//

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ฟรีสัมมนา "โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน DEDE Energy Fund"

16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องเบธเลเฮ็ม ชั้น 2 โรงแรมเอวาน่า จังหวัดสมุทรปราการ


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน 

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พพ. ได้กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาในรูปแบบกิจกรรมกระตุ้นการลงทุนของผู้ประกอบการโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกำหนดการ
           

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม 
http://dedeenergyfund.com/blogs/

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงิน แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรืออาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต, ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงหรือจะใช้ไปในการควบคุมจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1LRUU5UMM-WgTjeKpPMalr3EfKNjodKDnfGJjXahFy64/edit?usp=sharing

*** หมายเหตุ : การสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ***

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงาน
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 6
ขนิษฐา  หนูรอด
โทรศัพท์: 02-224-5387
แฟกซ์: 02-224-5397
e-mail : dede.energyfund@gmail.comจำนวนการดูหน้าเว็บรวม