//

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ตาก หมวด ก-ฮ

- บริษัท ไทยโภคทรัพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สาขาที่ 1)
99/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
489 ม.4 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02-3826936-43     
สกัดและหลอมดีบุก , สกัดและหลอมโลหะผสมเงินและทองคำ
- บริษัท ผาแดงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
94 ม.1 ถ.พหลโยธิน กม.409-410 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
191/18-25 ซ.อาคาร ซี ที ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 ถ.รัชดาภิเษก ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
ถลุงแร่สังกะสี

แหล่งอ้างอิง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม