//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว หมวด ฌ-ฟ


- บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
111 หมู่ 9 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2455     โทรสาร: 0 3852 2478 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 
369 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2758 4646     โทรสาร: 0 2758 4644 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์ 
- บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จำกัด 
9 ซ.38 (นำผล 1) ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ       
ประเภทอุตสาหกรรม: ห้องเย็น 
- บริษัท ดูราแพค จำกัด 
81 นิคมฯเวลโกรว์ หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0101-3     โทรสาร: 0 3857 0104
ประเภทอุตสาหกรรม: ขวดพลาสติกชนิด PEC สำหรับบรรจุอาหาร&เครื่องดื่มสำเร็จรูป 
- บริษัท โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 
156 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1389     โทรสาร: 0 3857 1388 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเพลทและอุปกรณ์การพิมพ์ทุกชนิด 
- บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด 
101 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0611-4     โทรสาร: 0 3857 0027 
ประเภท อุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนต้นแบบ ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับใช้เป็นส่วนประกอบและใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับรถยนต์ รถไฟ รถแทรคเตอร์ เรือยนต์ เรือกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องคอมเพรสเซอร์ (Compressors) เครื่องไฟฟ้า และอื่นๆ 
- บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด 
97หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0288-9     โทรสาร: 0 3857 0290
ประเภทอุตสาหกรรม: ซองบรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติก 
- บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จำกัด 
3388/62 ชั้นที่ 18 อาคารสิรินรัตน์ ถ.พระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2367 5721     โทรสาร: 0 2367 5729
ประเภทอุตสาหกรรม: ข้อต่อท่อสแตนเลส และสายอ่อนสแตนเลส 
- บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด  78/2 นิคมฯเวลโกรว์ หมู่1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0564     โทรสาร: 0 3857 0560
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตถุงลมนิคภัยสำหรับรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์เข้มขัดนิรภัย และชุดพวงมาลัย 
- บริษัท ทั้งฮั่วซิน พริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ด จำกัด 
128 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3884 2864     โทรสาร: 0 3884 2872
ประเภทอุตสาหกรรม: กล่องกระดาษ 
- บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด 
124 นิคมฯเวลโกรว์ หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 38571 488     โทรสาร: 0 3857 1500 
ประเภทอุตสาหกรรม: การพิมพ์แผ่นฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 
- บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด 
124 นิคมฯเวลโกรว์ หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 38571 488     โทรสาร: 0 3857 1500 
ประเภทอุตสาหกรรม: การพิมพ์แผ่นฟิล์มพลาสติก, กระดาษ และซองบรรจุภัณฑ์ 
- บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด 
150 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1450     โทรสาร: 0 3857 1444-5
ประเภท อุตสาหกรรม: ผลิตอะไหล่ท่อทองแดง, อะไหล่เครื่องเย็น, ผลิตหม้อน้ำรถยนต์ และหม้อน้ำรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER) และชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อน 
- บริษัท ทีเอ็น ริชแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด 
59/305 หมู่ 10 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ      
ประเภทอุตสาหกรรม: โลจิสติกส์ และคลังสินค้า 
- บริษัท ที เอส วีฮิเคิล เทค จำกัด 
91/1 หมู่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0661-4     โทรสาร: 0 3857 0665
ประเภทอุตสาหกรรม: รถไฟฟ้าเอนกประสงค์ 
- บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด 
110 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0498-9     โทรสาร: 0 3857 0500 
ประเภทอุตสาหกรรม: สีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ และทินเนอร์ 
- บริษัท ทีไอจี แอร์เคมีคัล จำกัด 
105 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0479     โทรสาร: 0 3857 0323
ประเภทอุตสาหกรรม: น้ำแข็งแห้ง (DRY ICE) 
- บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด 
108 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1461-5     โทรสาร: 0 3857 1470 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนโครงสร้างที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- บริษัท ไทย ซันโก เซกิ จำกัด 
90/3 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด (กิโลเมตรที่ 36) ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0175     โทรสาร: 0 3857 0176
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วนรถยนต์ 
- บริษัท ไทยซอน เทค จำกัด 
83 หมู่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0029     โทรสาร: 0 3857 0032 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคอมพิวเตอร์ 
- บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด 
75 หมู่ 5 นิคมฯเวลโกรว์ บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0045     โทรสาร: 0 3857 0056 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 
- บริษัท ไทยปิโตรเลียมอุตสาหกรรม จำกัด 
70 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0261-3     โทรสาร: 0 3857 0264 
ประเภทอุตสาหกรรม: สารละลายสำหรับอุตสาหกรรมสีและกาวยาง 
- บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด 
61 หมู่9 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 
โทรศัพท์: 0 2429 2487-8  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด 
104/1 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0713-9     โทรสาร: 0 3857 0720-1
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนยานยนต์ 
- บริษัท ไทยเยอรมันมีทโปรดักท์ จำกัด 
74 หมู่5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0279-81     โทรสาร: 0 3857 0282 
ประเภทอุตสาหกรรม: ไส้กรอก หมูแฮม และหมูเบคอน 
- บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียตี้เคมีคอล จำกัด 
89 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0120-30     โทรสาร: 0 3857 0119 
ประเภท อุตสาหกรรม: เคมีสังเคราะห์และเคมีภัณฑ์ (UNSATURATED POLYESTER RESIN, COATING RESIN FOR PAINT, POLYURETHANE PREMIX RESIN, PREPOLYMER ISOCYANATE) และการเก็บรักษาเคมีภัณฑ์อันตราย 
- บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด 
78/3 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2504-7     โทรสาร: 0 3852 2446
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานห้องเย็น 
- บริษัท ไทยสตีล กัลวาไนซ์ จำกัด 
87 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0135-8     โทรสาร: 0 3857 0139
ประเภทอุตสาหกรรม: เหล็กชุบสังกะสี 
- บริษัท ไทยออโตวีล จำกัด 
90/19หมู่9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1990-9     โทรสาร: 0 3852 2371-2 
ประเภทอุตสาหกรรม: ส่วนประกอบอุปกรณ์และเครื่องประดับตกแต่งรถยนต์ 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) 
105, 108-108/1-4 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0479     โทรสาร: 0 3857 0323 
ประเภทอุตสาหกรรม: ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฮีเลียม ไฮโดรเจนฆ่าเชื้อ และก๊าซผสม ก๊าซอะเซทีลีน ก๊าซไนตรัสอ๊อกไซด์
- บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 
1741 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2678 1051     โทรสาร: 0 2285 4942 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นฟิล์มพลาสติกเคลือบ (METALLIZED FILM) 
- บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 
85/2 หมู่ 1 นิคมฯเวลโกรว์ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3884 2764     โทรสาร: 0 3857 0863 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลอดยาสีฟัน 
- บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด 
85/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 1323-6     โทรสาร: 0 3857 1327
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก พิมล์ลวดลายบนฟิล์มพลาสติก 
- บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) 
91 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0211-5     โทรสาร: 0 3857 0217 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์และในบ้าน 
- บริษัท ธารธนา จำกัด 
96 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0283-6     โทรสาร: 0 3857 0287 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 
- บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
622 ชั้น 20-22 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2664 9000     โทรสาร: 0 2667 5075-6 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานแบ่งบรรจุและเก็บสินค้าของบริษัทฯ 
- บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
82 หมู่ 2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา     
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าอุปโภค 
- บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
112 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0526-32     โทรสาร: 0 3857 1128 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แชมพู ครีมนวดผม เครื่องสำอางประเภทครีมและโลชั่น 
- พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็มซ์ อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 
71 หมู่ 5 ถ.บาง-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0010-19     โทรสาร: 0 3857 0728
ประเภท อุตสาหกรรม: วิจัยและพัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือทุกชนิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดัง กล่าว 
- บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็มซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
71 หมู่ 5 นิคมฯเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0010-9     โทรสาร: 0 3857 0021 
ประเภท อุตสาหกรรม: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อนและฝาสุขภัณฑ์ชำระล้างอัตโนมัติ) และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้เย็น) 
- บริษัท พิณ อินเตอร์วู้ด จำกัด 
104 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0421     โทรสาร: 0 3857 0427
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา (ของเด็กเล่น กรอบรูป เครื่องเรือน เครื่องมือและเครื่องใช้) 
- บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด 
19/2 ซอยสุขุม47 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
โทรศัพท์: 0 2662 7810     โทรสาร: 0 2662 7809 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และเคลือบสี 
- บริษัท พลูตัส (ประเทศไทย) จำกัด 
90/26 หมู่9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางบัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2440-2     โทรสาร: 0 3852 2439 
ประเภทอุตสาหกรรม: รีดโลหะและผลิตชิ้นส่วนจากโลหะ 
- บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด 
85/4 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2312 6131     โทรสาร: 0 2312 6518 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ 
- บริษัท ฟากอร์ อิเล็คโทรนิคส์ (ปทท.) จำกัด 
82 หมู่5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0087-90     โทรสาร: 0 3857 0091 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Diodes) 
- บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด 
78 หมู่2 ถ.บางนา-ตราด ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3852 2272-4     โทรสาร: 0 3852 2275 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์
- บริษัท ไฟน์ อาร์ต เซรามิค จำกัด 
85 นิคมฯ เวลโกรว์ หมู่1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 0080-1     โทรสาร: 0 3884 2886
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องปั้นดินเผาประเภทถ้วยชาม และของชำร่วย ลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดเคลือบ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม