//

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2560 ครั้งที่ 2

Thailand International TRUCK SHOW 2017 (TTS 2017)
8-10 มิถุนายน 2560 เวลา : 10.00 - 18.00 น.
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี Hall 1-2มหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย - TTS เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับรถบรรทุก การขนส่งโดยใช้รถบรรทุก และอุปกรณ์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ร่วมกับ ATF กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมขนส่ง ด้วยงานสัมมนานาชาติด้านการลงทุนในอาเซียนมากมาย

แนวความคิด
Move Forward with ASEAN Truck Logistics - ก้าวสู่ยุคใหม่ของการขนส่งทางรถบรรทุกของภูมิภาคอาเซียน ยกระดับโลจิสติกส์ของภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น

จุดประสงค์
- เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งโลจิสติกส์แห่งอาเซียน มีการจัดกิจกรรม “สัปดาห์โลจิสติกส์ 2560” ภายในงาน
- พัฒนาประสิทธิภาพด้านการขนส่ง และกระตุ้นอุตสาหกรรมการขนส่งทางรถบรรทุกของภูมิภาคอาเซี่ยน
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการจับคู่ทางธุรกิจ
- กิจกรรมการสัมมนาต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน, การให้ความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์, มาตรฐานความปลอดภัยของการขับขี่รถบรรทุก
- การพัฒนาบุคคลากรและผู้ชำนาญการในวิชาชีพโลจิสติกส์ ระหว่าง สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) และ Japan Material Handling Society (JMHS) 

แนวคิด “Move Forward with ASEAN Truck Logistics” “ก้าวสู่ยุคใหม่ของการขนส่งทางรถบรรทุกของภูมิภาคอาเซียน ยกระดับโลจิสติกส์ของภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น”

See more at: http://www.thaismescenter.com/thailand-international-truck-show-2017-งานมหกรรมแสดงรถบรรทุก/
ผู้เข้าชมงาน
เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน :
- ผู้ให้บริการขนส่ง
- บริษัทโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- ผู้นำเข้าและส่งออก
- สินค้าเกษตรกรรม
- โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
- ผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- ร้านอาหาร
- อุตสาหกรรมก่อสร้าง
- หน่วยงานภาครัฐ
- ผู้ใช้รถบรรทุกอื่นๆ

กิจกรรมภายในงาน
- การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของรถบรรทุก ตัวถังรถบรรทุก ส่วนประกอบและอะไหล่ต่างๆ, Material ด้านระบบบริหารจัดการต่างๆ , รถปิคอัพเพื่อการพาณิชย์

งานสัมมนา
- "Enhancing Road Safety in ASEAN" โดย ATF และ GIZ
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องวีนัส 2-3-4 ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี
- "Land Connectivity Agreement" และ “การลงทุนในเมียนม่าร์อย่างไร ไม่มีสะดุด” โดยกรมการขนส่งทางบก
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องวีนัส 2-3-4 ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี 
- "ONE BELT ONE ROAD" ไชน่า – อาเซี่ยน โลจิสติกส์ แอนด์ อีโคโนมิก ลิ้งค์เกท โดย ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องวีนัส 3 -4 ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี 

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: (+66)02-664-0627
ภาษาไทย/อังกฤษ : คุณปภาภรณ์
ภาษาญี่ปุ่น: คุณซูมิ
อีเมล: info@thaitruckshow.com
Website : www.thaitruckshow.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม