//

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Sheet Metal Asia 2015

งานเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับงานโลหะแผ่นระดับภูมิภาคอาเซียนและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
13-16 พฤษภาคม 2558  เวลา 10.00-19.00 น.
ณ ไบเทค บางนาAsean's Largest International Sheet Metal Fabrication & Machinery Exhibition
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับงานโลหะแผ่นระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นงานแสดงที่ใหญ่ในประเทศไทยและสำคัญที่สุดงานหนึ่งในอาเซียน ซึ่งรวบรวมเครื่องจักรสำหรับงานโลหะแผ่นครบวงจรที่สุดที่คนในอุตสาหกรรมไม่ควรพลาด


ด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ มีแรงงานที่มีทักษะฝีมือและระบบการขนส่งที่ดี ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นทางเลือกของนักลงทุนต่างประเทศที่สำคัญเช่นญี่ปุ่น

หลังจากการรวมกันอย่างเป็นทางการของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภูมิภาคนี้จะเป็นตลาดที่มีขนาดประชากรใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกกว่า 600 ล้านคน และย่อมมีแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแห่งเอเชียเป็นงานสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ได้สัมผัสเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Exhibit Profile:
- Cleaning Equipment & Accessories
- Fasteners & Accessories
- Hand Tools, Power Tools & Accessories
- Hydraulic/Pneumatic Equipment
- Industrial Automation & Robotics
- Logistics & Transport Equipment & System
- Machine Tools & Accessories
- Material Handling Equipment & Storage Systems
- Metal Working Machines & Accessories
- Molds & Dies Production Machinery & Accessories
- Packaging Equipment Machinery & System
- Plastics & Rubber Processing Machines & Accessories
- Pumps, Valves, Fittings, & General Hardware
- Sheet Metal Fabrication Machinery & Accessories
- Supporting and Auxiliary Equipment & Systems
- Welding Equipment & Accessories

International Participations:
Czech Republic, Korea, Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Denmark, Finland, France, Germany, Switzerland, Singapore, Holland, Hong Kong, India, Israel, Italy, Japan, USA, LZ. Rep., Malaysia, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Taiwan, Thailand, Turkey, United Kingdom 

Target Visitor:

- Aerospace & Automotive Manufacturing                
- Precision Equipment manufacturing
- Building & Construction                                 
- Rubber & Plastic Products
- Design & Consultancy Services                           
- Textiles & Wearing Apparels Manufacturing
- Engineering & Constructing                              
- Tools, Dies & Molds Manufacturing
- Food & Beverages Equipment Manufacturing 
- Machinery Manufacturing 
- Chemical & Pharmaceutical Products                     
- Oil & Gas
- Chemical Engineering & Processing 
- Packaging/Printing
- Electrical/Electronic Manufacturing                     
- Public Works/Services
- Metal Components & Products Manufacturing        
- Sheet Metal Fabrication
- Storage & Material Handling                             
- Trade Association/Government
- Agent/Academia/Distributor/Traders 
- Others

ผู้จัดงาน : ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
www.sheetmetalexhibition.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม