//

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สัมมนากลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
รวบรวมเทคนิค กลยุทธ์และกลวิธีการเจรจาต่อรองเข้าด้วยกัน 
โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์


10 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ เวลา 09.00-16.00 น.


สมัคร 2 ท่านลด 1,000 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง
คุณกรรณิกา คุณสมจิตร  โทร. 081-497-7746, 086-892-5874, 02-536-3810-11

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม