//

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สัมมนาการสอบสวนและลงโทษทางวินัยอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6

หลักสูตรการสอบสวนและลงโทษทางวินัยอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6
ครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อใช้ในการบริหารบุคคลอย่ างถูกต้อง เป็นธรรม และสร้างสรรค์
โดย อ.รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

สมัคร 2 ท่านลด 1,000 บาท
สมัคร 4 ท่านเรียนฟรีอีก 1 ท่าน

สอบถามโทร. 080-222-5771, 02-536-3808-11 ปียาลักษณ์
คลิกที่นี่เพื่อสำรองที่นั่ง/รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม