//

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขอนแก่น หมวด ก-ฮ

- ดีหนึ่งรุ่งเรือง
274 ม.3 ซ.บ้านทุ่ม ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
นายชัยเกศ ตูมพิทักษ์
360 ม.4 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 382678     
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ผานไถอุปกรณ์การเกษตร ได้ปีละ 360 ตัน
- นายทองสุข ทะนิน
180 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ทำแบบหลอ เสา และท่อ
- โรงหล่อเอเซีย
นายจรัญ ศุภมาตร
246 ม.4 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 242034
หลอมหล่ออุปกรณ์เครื่องจักร ได้ปีละ 250 ตัน
- วิศวการกล
ม.4 ซ.บ้านท่าหลวง ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
นางสาวสมศรี จีรรัตนบรรพต
48/25 ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 4211742     
หลอมหล่อเหล็ก เช่น ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร
- นางรักษ์กนก โสภาจันทร์
151 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
ทำแบบหล่อ เสา และท่อ
- สามารถการช่างสาขาป่าหม้อ
นายสามารถ นามูลน้อย
146 บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
โทร. 344100     
ทำแบบหล่อเสาและท่อ

แหล่งอ้างอิง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม