//

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สัมมนาฟรี การจัดการพลังงานหัวข้อ “เทคโนโลยี Once Through Boiler”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กำหนดจัดงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ “เทคโนโลยี Once Through Boiler” ขึ้นจำนวน 2 ครั้งคือ วันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี


วัตถุประสงค์:

เพื่อสร้างความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  หลักการทำงาน ของหม้อไอน้ำ Once Through Boiler ตลอดจนการส่งเสริมทักษะในการใช้งานและการควบคุมการใช้งานไอน้ำให้มีประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สนใจติดต่อขอเข้าร่วมสัมมนาได้ที่:  
คุณสุวิมล ภักดีโชติ ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์.0 -2577-7035-40 ต่อ 112 , 113 เบอร์มือถือ 08-6320-1834

คลิ๊กที่นี่ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม:
กลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: displaycenter5@gmail.com  Website: http://bhrd.dede.go.th/
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 ต่อ 112-113 และ 086-3201834
โทรสาร 0-2577-7047
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม