//

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ ระยอง หมวด ก-ฮ

- บริษัท ดารานี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
แผ่นเพลตสำหรับงานพิมพ์ (Pre-Sensitized Aluminium Printing Plate)
7/107 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331 (ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ไทยเจริญบรรจุภัณฑ์ จำกัด
พิมพ์กระดาษทุกชนิด
22/2 ถ.คลองน้ำหู ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-966895-6
- บริษัท ปกรณ์ พริ้นติ้งแลนด์ จำกัด
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
16/7 ถ.พัฒนประเสริฐ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-618880-1
- บริษัท พริซิชั่น แมชีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทำแม่พิมพ์โลหะ
10/9 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท แพนอาร์ตคอมพิวเตอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นเพลทสำหรับงานพิมพ์
81/28 หมู่ที่ 4 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-634388
- บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด
แม่พิมพ์โลหะ และอุปกรณ์ยึด และอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงาน
118-118/1 หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท ระยองเปเปอร์มิล จำกัด
ทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับอัดกระดาษ
หมู่ที่ 4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตกแต่งสิ่งพิมพ์
9 หมู่ที่ 2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-666329
- บริษัท อีเกิลเบิร์กแมนน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
13/2 ถ.คลองน้ำหู ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์โลหะและอุปกรณ์เกี่ยวกับแม่พิมพ์โลหะทุกชนิด
8 ซ.คลองน้ำหู ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-609478
- บริษัท แอพเพริโอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
พิมพ์แผ่นฟิล์มพลาสติก
64/204 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เฮลีโอ เอเซีย จำกัด
แม่พิมพ์โลหะ สำหรับงานพิมพ์
33 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม