//

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AGBIO 2017

27 Feb - 2 Mar 2017 Time : 08.00 - 18.00 hrs.
BITEC bangna : EH 100


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง
International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017
โดยมีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับนักวิจัยระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมการเกษตร มารวมตัวกันเพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจโลกบนหลักการของการทำการเกษตรแบบยั่งยืนและ Bioeconomy

การจัดแสดงภายในงาน
- Seed Technology
- Starch Crops and Biobased Products (e.g. cassava, rice, and tuber crop)
- Pollinators and Ecosystems
- Sustainable Agriculture
- Precision Farming
- Organic Farming
- Technology Transfer to Communities & Farmers

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology of Thailand
Tel : (66) 2564 6700 ext. 3379 - 3382
Website : www.agbio2017.com
Facebook : NSTDAScholarSociety

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม