//

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน นครพนม หมวด ก-ฮ

- เชียงใหม่เหล็กหล่อ
ม.1 ถ.นิตโย ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
นายไพฑูรย์ ลีเสถียรกุล
142 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 081-8848869     
หลอมหล่อเหล็ก และผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ

แหล่งอ้างอิง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม