//

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บริษัท เพาเวอร์ คูล ซีสเท็มส์ จำกัด


บริษัท เพาเวอร์ คูล ซีสเท็มส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการให้คำปรึกษา  ออกแบบ  ผลิตติดตั้ง  บำรุงรักษา   งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศ    ระบบปรับอากาศ  และระบบไฟฟ้า   รวมถึงการนำเข้า-จำหน่ายอุปกรณ์ประกอบในระบบระบายอากาศ   และระบบปรับอากาศ    รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยและไฟฟ้าสำหรับโรงงาน ตลอดจนงานให้คำปรึกษา ออกแบบ งานสถาปัตยกรรมและรับเหมาก่อสร้าง งานโยธาทุกประเภทซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ ในหมวดงานต่างๆ ดังนี้
- Ventilation System ( งานระบบระบายอากาศ )
- Evaporative Cooling System ( งานระบบทำลมเย็น แบบประหยัดพลังงาน )
- Air Conditioning System (งานระบบปรับอากาศ )
- Electrical System ( งานระบบไฟฟ้า )
- Construction Works ( งานออกแบบ – รับเหมาก่อสร้าง )


ที่อยู่ 23/130 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ติดต่อสอบถามข้อมูล  : 02-387-1116-8
FAX : 02-387-1115
E-Mail : Marketing@powercool.co.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม