//

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

สัมมนา "Every Business is a Digital Business (ทุกธุรกิจ คือ องค์กรดิจิตอล)"

10 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตารางสัมมนา:
12.30-13.30 น.      ลงทะเบียนรับเอกสาร
13.300-13.10 น.    กล่าวต้อนรับ โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.10-14.45 น.      Every Business is a Digital Business
บรรยายโดย บริษัท เอคเซนเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับวิธีการทำการตลาด
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานร่วมกับพันธมิตร
14.45-15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
15.00-16.30 น.   
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการธุรกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การพัฒนา Business Application ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคต
- ถาม-ตอบ (แลกเปลี่ยนประสบการณ์)  
หมายเหตุ: รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ร่วมสัมมนา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

- คุณยุทธวัฒน์  โทรศัพท์: 02-345-1115  มือถือ: 086-329-1975 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
- คุณพรพจน์  โทรศัพท์: 02-345-1125  มือถือ: 086-329-1977 
E-mail: phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com
สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ : http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=426

แหล่งที่มา: Business Matching - http://www.ftimatching.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม