//

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ตรัง หมวด ก-ฮ

- สินโลหะ
นายเรืองรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล
98/1 ม.6 ถ.ห้วยยอด ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร. 218608     
หล่อหลอมโลหะและกลึงโลหะ
- สวัสดิ์การช่าง
นานสวัสดิ์ คงนวล
99/13 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 075-281314
ทำมีด พร้า เสียม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวรางกูรการหล่อ
59/1-5 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 271-220
กลึง เชื่อม และหล่อหลอมโลหะ
- บริษัท อัยธนา (ตรัง) จำกัด
28/2 ม.6 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร. 081-5988383     
รีดและขึ้นรูปโลหะ

แหล่งอ้างอิง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม