3852 2300
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอลูมิเนียมแท่ง 
- บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด 
33 ลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2530 4030     โทรสาร: 0 2931 2201 
ประเภทอุตสาหกรรม: สติกเกอร์ 
- บริษัท เอนไก ไทย จำกัด 
444 หมู่17 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 8060    
ประเภทอุตสาหกรรม: ล้ออลูมิเนียมสำหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ 
- บริษัท เอ็น เอส อีเล็คโทรนิคส์ กรุงเทพฯ (1993) จำกัด 
78/1 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1393     โทรสาร: 0 3857 1761
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด 
78/4 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2422-5     โทรสาร: 0 3852 2401
ประเภทอุตสาหกรรม: THERMOSTAT สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- บริษัท แอตลาส คอปโก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
125 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    
ประเภท อุตสาหกรรม: กิจการซ่อมแซม,บำรุงรักษา และปรับแต่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม (เครื่องอัดอากาศ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องมือลม, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องจักรสำหรับงานเหมืองและงานก่อสร้าง) 
- บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด 
91/2 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1676   
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นฟิล์มพลาสติก 
- บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด 
89 หมู่ 9 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1751     โทรสาร: 0 3857 1760 
ประเภท อุตสาหกรรม: เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย และชิ้นส่วนอุปกรณ์ถุงลมนิรภัยสำหรับรถยนต์
- บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด 
179 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา       
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถังโลหะไทย 
- บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด 
88 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1849     โทรสาร: 0 3857 1846 
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 
80 นิคมฯเวลโกรว์ หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0062-6     โทรสาร: 0 3857 0067 
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น TRANSMISSION GEAR, TRANSMISSION CASE, TRANSMISSION ASSEMBLY 
- บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 
80 นิคมฯเวลโกรว์ หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0062-6     โทรสาร: 0 3857 0067
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ 
- บริษัท เฮคซ่า คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
102 หมู่5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0303-8     โทรสาร: 0 3857 0302 
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมสีเม็ดพลาสติก 
- บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด 
79 หมู่ 5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0070-3     โทรสาร: 0 3857 0069 
ประเภทอุตสาหกรรม: สายส่งสัญญาณโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 

29 ความคิดเห็น:

รับออกแบบ และ พัฒนาระบบ web application, application ตาม ธุรกิจต่างๆ
ด้วย Java Technology, Dot Net Technology, Database ด้วยทีมงาน มืออาชีพ

โทรศัพท์ 083-686-9515 พิสิษฐ์ อิมเลิศหิรัญ (อู๊ด)
อีเมล์ pisit10@gmail.com, pisit_dev@hotmail.com

หจก.บี.อาร์.อาร์เอ็นจิเนียรีง รับสร้างโกดังโรงงาน รึโนเวท โทร 0871002530,0870348530

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส"
จำนวน 6 ครั้ง 6 จังหวัด ทุกภาค ทั่วประเทศ
โดยจังหวัดชลบุรี จัดในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เปิดรับลงทะเบียน ที่
https://sites.google.com/site/sipaopensourceseminar/chonburi

เปิดลงทะเบียนแล้ว สำหรับการจัดงาน ในจังหวัดต่อไปนี้ คือ
1. ชลบุรี วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ภายในนิคมอมตนคร
2. นครราชสีมา วันที่ 7 กรกรฎาคม 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเทล
3. ขอนแก่น วันที่ 30 กรกรฎาคม 2557 ณ โรงแรมแก่นนคร
4. หาดใหญ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเเรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ่
5. เชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมวิคตอเรีย นิมมาน
6. นนทบุรี ยังไม่ได้กำหนดวัน แต่เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วค่ะ

สำหรับหน้าเว็บไซต์โครงการ และการเปิดรับลงทะเบียน ที่
https://sites.google.com/site/sipaopensourceseminar

รับงานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมพีแอลซี Siemens,Omron,Mitsu,A&B,Unitronics,Delta,LG,Panasinics,
Modicon,
รับงานเขียนโปรแกรม HMI Omron,siemens,Mitsu,EasyViwe,A&B,SofGOT1000,Fuji,Hakkoทุกยี่ห้อ
รับเขียนโปรแกรมแกรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีข่ายเครือ Communication PLC to PLC, GPRS, SMS, EMAIL, Ethernet, Wireless
รัับเขียนโปรแกรมควบคุม Robot IAI ,Yamaha ,AB ,Fanus ,Panasonic ,OTC
รับงานเขียนโปรแกรมพีแอลซีในระบบ Vision,Camera,Motion Control
รับออกแบบระบบตู้ควบคุมอัตโนมัติ
รับงานออกแบบไฟฟ้าและงานWiring
ยินดีให้คำปรึกษาฟรีโดย วิศกรชำนาญงาน อนุลักษณ์เจริญเกิดบุญ
โทร 089-450512
Email.anulagplcscada@gmail.com,anulagplc_scada@hotmail.com

เรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (UMS) เป็นผู้นำเข้าระบบสแกนลายนิ้วมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี (VIRDI) และระบบกล้องวงจรปิด
( SONY: ญี่ปุ่น , HONEYWELL : อเมริกา , CAMLUX : เกาหลี , DALI : ใต้หวัน) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ ( PINETRON : เกาหลี , INDIGO : เกาหลี , HONEYWELL : อเมริกา , DALI : ใต้หวัน) ระบบกันขโมยแบบมีสายและไร้สาย ( HONEYWELL : อเมริกา ) และ ระบบ VIDEO DOOR PHONE ( COMMAX : เกาหลี ) รวมถึงสินค้าในหมวดของระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
126/64 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (เอก)
0811522979
eakkaruk_a@hotmail.com
http://www.upmastersolution.com/

เรียน ท่านที่ต้องการเช่าโกดังสินค้า
บริษัท PANTOS LOGISTICS เรามีโกดังสินค้าให้เช่า พื้นที่ 10,000 ตรม. (แบ่งได้)
ราคาเริ่มต้น ตรม.ละ 130 บ.
โกดังของเรา สะอาด ได้มาตรฐาน มีระบบการจัดการสต็อก น้ำไม่ท่วม อยู่ในปิ่นทอง1
(ใกล้สวนเสือ) ไป มา สะดวก พร้อมทั้งมีบริการรถบรรทุกสำหรับรับส่งสินค้า หากท่านต้องการ
ทั้งนี้ หากท่านกำลังมองหาโกดัง หรือมีใช้โกดังอยู่แล้ว กรุณาติดต่อเรา เพื่อเปรียบ
เที่ยบราคา และเพื่อประโยชน์ของท่าน จากการได้รับบริการที่วางใจได้ และราคาที่ดี
ติดต่อโกดัง Pantos ได้ที่เบอร์ 038-296203 ตลอดเวลาทำการ.

รับผลิตและจำหน่าย ซีล ,โอริง,โอริงคอร์ด,ยางอะไหล่ และปั้มชิ้นส่วนงานโลหะ ทุกชนิดราคาโรงงาน

รับผลิตยางcompound โอริง ซีล ปะเก็น บูช ยางอะไหล่ขึ้นรูปทุกชนิด
รับผลิตยางExtrusion (Rubber Extrusion) (Extruded Rubber) โอริงคอร์ด(Oring Cord) ยางไหล ยางขอบ ยางกระดูกงู ยางกันเสียง
ทางเรามีวัตถุดิบหลากหลาย เช่น NR,NBR,SBR,EPDM,SILICONE etc.
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยสามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของยางได้ เช่น ความอ่อนความแข็งของยาง คุณสมบัติทนต่อความร้อน ทนสารเคมี ทนน้ำมัน ทนการเสียดสี และอื่นๆ

รับปั้มชิ้นส่วนงานโลหะต่างๆ
รับแกะสลักด้วยเครื่อง CNC
รับตัด พับ ดัด ม้วน เชื่อมประกอบ (เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม แป๊บกลม แป๊บเหลี่ยม และวัสดุอื่นๆ)
รับกลึง กัด ไส (เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง และโลหะอ่อนต่างๆ)

ธมกร ซัพพลาย
Tamakhon Supply
Website : www.Tamakhon.com
Email : Tamakhon@gmail.com
Tel : 096-554-2855

Line ID : tamakhon
Facebook : http://www.facebook.com/tamakhon

บริษัท สยามอินเตอร์เทคเทคโนโลยี จำกัด
*** รับผลิต,ออกแบบ ***
- งาน SPECIAL PARTS , MACHINING PARTS
- งาน OVERHAUL สร้าง – ซ่อม เครื่องจักรโรงงาน
- งานติดตั้งเดินระบบท่อ
- งาน สร้างสายพานลำเลียง
- งานประกอบติดตั้งเครื่องจักร ตาม LINE
- งานโครงสร้าง – ต่อเติม
- งานเชื่อมโลหะทุกชนิด
- งาน CNC , กลึง , มิลลิ่ง , กัด , เจาะ , ใส , ปาด
- งาน ชุบเงิน , โครเมี่ยม , ซิ้งค์ , ฮาร์ดโครม โลหะทุกชนิด
- ออกแบบเครื่องจักร,ชิ้นงาน , งานโปรเจ็ค ,Robot ในอุตสาหกรรม

สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Sales
Mr.Sutipong Prasong Tel:085-5655481
Mr.Thanakorn Kanupat Tel:084-0740249
สำหรับหน้าเว็บไซต์
https://www.facebook.com/Siamintertechnology
http://www.siamintertech.co.th/index_en.htm

ที่อยู่ 84/31 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.02-5013109 แฟกซ์.02-5013045 Email : sales@siamintertech.co.th

บริษัท สยามอินเตอร์เทคเทคโนโลยี จำกัด
*** รับผลิต,ออกแบบ ***
- งาน SPECIAL PARTS , MACHINING PARTS
- งาน OVERHAUL สร้าง – ซ่อม เครื่องจักรโรงงาน
- งานติดตั้งเดินระบบท่อ
- งาน สร้างสายพานลำเลียง
- งานประกอบติดตั้งเครื่องจักร ตาม LINE
- งานโครงสร้าง – ต่อเติม
- งานเชื่อมโลหะทุกชนิด
- งาน CNC , กลึง , มิลลิ่ง , กัด , เจาะ , ใส , ปาด
- งาน ชุบเงิน , โครเมี่ยม , ซิ้งค์ , ฮาร์ดโครม โลหะทุกชนิด
- ออกแบบเครื่องจักร,ชิ้นงาน , งานโปรเจ็ค ,Robot ในอุตสาหกรรม

สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Sales
Mr.Sutipong Prasong Tel:085-5655481
Mr.Thanakorn Kanupat Tel:084-0740249
สำหรับหน้าเว็บไซต์
https://www.facebook.com/Siamintertechnology
http://www.siamintertech.co.th/index_en.htm

ที่อยู่ 84/31 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.02-5013109 แฟกซ์.02-5013045 Email : sales@siamintertech.co.th

บจ.จัดหางานสยามรัฐภูมิ โฮลดิ้ง
สำนักกฎหมาย ฐานนิติ
รับบริการทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน ขยายเล่มพาสปอร์ต
ขอโควตา ย้ายนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน

*รับพิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
(เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพู และ ทร.38/1)

ให้นายจ้างและผู้ประกอบการที่มีแรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว
โทร.094-065-8915,087-072-8288 (ทุกวัน)

www.rattapum.com
e-mail:rattapumholding@gmail.com

เรียน ฝ่ายจัดซื้อ / ผู้จัดการ
บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด
เลขที่ 45 กรุงเทพกรีฑา 33 แยก 3-1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
บริการตรวจเช็คและติดตั้งต่อเติมงานระบบดับเพลิงและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด ดังต่อไปนี้
Fire Alarm System
Fire Sprinkler
Fire Pump
Fire Hose
Fire Extinguisher
Fire Emergency Light
Fire Exit Light
ติดต่อสอบถามมาได้ที่ฝ่ายขาย ยุทธภูมิ ( ตูน )
E-mail : toon.144@hotmail.co.th
Tel.02-736-0931-3 ( 085-386-9177,094-559-7910 )
Fex.02-736-0933
www.amnuayfire.com

รับซื้อ-ประมูล เศษเม็ดมีดอินเสิร์ท(คาร์ไบด์) ต๊าป สว่าน(ไฮสปีด) ลูกดาย(ลูกรีด) เหล็กSKD61 และ สแตนเลสทนความร้อน สนจัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0871544782 อีเมล saroch-ctm@hotmail.com

บริษัท โปรเอ็นเนอร์ยี่ซีสเท็มส์ จำกัด (proensys)

ขออนุญาตเรียนเสนอ หลอดไฟ LED สำหรับใช้ทดแทนหลอดไฟแสงสว่างเดิม ในกิจการของท่าน ทั้งภายใน/ภายนอกอาคารโรงงาน สำนักงาน โดยท่านสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในกิจการท่านได้มากกว่า 50-80% ทันที


หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) เป็นนวัตกรรมแสงสว่าง ที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 50-80% ด้วยแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพดีกว่า คุ้มค่ากับการลงทุน (ROI น้อยกว่า 6 เดือน) ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน มากกว่า 10 ปี (Life span: 30000-50000 ชม.)

หลอดไฟ LED มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองตรงตามความต้องการใช้งานมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี อีกทั้งปลอดจากสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ท่านสามารถติดต่อ เพื่อดูรายละเอียด สาธิต/ตัวอย่างสินค้า หลอดไฟ LED คุณภาพ มีการรับประกัน ได้ที่


Email: somchai.sat@proensys.com
Tel: 081 8197865

http://www.proensys.com

เรียน ฝายจัดซื้อ / ฝ่ายจัดกิจกรรม
บริษัท ทรู๊ป มีเดีย จำกัด.......รับจัดงานอีเว้นท์-ออกแบบตกแต่งบูธแสดงสินค้า-ออกแบบตกแต่งงานEvent
จัดงานคอนเสริต-จัดงานเลี้ยงสังสรรค์-งานสัมมนา-งานเปิดตัวสินค้า-เกมส์อีเว้นท์
งานพิมพ์ภาพตกแต่งงานอีเว้นท์-บูธ-ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
งานพิมพ์ส่วนตกแต่ง-สีสันสดสวย-ด้วยระบบ INKJET / IN DOOR-OUT DOOR
ติดต่อคุณ ปริธัตร ราษฎร์ราตรี
Tel. 02-328-8063 / 02328-8098 / 081-8909306
- E-mail :troopcenter@gmail.com
- https://www.facebook.com/troopmedia
- Line ID : jackie-troopmedia

ของนิคมเวลโกรว์ รายชื่อหายไปช่วงนึงนะคะ ช่วยลงเพิ่มเติมที่เหลือหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมวด ก-ซ
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมวด ว-ฮ

เรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอสเอสเอส ไอโปร อินดัสเตรียล จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
- จำหน่าย Forklift ใหม่ และบริการขายรถยกมือสอง รถยกเช่า บริการรับซ่อมรถยกทุกขนาด รวมทั้งรับซื้อรถยกเก่าตามสภาพจากท่าน
- จำหน่าย ยางตัน เปลี่ยนยางพร้อมกระทะล้อ เสร็จภายใน 15 นาที (กะทะเวียน) และรับประกันกระทะล้อแตก / ชำรุดใช้งานไม่ได้ (เปลี่ยนฟรี)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
รักษ์กวี ธนทวี
SSS IPRO INDUSTRIAL CO.,LTD.
Mobile : 092-269-7164
E-mail : rakkawee_sss@outlook.co.th
Line : rakkawee.thanatawee

เรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/ซ๋อมบำรุง
บริษัท กรีน อินโนเวชั่น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่เครื่องจักร ของใช้เบ็ตเตล็ดในโรงงานอุสาหกรรมและบริการติดตั้ง รับปัก ตัดเสื้อยูนิฟอร์มโรงงาน ชุดทำงาน ส่งของถึงโรงงานด้วยพนังงานบริษัท
อาทิเช่น
-PLC
-invatter
-motor
-น๊อต สกรุ
-หลอดไฟLED
-อุปกรณ์จราจร ป้าย ไฟ
-อุปกรณ์ความปลอดถัย
-ถุงมือ
-หมวก
-ท่อ วาล์ว ก๊อกน้ำ
-เครื่องมือช่าง
-อุปกรณ์และชุดดับเพลิง
-อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ กรรไกร เทปกาว เข็มขัดรัดของ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
สนใจดูสินค้าอื่นๆๆใด้ที่นี้
http://www.greeninnovation.co.th/
https://www.facebook.com/greeninnovationtrading
LINE ID: Greeninno.green
207/17 หมู่ 3 ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. 038-455256, 087-748 4545, 087-749 1717 Fax. 038-455188
e-mail: green2682@gmail.com

เรียน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ดิฉัน เรณู จิ๋วนุช ในนามของ บริษัท บริง ลัค จำกัด ใคร่ขอนำเสนอการบริการของเราดังนี้ค่ะ

1.บริการทำ Work Permit
2.บริการแปลเอกสาร และ รับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ที่ต่างประเทศ
3.บริการต่อ Visa ธุรกิจ
4.บริการจดทะเบียนสมรสคนไทย กับ คน ญี่ปุ่น / คัดทะเบียนบ้านญี่ปุ่น /
5.บริการทำสัญชาติญี่ปุ่นให้กับบุตรของคู่สมรสญี่ปุ่น

หากสนใจบริการของเราโปรดติดต่อตามที่อยู่และเบอร์โทรฯด้านล่างได้เลยค่ะ

Email : bringluck_1@hotmail.com
Facebook : BRING LUCK CO., Ltd.
โทร/แฟ็กซ์ 02-634-1285 / 061-402-7789
ที่อยู่ : 149/27-28 อาคารพรภิวัฒน์ ชั้น 4 ห้องบี ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพ 10500

เรียน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อิเคกามิ โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รับทำแม่พิมพ์ (Mold)
งานซ่อมแม่พิมพ์ (Repair Mold)
งานดัดแปลงแม่พิมพ์ (Modify Mold) ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ทุกชนิด
ยินดีให้คำแนะนำ สอบถามราคา

ที่อยู่: 231/3 หมู่7 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
ฝ่ายขายและดูแลลูกค้า : นุช วิมลรัตน์ จันทร์ศิริ
http://www.ikegami-mold.co.jp
Tel: 038-086494 Mobile: 062-3258145
Email: Vimonrat@imt.co.th

เรียน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อิเคกามิ โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รับทำแม่พิมพ์ (Mold)
งานซ่อมแม่พิมพ์ (Repair Mold)
งานดัดแปลงแม่พิมพ์ (Modify Mold) ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ทุกชนิด
ยินดีให้คำแนะนำ สอบถามราคา

ที่อยู่: 231/3 หมู่7 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
ฝ่ายขายและดูแลลูกค้า : นุช วิมลรัตน์ จันทร์ศิริ
http://www.ikegami-mold.co.jp
Tel: 038-086494 Mobile: 062-3258145
Email: Vimonrat@imt.co.th

บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริการงานประเภท
- รับออกแบบ เครื่องจักรวางอัตโนมัติ
- รับออกแบบ เครื่องจักรออกแบบพฺิเศษตามความต้องการของลูกค้า
- บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- เครื่องจักรงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องจักรงานบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ
- ออกแบบระบบลำเลียงสินค้า
- สายพานที่ใช้ในลายการผลิต

สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Sales
นางสาว ฉัน ชมโคกกรวดTel:086-4164923

สำหรับหน้าเว็บไซต์
Website : www.emoyor.co.th , www.emoyor.com.sg

Emoyor System (Thailand) Co.,Ltd.
20/26 Moo 3, Soi Jatuchok 4, Sukhapiban 5 Rd. Kwang Orgeon, Khet Saimai Bangkok 10220
Tel :+66 2-9983064, +66 86 3448400 Fax : +66 2-9924799 Ext:18

บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริการงานประเภท
- รับออกแบบ เครื่องจักรวางอัตโนมัติ
- รับออกแบบ เครื่องจักรออกแบบพฺิเศษตามความต้องการของลูกค้า
- บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ สร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- เครื่องจักรงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องจักรงานบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ
- ออกแบบระบบลำเลียงสินค้า
- สายพานที่ใช้ในลายการผลิต

สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Sales
นางสาว ฉัน ชมโคกกรวดTel:086-4164923

สำหรับหน้าเว็บไซต์
Website : www.emoyor.co.th , www.emoyor.com.sg

Emoyor System (Thailand) Co.,Ltd.
20/26 Moo 3, Soi Jatuchok 4, Sukhapiban 5 Rd. Kwang Orgeon, Khet Saimai Bangkok 10220
Tel :+66 2-9983064, +66 86 3448400 Fax : +66 2-9924799 Ext:18

เรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทไอบอคซ์จำกัด โรงงานผลิตหลอดไฟ LED ในประเทศไทยที่มีมาตรฐาน มอก.สำหรับใช้แทนหลอด Fluorescent ในโรงงานอุตสาหกรรม เราผลิตหลอด T8 ที่มี heat zink ระบายความร้อนพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟกระชากเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000ชม. และหลอดไฟ Led พร้อมโคม High Bay 50-300w.

สนใจติดต่อ คุณบัญชา สระทอง M:086-3817148
email:puitiger22@gmail.com
Ibox Co.,Ltd 91 Phattanakan46 Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand.

เรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทไอบอคซ์จำกัด โรงงานผลิตหลอดไฟ LED ในประเทศไทยที่มีมาตรฐาน มอก.สำหรับใช้แทนหลอด Fluorescent ในโรงงานอุตสาหกรรม เราผลิตหลอด T8 ที่มี heat zink ระบายความร้อนพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟกระชากเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000ชม. และหลอดไฟ Led พร้อมโคม High Bay 50-300w.

สนใจติดต่อ คุณบัญชา สระทอง M:086-3817148
email:puitiger22@gmail.com
Ibox Co.,Ltd 91 Phattanakan46 Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand.

เรียน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/งานซ่อมบำรุงและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ห.จ.ก ขันทองโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป บริการงานด้านซ่อมรอยแตกร้าวด้วย Epoxy injection ซ่อมน้ำรั่วซึมด้วย PU foam injection เคลือบพื้นผิวด้วย Epoxy จากโครงสร้างทุกชนิด งาน Grout ปรับระดับพื้นผิวที่สึกกร่อน และน้ำขัง รับพ่นเคลือบหลังคาเมททัลซิล ด้วย ceramic coating และงานกันซึมทุกระบบ
สนใจติดต่อ คุณ บุญตาม ขันทอง
โทร 092-2653829 ,097-9400394
e-mail: kanthong_prosestional@yahoo.com

บริษัท เอนีออน ปิดไปแล้ว และ เบอร์ผิดนะครับ เจ้าของเบอร์ได้รับความเดือดร้อนมาก เจ้าของเวบช่วยลบออกด้วยนะครับ

เรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/ซ้อมบำรุง
บริษัท กรีน อินโนเวชั่น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่เครื่องจักร ของใช้เบ็ตเตล็ดในโรงงานอุสาหกรรมและบริการติดตั้ง รับปัก ตัดเสื้อยูนิฟอร์มโรงงาน ชุดทำงาน ส่งของถึงโรงงานด้วยพนังงานบริษัท
อาทิเช่น
-PLC
-invatter
-motor
-น๊อต สกรุ
-หลอดไฟLED
-อุปกรณ์จราจร ป้าย ไฟ
-อุปกรณ์ความปลอดถัย
-ถุงมือ
-หมวก
-ท่อ วาล์ว ก๊อกน้ำ
-เครื่องมือช่าง
-อุปกรณ์และชุดดับเพลิง
-อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ กรรไกร เทปกาว เข็มขัดรัดของ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
สนใจดูสินค้าอื่นๆๆใด้ที่นี้
http://www.greeninnovation.co.th/
https://www.facebook.com/greeninnovationtrading
LINE ID: Greeninno.green
207/17 หมู่ 3 ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. 038-455256, 090-551-5627, 087-749 1717 Fax. 038-455188
e-mail: green2682@gmail.com

เรียน ฝ่ายจัดซื้อ / ผู้จัดการ
บริษัท บีฟอร์ นายน์ จำกัด
เลขที่ 459/15 ซ.ร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250
จำหน่ายเศษผ้า ผ้าเย็บวน และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดังต่อไปนี้
1. ผ้าเย็บวน 10*10 ขนาด 25 กก สีขาว,คละสี
2. ผ้าเย็บวน 8*8 ขนาด 25 กก สีขาว,คละสี
3. เศษผ้าฝ่ามือ ขนาด 25 กก สีขาว,คละสี
4. เศษผ้าครึ่ง A4 ขนาด 25 กก สีขาว,คละสี
5. เศษผ้า A4 ขนาด 25 กก สีขาว,คละสี
6. เศษผ้าเส้น ขนาด 25 กก สีขาว,คละสี
7. ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
8. ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
9. ผลิตภัณฑ์เช็ดพื้น ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
10. ผลิตภัณฑ์ล้างพื้นโรงงาน ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
11. ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่นสูตรน้ำ ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
12. ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่นสูตรน้ำมัน ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
13. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
14. ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร
15. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือสำหรับช่าง ขนาด 3.8 ลิตร, 20 ลิตร

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
สุภาภรณ์ (ปุ๋ย)
โทร. 02-737-5628, 094-951-2578
แฟ็กซ์. 02-737-5629
E-mail. grandliquid.office@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม