//

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สัมมนาฟรี หลักสูตร "การคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการ"

วันที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา  9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง


สถาบันอบรมเอ็นเทรนนิ่ง จัดสัมมนา หลักสูตร
"การคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการ" โดย ทีมโค้ชและวิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เกิดความเข้าใจในสภาวะการทำงานของทีมงานมากขึ้น เพื่อนำมาบริหารจัดการงาน สร้างการตระหนักรู้ แล้วเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำให้ทีมงาน สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง ทำให้งานที่ทีมงานรับผิดชอบอยู่บรรลุเป้าหมายตามต้องการ เป็นแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบัน

หลักการและแนวคิดของโปรแกรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาในเรื่องของการคิด (Thinking) และการเรียนรู้ / เข้าใจกระบวนการทำงานของสมอง (Brain Working) ทำให้เข้าใจในสภาวะการทำงานของทีมงานมากขึ้น โดยทำให้ทีมงานออกจากสภาวะอารมณ์เชิงลบ (Emotion) มาสู่การใช้สมองส่วนคิด (Thinking) และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำให้ทีมงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง (Solution Coaching) ทำให้งานที่ทีมงานรับผิดชอบอยู่บรรลุเป้าหมายตามต้องการ แนวทางดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการบริการจัดการงานที่ดีคือ การผสมผสานการคิดและเครื่องมืออย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการโรงงาน หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจลงทะเบียนสัมมนาได้ที่:
นางสาวมณีรัตน์  ศรีชมภู 
มือถือ: 08-6757-1606
​E-mail: crmentraining@gmail.com
 
สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
สถาบันอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
​Maneerat Srichompoo (​Noi)
​Customer Relationship Management
​Address​: 112 ​Soi Ramkhamhaeng30/1, ​Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
​Tel: 0-2732-2345, 0-2374-8638
Mobile: 08-6757-1606
​Fax: 0-2375-2347​
​E-mail: crmentraining@gmail.com
​Website: http://www.entraining.net


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม