//

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ปี 2546-2557

- ปี 2546 บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
- ปี 2547 บริษัท  ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์  (ไทยแลนด์) จํากัด 
- ปี 2548 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) 
- ปี 2549 บริษัท โตโยต้ามอเตอร์  (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานสําโรง)
- ปี 2550 บริษัท ซันโยเซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
- ปี 2551 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จํากัด 
- ปี 2552 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย  (ท่าหลวง) จํากัด (โรงงานเขาวง) 
- ปี 2553 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
- ปี 2554 บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล  (ประเทศไทย)  จํากัด 
- ปี 2555 บริษัท เดลต้า  อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- ปี 2556 บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม  จํากัด 
- ปี 2557 บริษัท ซีพีแรม จํากัด

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม