//

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน "โครงการคูปองนวัตกรรม Concept Idea Pitching"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้จัดโครงการ "คูปองนวัตกรรม Concept Idea Pitching" กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ในพื้นที่ของภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

ในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ concept idea ด้วยตนเองและทราบผลการพิจารณาได้ทันที


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://coupon.nia.or.th/

วิธีการสมัครลงทะเบียนออนไลน์ดูได้ที่:
www.nia.or.th/forum_coupon หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6GRCH6iMMviyxnhYPR_4vEpI9gLzgkKpg1m6fsfO32ChWZg/viewform?c=0&w=1

ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2560

**เงื่อนไขการสมัคร: สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากความเป็นนวัตกรรมของโครงการที่ท่านสนใจจะนำเสนอเพื่อขอรับทุน สนช. และประกาศผล ในวันที่ 28 มีนาคม 2560
( ดูการประกาศทาง Facebook ได้จาก: https://www.facebook.com/NIA-National-Innovation-Agency-Thailand-197893846914616/ )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0 2017-5555 ต่อ 407
E-mail: coupon.innovation@nia.or.th

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  02-0175555 ต่อ 407
โทรสาร : 02-0175566
E-mail: apiwat.coupon@nia.or.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม