//

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์จากพืช ชลบุรี หมวด ก-ฮ

- กฤษดา
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- กสินธุ์ธัญญา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
12/1 หมู่ที่ 3 ถ.สัตหีบ-โคราช ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
- กิจเจริญ
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 1 ซ.สุขาภิบาล 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ขนมถั่วกวนตรามด
ทำขนมถั่วกวน
18/144 หมู่ที่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- คุนง้วน 1
ทำมันเส้น
17 หมู่ที่ 1 ซ.สุขาภิบาล 11 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 283854
- เค แอนด์ คิว
กะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
628/4 หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-แกลง ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- โง้วจิ้นเฮง
ทำมันเส้น
42/4 หมู่ที่ 1 ซ.สุขาภิบาล 11 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- จันทร์สยาม
ทำพริกไทยป่นบรรจุขวด
39/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- จิ้งฮั้วไถ่
ทำมันเส้น
375 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยพรวิถี ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- เจ้ดำ
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 120 ตัน
หมู่ที่ 3 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เจ้ดำ
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 320 ตัน
หมู่ที่ 5 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เจริญดีเม็ดมะม่วงหิมพานต์
กระเทาะเม็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช เช่น เมล็ดมะม่วง
248/10 หมู่ที่ 3 ถ.ชลบุรี-แกลง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- เจริญทรัพย์
ทำมันเส้น
23/15 หมู่ที่ 7 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ก.ม 7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เจริญวัฒนา 2
ทำมันเส้น
74 หมู่ที่ 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ชั่งเอี๊ยะ
ทำแป้งมันสำปะหลัง ได้ปีละ 1000 ตัน และเม็ดสาคู ได้ปีละ 500 ตัน
101 หมู่ที่ 1 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- ช้างน้อย
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 160 ตัน
83 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- ชูถิ่น
โม่บดแป้งข้าวจ้าวและแป้งข้าวเหนียว
70 หมู่ที่ 9 ซ.สันติเกษม ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 376053
- แชพานิช
ทำมันเส้น
56/4 หมู่ที่ 2 ซ.อนามัย ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เซ้งมุ้ย
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- เซ้งหลี
ทำแป้งมัน ได้เดือนละ 30 ตัน
322 หมู่ที่ 4 ซ.เข้าโรงงาน ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- เซ้งหลี
ทำมันเส้น
322 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- เซี่ยมเล้ง วรศิลป์ชัย
บดเมล็ดข้าวโพด
57/3 หมู่ที่ 6 ถ.สุขประยูร ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- เดชา วิจิตรธนสกุล
ทำมันเส้น
338/2 หมู่ที่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 081-9437430
- ตั้งชุ่นฮวด
ทำมันเส้น
29/2 หมู่ที่ 3 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เตียวเซ่งเงี๊ยบ 2
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 1 ถ.หนองซาก-หนองปรือ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 282531
- เถลิงลาภ
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 230 ตัน
หมู่ที่ 6 ซ.สุขาภิบาล 11 ถ.ชลบุรี - บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ทรงนคร
ทำมันเส้น
92/1 หมู่ที่ 2 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- ไทยพัฒนา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ ได้วันละ 3 เกวียน
69/1 หมู่ที่ 7 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- ไท้ล้ง
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ไท้เฮง
ทำมันเส้น
64 หมู่ที่ 1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- ธนโสภิต
ทำมันเส้น
79 หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- นายณัฐวีร์ ลีลาขจรจิต
ทำมันเส้นสำปะหลัง
338/1 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- นายวิโรจน์ พงศ์สิริวรนาถ
กะเทาะถั่วลิสง
63/9 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- นายแสงโรจน์ กิตติคุณ
กะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์
526/34 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- น่ำฮวด
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน)
1059 หมู่ที่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
- นิธิธัญญา
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน)
15 หมู่ที่ 7 ถ.พนัส-เกาะโพธิ์ ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- นิธิธัญญา
สีข้าว
15 หมู่ที่ 7 ถ.พนัสนิคม-เกาะโพธิ์ ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- นิ้มฮั่วเฮง
ทำมันเส้น
155 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
- บริษัท กษมสิน จำกัด

ทำเม็ดสาคู
64 หมู่ที่ 1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 418570
- บริษัท ควอลิตี้เพลเลท จำกัด
ทำมันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
129 หมู่ที่ 3 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คลังสินค้าและบรรจุสินค้าทั่วไป โดยไม่มีการผลิต
719/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
คลังสินค้า
113/1 หมู่ที่ 1 ซ.สุขาภิบาล 3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 352352
- บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
เก็บรักษาและลำเลียงผลิตผลจากพืช เช่น กากน้ำตาล ได้ปีละ 200,000 ตัน และน้ำตาลทราย ได้ปีละ 500,000 ตัน ท่าเรือคอนเทนเนอร์
113/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 352325-9
- บริษัท ชลเจริญ จำกัด
ผลิตแป้งมันสำปะหลัง รวมกำลังผลิตเป็น 240 ตันแป้ง/วัน และผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1.8 เมกกะวัตต์
204 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-752633-4
- บริษัท ชลบุรี ทาพิโอก้า เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
อัดมันเม็ดแข็ง
62/5 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท ชอไชยวัษน์อุตสาหกรรม จำกัด
ทำแป้งมันสำปะหลัง
198 หมู่ที่ 10 ถ.ชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บริษัท ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ต-อิมปอร์ต จำกัด
ทำมันเม็ดแข็ง ได้เดือนละ 4,800 ตัน
39/1 หมู่ที่ 7 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 272725-6
- บริษัท ซี.พี.สตาร์เลนส์ จำกัด
อบพืช ผลไม้ และแช่เย็น
98 หมู่ที่ 14 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- บริษัท ตันเสวตพืชผล จำกัด
อัดมันเม็ดแข็ง ขยายโดยเพิ่มเครื่องจักขึ้นอีก 672.59 แรงม้า
34/1 หมู่ที่ 8 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท ทองทาปีโอก้า (1999) จำกัด
ทำมันเม็ดอัดแข็ง
1/1 หมู่ที่ 5 ซ.1 ถ.บ้านเขาทุ่งนา ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท ไทยโทโยกลูโคส จำกัด
ผลิตแป้งข้าวจ้าว และแป้งปรุงแต่ง
527 หมู่ที่ 7 ถ.สาย 331 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 291578-9 
- บริษัท ไทยรูทส์ จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
600/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท ไทยวัฒนาแป้งมัน จำกัด
ทำแป้งมัน
398/1 หมู่ที่ 7 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 418989
- บริษัท ป.เจริญมันสำปะหลังไทย จำกัด
ทำมันเส้นและมันเม็ดอัดแข็ง
52/1 หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 284724
- บริษัท แปซิฟิค ฟลาวมิลล์ จำกัด
บดเมล็ดข้าวสาลี ผลิตขนมปังทุกชนิด เช่น ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังไส้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแป้งขนมปังทุกชนิด
688/9 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านเนินผาสุข-วัดหนองปรือ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท ฟาต๋า ทาปิโอก้า จำกัด
ทำมันเม็ดแข็ง
41/1 หมู่ที่ 7 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-274411-3
- บริษัท ฟิวเจอร์ พอร์ท ฟิวชั่น จำกัด
เก็บรักษาพืชและเมล็ดพืชด้วยไซโล
88 หมู่ที่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 311216
- บริษัท รุ่งทรัพย์การเกษตร จำกัด
ทำมันเม็ดอัดแข็ง
24/1 หมู่ที่ 10 ถ.สวนผึ้ง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท โรงงานอาหารสัตว์ตระกูลคำ จำกัด
ทำมันเม็ด
105/5 หมู่ที่ 2 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา จำกัด
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วัน
45/3 หมู่ที่ 10 ถ.สุขประยูร ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 461316
- บริษัท ศิริไพศาลพืชผล จำกัด
ผลิตมันเม็ดแข็ง และมันเส้น
78 หมู่ที่ 3 ซ.คีรีนคร ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 081-5239599
- บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
เก็บรักษาหรือลำเลียงน้ำตาลทราย
บริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท อี้ผิ่นเซียง จำกัด
ผลิตเมล็ดแตงโม
199/6 หมู่ที่ 3 ถ.พานทอง-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท ไอโซตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการฆ่าเชื้อโรคและการปรับเปลี่ยนสารและวัสดุด้วยรังสี
700/465 หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บวงฮวด
ทำมันเส้น
30 หมู่ที่ 6 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บ้วนเฮง
ทำมันเส้น
388 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บุญช่วยธัญญาบุญ
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน
9 หมู่ที่ 3 ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- บุญชัยธนกิจ
สัข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
40 หมู่ที่ 5 ถ.พานทอง-เกาะลอย ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- เบญจชัย
ทำมันเส้นและมันเม็ดอัดแข็ง ขยายโดยเพิ่มเครื่องจักรทำมันเส้นขึ้นอีก 300 แรงม้า
40/1 หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-284704
- ประกายเพชร
ทำขนมจากถั่วเขียว
18/98 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ไพบูลย์ธัญญา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน)
10/1 หมู่ที่ 9 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 213584-5
- ไพบูลย์ธัญญา
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน
10/1 หมู่ที่ 9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เม็ดมะม่วงหิมพาน หัวกุญแจ
กระเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์
185/14 หมู่ที่ 8 ถ.ปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-201140
- ย่งกี่
ทำแป้งมันสำปะหลัง
310 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 418318
- ย่งฮวด
ทำมันเส้น
31/1 หมู่ที่ 2 ซ.ทางแยกเขาดิน ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เรืองทองการเกษตร
ทำมันเส้น
131 หมู่ที่ 4 ถ.อ่างช้างน้ำ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- โรงงานมันเส้นมาบปู
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 5 ถ.ยุทธศาสตร์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงสีประมวล
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน
80 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านไร่ - หนองกาน้ำ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- โรงสีสหพานิช
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วัน
77 หมู่ที่ 1 ถ.สุขประยูร ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 3230075
- โรงสีสุขผล
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน
164/5 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 443662
- โรงสีอุดมสมบูรณ์
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน
หมู่ที่ 9 ถ.สายบ้านกลาง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- โรจนอาภรณ์
ทำมันเส้น
24 หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ไร่อัมรินทร์พร
ทำมันเส้น
106/2 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านภูไทร ถ.ฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- ล้อฮะฮวด
ทำมันเส้น
15/1 หมู่ที่ 8 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ล้อฮะฮวด
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- วงษ์เจริญ
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 2 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ศรอนันต์พืชผล
ทำมันเม็ดอัดแข็ง ได้เดือนละ 2600 ตัน
25/1 หมู่ที่ 3 ถ.เศรษฐกิจ ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 274321
- ศรีเจริญ
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน
หมู่ที่ 5 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- ศรีสำราญ
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 1 ซ.สุขาภิบาล 12 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ศักดิ์ชัย
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 2 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ศิริธัญญา
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน
23/14 หมู่ที่ 8 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ศิลสมุทร
ทำมันเส้น
57 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านบึง-ชลบุรี ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ส.เจริญ
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 8 ซ.ทางแยกช่องมะเฟือง ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ส.สุวรรณภูมิ
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วัน
15/1 หมู่ที่ 6 ถ.พนัสนิคม-หัวถนน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 3210426
- สวัสดีมงคล
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 300 ตัน
112 หมู่ที่ 22 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- สหะธัญญา
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน
26/1 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- สินฟ้า
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 155 ตัน
หมู่ที่ 12 ถ.ชลบุรี - บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- สุนทรกรุ๊ป
คัดแยกและแบ่งบรรจุข้าวสาร
หมู่ที่ 1 ถ.สุขประยูร ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-473555
- แสงชัย
ทำมันเส้น
51/2 หมู่ที่ 2 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- แสงทอง
ทำมันเส้น
20/1 หมู่ที่ 9 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- แสนสุข
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 3 ซ.ทางเข้าวัดหนองซ้ำซาก ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคจินดาการเกษตร
ทำมันเม็ดอัดแข็ง
29/1 หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 273932
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แป้งมันโค้วชั่งเอี๊ยง
ทำแป้งมันสำปะหลัง
101 หมู่ที่ 1 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 418535
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอุตสาหกรรมชลบุรี
ทำแป้งข้าวเจ้า-แป้งข้าวเหนียว
236 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวัชราภรณ์ธัญญา
สีข้าว
98 หมู่ที่ 4 ถ.สัตหีบ-พนมสารคาม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริธัญญาชลบุรี
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วัน
692/2 ซ.ทางเข้าเขาน้อย ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 282013
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรแป้งมันชลบุรี
ทำแป้งมันสำปะหลัง
101 หมู่ที่ 4 ซ.ทางเข้าห้วยกงได ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 418317
- อนันต์จำนงค์
ทำมันเส้น
2/3 หมู่ที่ 3 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- อนันต์จำนงค์
ทำมันเส้น
2/4 หมู่ที่ 3 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- อำนวยพร
ทำมันเส้น
26/4 หมู่ที่ 1 ซ.สุขาภิบาล 12 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- อำนวยพร
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 160 ตัน
26/4 หมู่ที่ 1 ซ.สุขาภิบาล 12 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- อุดมกิจ
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 1 ซ.คอกม้า ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- เองฮวด
ทำมันเส้น
28 หมู่ที่ 6 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 287545
- ฮงแสง
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 3 ถ.หาดยาว-คลองไผ่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- ฮวดหลี
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 150 ตัน
307/1 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- ฮะเฮง
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 2 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ฮั่วฮวด
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)
97 หมู่ที่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
- เฮงฮวด
ทำมันเส้น
83 หมู่ที่ 5 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เฮียโอ
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 1 ซ.สุสานโง้วเจริญ ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- โฮ่กี่
ทำแป้งมันสำปะหลัง
653/6 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 376215

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม