//

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน นครราชสีมา หมวด ก-ฮ

- โคราช ที เอ็น ที อินดัสตรี 2000
น.ส.จันทิมา กลิ่นกิ่ง
ม.9 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โทร. 044-261099
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้จากเหล็ก เช่น ชิ้นส่วนหัวจุดเตาแก๊ส
- โชคชัยปฏิมากรรม
นายจำลอง แก้วดวงเล็ก
72 ม.8 ซ.หงษ์ทอง ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 044-491326
ทำสิ่งประดิษฐ์จากทองเหลือง เช่น หล่อพระพุทธรูป เครื่องประดับ
- บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นส.3 ก เลขที่ 5995 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
541 ม.6 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์,ชิ้นส่วนเครื่องจักร
- บริษัท ตงเป่าสตีลอินดตอร์กรุ๊ป จำกัด
ม.11 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430
45/43 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
หลอมและผลิตเหล็ก เช่น เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย กำลังการผลิต 45 ตัน/วัน
- บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์) จำกัด
2 ม.3 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
1 ม.6 ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ กำลังการผลิต 48 ตัน/วัน
- บริษัท พีพี แคสติ้งโปรดักส์ จำกัด
88 ถ.ปากช่อง-ลำสมพุง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
1882 ม.3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-5673507     
หล่อหลอมโลหะ
- บริษัท แม็กนิเควนช์ (โคราช) จำกัด
202 ม.3 ซ.เขตอุตสาหกรรม-สุรนารี ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 218251
ผลิตผงแม่เหล็ก เพื่อใช้สำหรับการผลิตแม่เหล็ก และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
- บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด
269 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044-291888-99
ผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
- บริษัท อาร์ พี เค สตีลไพพ์ จำกัด
117 ม.10 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
ผลิตเหล็กรูปพรรณชนิดรีดเย็น เช่น เหล็กตัวซี 7,500 ตัน/ปี เหล็กตัวยู 7,500 ตัน/ปี และท่อเหล็กดำ 20,000 ตัน/ปี
- บริษัท เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์ จำกัด
269 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044-395162-4
ผลิตลวดโลหะและผลิตภัณฑ์จากลวดโลหะ
- บริษัท เอส.เอ็ม.เอ็น.สตีล จำกัด
95/1 ม.5 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็ก เช่น ข้อต่อท่อประปา ฝาท่อระบายน้ำ พู่เล่ย์
- นายสุวรรณ เลิศนิรัติวงษ์
212 ม.7 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
หลอมหล่อโลหะ เช่น กระทะ
- นางสาวธฤตชนนท์ บุญเยี่ยม
210 ม.7 ซ.บ้านกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
หลอมหล่ออลูมิเนียมเป็นเครื่องใช้
- มะโนน้อมพาณิชย์
นางพเยาว์ มะโนน้อม
95 ม.5 ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทร. 0 4424 9574-5
รีดลวดเส้นกลม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัตน์โลหะกิจ
111 ม.20 ซ.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ถ.ชัยบาดาล-ด่านขุนทด ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
หลอมหล่ออลูมิเนียม ทองเหลือง สังกะสี อัดเศษโลหะ ตัด พับ หรือม้วนโลหะ และคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

แหล่งอ้างอิง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม