//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า หมวด ก-ถ

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
99 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2573 0099  
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการโทรคมนาคมภายในและนอกประเทศ 
- บริษัท เกรท เฉียง จำกัด 
116 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1465-6     โทรสาร: 0 3535 1464 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์โลหะ (PRECISION PROGESSIVE DIE) JIGS และข้อต่อโลหะใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และซื้อมาขายไป 
- บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด 
150 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4070     โทรสาร: 0 3531 4065 
ประเภทอุตสาหกรรม: SLITTING, WINDING OF COPPER ALLOY STRIPS FOR ELECTRONICS MATERIALS AND REPACKING 
- บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
135 หมู่ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9242-6     โทรสาร: 0 35 72 9248
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนของ Hard Disk Drive สำหรับคอมพิวเตอร์   
- บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
135 หมู่ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์        
- บริษัท คาโต้ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
151 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา    
ประเภทอุตสาหกรรม: สปริง และสปิงสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ COIL SPRING, FLAT SPRING,WIRE FORMING, SUB-ASSEMBLY OF HINGES 
- บริษัท คิตากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
126 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0201     โทรสาร: 0 3535 0204
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมา ขายไป PLASTIC MOLDED PARTS, ELECTROMA GNETIC NOISE FILTERS และแบ่งบรรจุสินค้าดังกล่าว 
- บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด 
117 หมู่ 1 นิคมฯบ้านหว้า (ไฮเทค) ถ.สายเอเซีย-นครสวรรค์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1812     โทรสาร: 0 3535 1811
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นวงจรพิมพ์ (PRINTED CIRCUIT BOARD) 
- บริษัท เคียวชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
106 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1396-9     โทรสาร: 0 3535 1400
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฉ ฉนวนไฟฟ้า และซื้อขายไป ผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้า 
- บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด 
138 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1973-5     โทรสาร: 0 3835 1972 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุดแม่พิมพ์ (MOLDS & DIES) และส่วนประกอบ, ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท แคนนอน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
56 หมู่1 นิคมฯบ้านหว้า ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0020-4     โทรสาร: 0 3535 0140
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต HIGH PRECISION MOULDS&PARTS, JIGS&TOOLS, MANTENANCE MOULDS&ELECTRODE, PLASTIC MOULDING PARTS และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด 
89 หมู่1 ต. บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0080     โทรสาร: 0 353 0107
ประเภทอุตสาหกรรม: ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ของเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ หัวอ่านเครื่องพิมพ์ (PRINTER HEAD)  ซื้อมาและขายไปชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ 
- บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด 
89 หมู่1 ต. บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0080     โทรสาร: 0 353 0107 
ประเภทอุตสาหกรรม: ศูนย์สันทนาการ และ TRAINING CENTER 
- บริษัท โคเน่ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน) 
60 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0665     โทรสาร: 0 3535 0664 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตลิฟท์ 
- บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 
130 หมู่ 5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0008-15     โทรสาร: 0 3835 0016, 19 
ประเภทอุตสาหกรรม: หัวเชื้อเครื่องดื่ม 
- บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด 
139 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9222     โทรสาร: 0 3572 9229 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผ้าเบรค 
- บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด 
61 หมู่2 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0 3535 0707-13     โทรสาร: 0 3535 0706 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต INSULATION และ GRAPHIC SCREEN (สร้างเตาเผาขยะ) 
- บริษัท ชูเซน (ประเทศไทย) จำกัด 
107 หมู่ 1 ถ.เอเซีย-นครสวรรค์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 1572-5     โทรสาร: 0 3535 1576 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) จำกัด 
138 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9111-3     โทรสาร: 0 3572 9114
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนโลหะด้วยวิธี FORGING, FORMING, STAMPING  
- บริษัท ซินโกะ แอร์ คอนดิชันนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
134/1 หมู่ 1 นิคมฯไฮ-เทค ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3531 4009     โทรสาร: 0 3531 4013 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
- บริษัท ซิลเวอร่า เอจี จำกัด 
179 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทอุตสาหกรรม: เม็ดเงินบริสุทธิ์ 
- บริษัท ซูกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จำกัด 
169 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบเครื่องจักรกลสำเร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์ ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรกลสำเร็จรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์ รวมถึงแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   
- บริษัท ซูมิแคริเออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
119 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ประเภทอุตสาหกรรม: ม้วนพลาสติกที่ผ่านการขึ้นรูปเพื่อใช้บรรจุตัวไอซี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (CARRIER TAPE) 
- บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
92 ถ.เอเซีย-นครสวรรค์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 0721     โทรสาร: 0 3535 0751  
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องรับโทรทัศน์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ จูนเนอร์ และ DEFLECTION YOKE เครื่องเสียงและเครื่องเล่นวีดีทัศน์ 
- บริษัท ไซบรอน พรีซิสชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 
133 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3535 2004-6     โทรสาร: 0 3535 2007
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนพลาสติก, แม่พิมพ์และชิ้นส่วน อะไหล่ ของแม่พิมพ์
- บริษัท เดลต้าดิสค์ จำกัด 
132 หมู่ 1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3572 9078     โทรสาร: 0 3572 9077 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่น CD, DVD, CD-CARD ซึ่งเป็นทั้งแผ่นเปล่า และแผ่นที่ได้รับการบันทึกข้อมูลจากแผ่นต้นฉบับ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม