//

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายชื่อบริษัทธุรกิจนาโนไฟแนนซ์

(ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้รับใบอนุญาต 2558)

กระทรวงการคลังได้ประกาศเกี่ยวกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการดำเนินงานมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) 4 ราย การให้สินเชื่อของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันไป แต่จะมีวงเงินสินเชื่อรวมได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท และสามารถคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับรวมกันแล้วไม่เกิน 36% ต่อปี

การประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะไม่เปิดรับเงินฝากจากประชาชน โดยผู้ที่แอบอ้าง จะมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ การรับฝากเงินจากประชาชนที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท -1 ล้านบาท

1. บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
เปิดให้บริการทั่วประเทศ
โทร. 0-2693-5555 ต่อ 1652
2. บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
เปิดให้บริการ กรุงเทพฯ ปริมณฑล นครราชสีมา
โทร. 0-2744-2288, 08-9515-9955, 0-2740-2222
3.  บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
เปิดให้บริการกรุงเทพฯ ปริมณฑล ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
โทร. 0-2186-2454, 08-8426-5642
4. บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด
เปิดให้บริการ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
โทร. 0-4351-1471, 08-1662-9011

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โทร. 0-2283-5828 หรือ 0-2283-6838
- ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สศค.) โทร 0-2273-9020 ต่อ 3288

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม