//

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริษัท หงไท่ซิน - บริการด้านการชุบโลหะประเภทดีบุก อโนไดซ์ และงานล้างโลหะในอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทการชุบเลขที่ จ.3-100(5)-2/45 สป. เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการชุบโลหะประเภทดีบุก อโนไดซ์ และงานล้างโลหะในอุตสาหกรรมหลายกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศไต้หวัน


เทคโนโลยีการชุบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพโดย 60% เป็นการนำเข้าจากประเทศไต้หวัน มีการควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ตรงกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า

การวัดความหนาของสี และ ชิ้นงาน ด้วยเครื่อง Elektro Physik

ตรวจสอบความหนาของงานชุบที่ต้องการ ผลการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่างานที่ได้มีความลึก หรือความหนาที่ถูกต้อง นอกเหนือไปจากการชุบโลหะดังที่กล่าวเบื้องต้น

บริษัท หงไท่ซิน จำกัด ยังได้ร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มธุรกิจการชุบโลหะประเภทโครเมียม, นิเกิล,  ซิงค์ และอาร์ตคอมอีกด้วย

หลักการบริหารระบบคุณภาพของบริษัท

บริษัท หงไท่ซิน มีการควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐานตรงกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์และมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในประเทศไทย

บริษัท หงไท่ซิน ต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล จึงได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2000  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 และได้รับการรับรองการเข้าสู่เวอร์ชั่น ISO9001 : 2008  จาก บ.เซอร์ติฟิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศอังกฤษ) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  ตามใบรับรองเลขที่ CI/10203 ซึ่งมีขอบเขตการจัดทำระบบบริหารคุณภาพโดยมีการยกเว้นข้อกำหนด 7.3 การออกแบบและการพัฒนา

Hong Thai Shin Co.,Ltd.
88/88 Moo 12 "Suwannaboot"
Soi Soontornvipat, T.Bangpla,
A.Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel  : 02-346 0888-92
Fax : 02-346 0893
Mobile : 064-9327119
http://www.hongthaishin.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม