วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมวด ว-ฮ

- บริษัท เวลแพค อินโนเวชั่น จำกัด 
89 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0291     โทรสาร: 0 3857 0295 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Injection Parts, Blow Parts) 
- บริษัท เวิลด์ ไฮเทค คาร์ เซอร์วิส จำกัด 
39/19 หมู่ 5 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ     
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซม รถยนต์ รถโฟล์คลิฟท์ 
- บริษัท แวน เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 
67 หมู่ 5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 2641 2398-9     โทรสาร: 0 2641 2499 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่น CD-R, DVD-R 
- บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด 
90/3 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2330     โทรสาร: 0 3852 2373 
ประเภทอุตสาหกรรม: ท่อเหล็กและชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูป และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
- บริษัท วินเบสท์ พลาสติก อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด 
87 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0083-5     โทรสาร: 0 3857 0086 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เสื้อกันฝน, หมวกคลุมผม, ถุงพลาสติก เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
- บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด 
109 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0470-4     โทรสาร: 0 3857 0476-7 
ประเภทอุตสาหกรรม: กล่องกระดาษสำหรับบรรจุสินค้า 
- บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด(มหาชน) 
307-307/1 ถ.สุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต แยก หรือสกัดโลหะทอง เงิน และเคมีภัณฑ์สำหรับเคลือบ หรือชุบ 
- บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด 
103 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0185-90     โทรสาร: 0 3857 0184
ประเภท อุตสาหกรรม: เครื่องมือ เครื่องใช้ทำจากโลหะและพลาสติก เช่น ตลับเมตร เลื่อย ค้อน มีด ไขควง ประแจ เครื่องมือวัดระดับ ลวดเย็บ สว่านมือ สิ่ว กบไส บานพับ เหล็กส่ง ใบกบ ฯลฯ 
- บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด 
90 หมู่9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2343-50     โทรสาร: 0 3852 2351
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์พวงมาลัยรถยนต์ 
- บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเทป จำกัด 
129 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1432-3     โทรสาร: 0 3857 1434 
ประเภทอุตสาหกรรม: กระดาษกาวและเทปปิดกล่องทุกชนิด 
- นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ 
2234/6 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2678 1051    
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นฟิล์มพลาสติก 
- บริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด 
92 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2248     โทรสาร: 0 3852 2376
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องมือวัด 
- บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด 
91หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0396-8     โทรสาร: 0 3857 0550
ประเภทอุตสาหกรรม: ถังโลหะ ขนาด 20-200 ลิตร 
- บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด 
85/1 หมู่1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2130-3     โทรสาร: 0 3857 0863 
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอดยาสีฟัน 
- บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
100 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0296-9     โทรสาร: 0 3857 0299-300 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงยางอนามัย 
- บริษัท เอส.ดี.เจ.อินเตอร์ จำกัด 
101 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อน
- บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด 
85/1 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0150-2     โทรสาร: 0 3857 0149 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
- บริษัท เอเชี่ยนเคมีคัลแอนด์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 
85/1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0764-6     โทรสาร: 0 3857 0154
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส เช่น ถัง ท่อ พัดลม ปั๊ม และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- บริษัท เอเชี่ยน โพรเซส เคมีคัล จำกัด 
85/1 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0705     โทรสาร: 0 3857 0441
ประเภทอุตสาหกรรม: สารละลายเฟอริคคลอไรค์ และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาใช้ในการผลิต 
- บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด 
99 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1001-50     โทรสาร: 0 3857 1095
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้า และแบ่งบรรจุหีบห่อใหม่ 
- บริษัท เอนี่ออน อิเล็คโทรนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
93 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3856 2085     โทรสาร: 0 3856 2177 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด 
90/2 หมู่ 9 นิคมฯเวโกรว์ ถ. ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2291-4     โทรสาร: 0 3852 2290 
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมแซมดายส์ที่ทำจากเพชรสำหรับรีดลวด หินเจียรที่ทำจากเพชร ใบหินตัดใบเลื่อย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบทำด้วยเพชร 
- บริษัท เอ็คก้า เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
151 หมู่ 5 ต.บางวัว  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2443-4     โทรสาร: 0 3852 2502 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์ (SYNTHETIC SIZING, ROSIN SIZING) 
- บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
115 หมู่5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3884 2820     โทรสาร: 0 3884 2817 
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตสปริง (SPRECISION SPRING) สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดชิ้นส่วนรถยนต์หรือรถพ่วง เช่น แหนบตับ แหนบขด เหล็กกันโครง TORSION BAR และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา+ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2384 0030    โทรสาร: 0 2384 0024
ประเภท อุตสาหกรรม: สปริง (PRECISION SPRING) สำหรับเครื่องยนต์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรือรถพ่วง เช่น แหนบตับ แหนบขด เหล็กกันโครง TORSION BAR 
- บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 6-7 ถ.บางนา-ตราด กม.ที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2730 2201     โทรสาร: 0 2730 2226 
ประเภทอุตสาหกรรม: สถานที่จอดรถ และพื้นที่สำรองสำหรับการขยายการประกอบกิจการ ของ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
- บริษัท เอ็มซีไอ ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จำกัด (เลิกประกอบกิจการ) 
89 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0120-30     โทรสาร: 0 3857 0119 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำน้ำให้บริสุทธิ์ 
- บริษัท เอ็ม.ซี.อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด 
78/1 หมู่2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2296     โทรสาร: 0 3852 2300
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอลูมิเนียมแท่ง 
- บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด 
33 ลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2530 4030     โทรสาร: 0 2931 2201 
ประเภทอุตสาหกรรม: สติกเกอร์ 
- บริษัท เอนไก ไทย จำกัด 
444 หมู่17 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 8060    
ประเภทอุตสาหกรรม: ล้ออลูมิเนียมสำหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ 
- บริษัท เอ็น เอส อีเล็คโทรนิคส์ กรุงเทพฯ (1993) จำกัด 
78/1 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1393     โทรสาร: 0 3857 1761
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โม เทคโนโลยี่ จำกัด 
78/4 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2422-5     โทรสาร: 0 3852 2401
ประเภทอุตสาหกรรม: THERMOSTAT สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- บริษัท แอตลาส คอปโก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
125 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา    
ประเภท อุตสาหกรรม: กิจการซ่อมแซม,บำรุงรักษา และปรับแต่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม (เครื่องอัดอากาศ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องมือลม, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องจักรสำหรับงานเหมืองและงานก่อสร้าง) 
- บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด 
91/2 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1676   
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นฟิล์มพลาสติก 
- บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด 
89 หมู่ 9 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1751     โทรสาร: 0 3857 1760 
ประเภท อุตสาหกรรม: เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย และชิ้นส่วนอุปกรณ์ถุงลมนิรภัยสำหรับรถยนต์
- บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด 
179 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา       
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถังโลหะไทย 
- บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด 
88 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1849     โทรสาร: 0 3857 1846 
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 
80 นิคมฯเวลโกรว์ หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0062-6     โทรสาร: 0 3857 0067 
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น TRANSMISSION GEAR, TRANSMISSION CASE, TRANSMISSION ASSEMBLY 
- บริษัท ไอชิน เอ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 
80 นิคมฯเวลโกรว์ หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0062-6     โทรสาร: 0 3857 0067
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ 
- บริษัท เฮคซ่า คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
102 หมู่5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0303-8     โทรสาร: 0 3857 0302 
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมสีเม็ดพลาสติก 
- บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด 
79 หมู่ 5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0070-3     โทรสาร: 0 3857 0069 
ประเภทอุตสาหกรรม: สายส่งสัญญาณโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 

5 ความคิดเห็น:

รับออกแบบ และ พัฒนาระบบ web application, application ตาม ธุรกิจต่างๆ
ด้วย Java Technology, Dot Net Technology, Database ด้วยทีมงาน มืออาชีพ

โทรศัพท์ 083-686-9515 พิสิษฐ์ อิมเลิศหิรัญ (อู๊ด)
อีเมล์ pisit10@gmail.com, pisit_dev@hotmail.com

หจก.บี.อาร์.อาร์เอ็นจิเนียรีง รับสร้างโกดังโรงงาน รึโนเวท โทร 0871002530,0870348530

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส"
จำนวน 6 ครั้ง 6 จังหวัด ทุกภาค ทั่วประเทศ
โดยจังหวัดชลบุรี จัดในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เปิดรับลงทะเบียน ที่
https://sites.google.com/site/sipaopensourceseminar/chonburi

เปิดลงทะเบียนแล้ว สำหรับการจัดงาน ในจังหวัดต่อไปนี้ คือ
1. ชลบุรี วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ภายในนิคมอมตนคร
2. นครราชสีมา วันที่ 7 กรกรฎาคม 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเทล
3. ขอนแก่น วันที่ 30 กรกรฎาคม 2557 ณ โรงแรมแก่นนคร
4. หาดใหญ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเเรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ่
5. เชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมวิคตอเรีย นิมมาน
6. นนทบุรี ยังไม่ได้กำหนดวัน แต่เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วค่ะ

สำหรับหน้าเว็บไซต์โครงการ และการเปิดรับลงทะเบียน ที่
https://sites.google.com/site/sipaopensourceseminar

รับงานเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมพีแอลซี Siemens,Omron,Mitsu,A&B,Unitronics,Delta,LG,Panasinics,
Modicon,
รับงานเขียนโปรแกรม HMI Omron,siemens,Mitsu,EasyViwe,A&B,SofGOT1000,Fuji,Hakkoทุกยี่ห้อ
รับเขียนโปรแกรมแกรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีข่ายเครือ Communication PLC to PLC, GPRS, SMS, EMAIL, Ethernet, Wireless
รัับเขียนโปรแกรมควบคุม Robot IAI ,Yamaha ,AB ,Fanus ,Panasonic ,OTC
รับงานเขียนโปรแกรมพีแอลซีในระบบ Vision,Camera,Motion Control
รับออกแบบระบบตู้ควบคุมอัตโนมัติ
รับงานออกแบบไฟฟ้าและงานWiring
ยินดีให้คำปรึกษาฟรีโดย วิศกรชำนาญงาน อนุลักษณ์เจริญเกิดบุญ
โทร 089-450512
Email.anulagplcscada@gmail.com,anulagplc_scada@hotmail.com

เรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด (UMS) เป็นผู้นำเข้าระบบสแกนลายนิ้วมือชั้นนำจากประเทศเกาหลี (VIRDI) และระบบกล้องวงจรปิด
( SONY: ญี่ปุ่น , HONEYWELL : อเมริกา , CAMLUX : เกาหลี , DALI : ใต้หวัน) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ ( PINETRON : เกาหลี , INDIGO : เกาหลี , HONEYWELL : อเมริกา , DALI : ใต้หวัน) ระบบกันขโมยแบบมีสายและไร้สาย ( HONEYWELL : อเมริกา ) และ ระบบ VIDEO DOOR PHONE ( COMMAX : เกาหลี ) รวมถึงสินค้าในหมวดของระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัท อัพ มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
126/64 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (เอก)
0811522979
eakkaruk_a@hotmail.com
http://www.upmastersolution.com/

แสดงความคิดเห็น

ข่าวโรงงานอุตสาหกรรมไทย

Loading...

ข่าวนิคมอุตสาหกรรม

Loading...

ข่าวด้านการนำเข้าและส่งออก

Loading...

ข่าวน้ำท่วม

Loading...

ข่าวหางาน สมัครงาน

Loading...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม