//

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมงาน "DocuWorld - Smarter Communication for Smart Business"

งานที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของการบริหารจัดการงานเอกสารและเทคโนโลยีการการพิมพ์
- 2 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 ณ แม่น้ำเจ้าพระยา 1,2 แคนทารี โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  จ. พระนครศรีอยุธยา
- 4 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. 

 ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนท์, ห้องอมาแรนท์ เอ  จ. สมุทรปราการ

"Smarter Communication for Smart Business" หรือ "การสื่อสารและบริการที่สมาร์ทกว่าสำหรับธุรกิจที่สมาร์ทๆ" คุณสามารถเปลี่ยนการทำงานเอกสารจากระบบเดิมๆ ให้เป็นระบบใหม่ที่สมาร์ทกว่ามีศักยภาพเหนือกว่าคู่แข่ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนั้นๆ ลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย

จุดประสงค์: เพื่อลูกค้าในแถบนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยาและใกล้เคียง

กิจกรรมในงาน: รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของการบริหารจัดการงานเอกสารและเทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับธุรกิจลูกค้าองค์กร และธุรกิจลูกค้าโรงพิมพ์ แบบครบวงจร ให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ

ตารางการจัดงาน:

- ชลบุรี
วันพฤหสับดีที่ 21 สิงหาคม 2557
เวลา 9:00 - 15:00 น.
พัฒนากอล์ฟ & สปอร์ท รีสอร์ท, ทาวเวอร์ 2
- นครราชสีมา
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557
เวลา 9:00 - 15:00 น.
โรงแรม ซิติ้ พาร์ค, ซิติ้ พาร์ค เอ
- อยุธยา
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557

เวลา 9:00 - 15:00 น.
โรงแรม แคนทารี แอนด์ เซอร์วิส,ห้องเจ้าพระยา 1-2
- สมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557

เวลา 9:00 - 15:00 น.
โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนท์, ห้องอมาแรนท์ เอ

Event Agenda:
09:00 - 09:30   ลงทะเบียน
09:30 - 11:30   สัมมนาในหัวข้อ "การทำงานที่สมาร์ทกว่า ด้วย ฟูจิ ซีร็อกซ์ คลาวด์ LCT โซลูชั่น"
13:00 - 15:00   เยี่ยมชมบูธแสดงเทคโนโลยีของเครื่องมัลติฟังก์ชั่น และระบบจัดการเอกสาร อาทิเช่น
- ระบบการจัดการเอกสารด้วยการสแกน (OCR) ให้เป็น Microsoft Word® หรืือ Microsoft Excel®
- ระบบช่วยแปลเอกสารภาษาต่างประเทศบนคลาวด์ ผ่านเครื่องมัลติฟังก์ชั่น/การแชร์ข้อมูลผ่านคลาวด์
- ระบบการรับแฟกซ์ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล และกระจายส่งต่อไปยังปลายทางอัตโนมัติ
- ระบบสนับสนุนการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบจัดการและรักษาความปลอดภัยของงานพิมพ์
- ระบบช่วยในการค้นหาจุดต่างของแบบแปลน เมื่อมีการเปลี่ยนเวอร์ชั่น
- ระบบจัดการงานพิมพ์ใบแจ้งหนี้รูปแบบใหม่ (PlanetPress Suite)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่:
คุณอัญชลี ประสานสุข
โทร. 02-959-0831 
E-mail: unchalee.p@tha.fujixerox.com
Rigister Here: http://fx.intelledox.com/thai/produce/wizard/7ddbba42-9e46-44d0-be33-1a2a2d0b3127/?p=1&r=-1

แหล่งที่มา: บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - http://www.fujixerox.co.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม