//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า หมวด ท-ป

- บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  153 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9259-62    
ประเภทอุตสาหกรรม: ฝาครอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Cover for Hard Disk Drive) 
- บริษัท ทอร์ทัส เอเชีย จำกัด 
577 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8231-2     โทรสาร: 0 3525 8233 
ประเภทอุตสาหกรรม: แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ 
- บริษัท ทาคาโอะ (ประเทศไทย) จำกัด 
104 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0687-97     โทรสาร: 0 3535 0700
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์, อุปกรณ์จับยึด และซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว 
- บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 
95/2 หมู่3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์: 0 2529 1076     โทรสาร: 0 2529 4096
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติก 
- บริษัท ที.จี. เทคโนโลยี จำกัด 
59 หมู่ 1 นิคมฯไฮ-เทค ถ.สายเอเซีย-นครสวรรค์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9217     โทรสาร: 0 3572 9221
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท เทดทราด (ประเทศไทย) จำกัด 
101/29 ก. หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์: 0 2909 7382-4     โทรสาร: 0 2909 7381 
ประเภทอุตสาหกรรม: เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหนังสัตว์และผ้า, ปลอกเบาะหนังและผ้า 
- บริษัท เทอร์โมสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
129 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4095-7     โทรสาร: 0 3531 4099
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบของยานพาหนะของเครื่องใช้ไฟฟ้า และของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท โทเดนโค (ประเทศไทย) จำกัด 
152 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9265-7     โทรสาร: 0 3572 9264
ประเภทอุตสาหกรรม: สายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและสำหรับอุปกรณ์รถยนต์ 
- บริษัท โททาล ปิโตรเคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด 
121 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1781     โทรสาร: 0 3535 1786 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก (POYLSTYRENE COMPOUNDS) 
- บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด 
175 ชั้น 13/1 ห้อง 1308 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2679 6565     โทรสาร: 0 2679 6869 
ประเภทอุตสาหกรรม: ก่อสร้างโรงงานมาตรฐานให้เช่าหรือขาย 
- บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด 
175 ชั้น 13/1 ห้อง 1308 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2679 6565     โทรสาร: 0 2679 6869
ประเภทอุตสาหกรรม: สร้างโรงงานมาตรฐานให้เช่าหรือขาย 
- บริษัท ไทย เอสคอร์ป จำกัด 
149 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา    
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุและศูนย์กระจายสินค้า 
- บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด 
140 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0030-2     โทรสาร: 0 3535 2033
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า และแบ่งบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิต WATER PUMP & TERMINAL   
- บริษัท ไทย นิสก้า จำกัด 
103 หมู่1 ถ.เอเซีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0810-8     โทรสาร: 0 3535 0820 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากพลาสติก การประกอบชิ้นส่วน ซ่อม ปรับแต่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ 
- บริษัท ไทย ฟูจิ เซอิกิ จำกัด 
139 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4374-6     โทรสาร: 0 3535 1980 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชุดแม่พิมพ์ (MOLDS & DIES) และแบบสำหรับฉีดพลาสติก (PLASTIC INJECTION MOLDING) ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนพลาสติก 
- บริษัท ไทยโตโยโฟม อินดัสทรี จำกัด 
132 ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0797-9     โทรสาร: 0 3535 0800 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์จากโฟม (บรรจุภัณฑ์จากโฟม แผ่นโฟม ฉนวน) 
- บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด 
99 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0027     โทรสาร: 0 3535 0039 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต POLYESTER FILAMENT YARN และ NYLON FILAMENT YARN 
- บริษัท ไทยซัมมิท ไฮเทค พลาสติก จำกัด 
35 หมู่1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0771-3     โทรสาร: 0 3535 0770 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติก 
- บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
134 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 2676 4031-5     โทรสาร: 0 2676 4038-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ก่อสร้างอาคารโรงงานมาตรฐานเพื่อขายหรือให้เช่า 
- บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
2884/1 อาคารเอฟซีไอ 2 ชั้น 5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 
โทรศัพท์: 0 2718 0630     โทรสาร: 0 2718 0630 
ประเภทอุตสาหกรรม: ก่อสร้างอาคารโรงงานมาตรฐานเพื่อขายหรือให้เช่า 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 
130-132 ชั้น8 อาคารสินธรทาวเวอร์2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2254 4130-7     โทรสาร: 0 2254 4138-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาคารพาณิชย์ 
- บริษัท ไทย-อุซุย จำกัด 
131 หมู่ 1 ถ.สายเอเชีย-นครสวรรค์ ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0042-4     โทรสาร: 0 3535 0045
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก และซ่อม, สร้าง, จำหน่ายแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 
- บริษัท นาคามูระ คากาคุ (ประเทศไทย) จำกัด 

60 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9201-4     โทรสาร: 0 3572 9206 
ประเภทอุตสาหกรรม: TEMPERATURE CONTROLLER, LOADER AND HOPPER DRYER รวมถึงการซ่อมแซมและบริการชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าว 
- บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด 
130 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4089-93     โทรสาร: 0 3531 4094
ประเภทอุตสาหกรรม: ตัวต้านทานทุกชนิด เช่น PLATE RESISTOR, ตัวขยายกำลัง (POWER TRANSISTOR)  
- บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด 
103 หมู่1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0977     โทรสาร: 0 3535 0979
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุหีบห่อ ผลิตลังไม้ 
- บริษัท โนเบิ้ล พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 
36 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1831-5     โทรสาร: 0 3535 1844
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนพลาสติก 
- บริษัท บี. เมเยอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
59 หมู่ 1 นิคมฯไฮ-เทค ถ.สายเอเซีย-นครสวรรค์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9207-13     โทรสาร: 0 3572 9214 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับอัญมณี 
- บริษัท บียอนนิคส์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
137 หมู่ 1 นิคมฯไฮ-เทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9087-9     โทรสาร: 0 3535 1991 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
- บริษัท บียอนนิคส์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
196 หมู่ 1 นิคมฯไฮ-เทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
โทรศัพท์: 0 3572 9087-9     โทรสาร: 0 3535 1991 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง 
- บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
94 หมู่1 นิคมฯไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0890     โทรสาร: 0 3535 0945 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
555 หมู่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2936 2626     โทรสาร: 0 2936 2673
ประเภทอุตสาหกรรม: ห้องทดลองตัวอย่างแท่งหินสำหรับสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม, Logistics, การจัดเก็บและขนส่วงพัสดุอุปกรณ์ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม