//

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ระยอง หมวด ก-ฮ

- บริษัท เจพี รีไฟน์นิ่ง จำกัด
อนุญาตให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผลิตเป็นจารบีเกรดบี ซักอบผ้าปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
62 หมู่ที่ 10 ถ.บ้านค่าย-หนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท ซินแม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตแท่งเชื้อเพลิงแข็ง
222 หมู่ที่ 4 ถ.สายท่ากระพัก-เนินยาง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-879136-7
- บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
ผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
64/4 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านค่ายขบ้านบึง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
โรงกลั่นปิโตรเลียม
8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-949000
- บริษัท แพล้นท์ยางแอสฟัลส์ ไอ.ที.ดี.จำกัด
ผลิตแอสฟัลส์ใช้ในกิจการของบริษัท
222 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-691514
- บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด
แปรสภาพคอนเดนเสท เรสซิดิว
7/3  ถ.ปกรณ์สสงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-685243-6
- บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
ผลิตยางมะตอยน้ำ และคัตแบกแอสฟัลท์
93 หมู่ที่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 9211447
- บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
ผลิตยางมะตอยน้ำ คัตแบกแอสฟัลท์ แอสฟัลท์ซิเมนต์ และโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์
93 หมู่ที่ 5 ถ.บางละมุง-ระยอง ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
โรงกลั่นปิโตรเลียม
52 นิคมฯมาบตาพุด ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด
ผลิตแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
56 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
กลั่นน้ำมัน (กำลังผลิต 150,000 บาเรล/วัน)
299 หมู่ที่ 5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-611333
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
299 หมู่ที่ 5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-611333
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรวิศวโยธา 2544
ผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์
ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
119/5 หมู่ที่ 7 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม