//

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ตกแต่ง ระยอง หมวด ก-ฮ

- ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
ทำเครื่องเรือนจากไม้
26 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 681611
- บริษัท กระแส-พารา จำกัด
ทำเครื่องเรือนจากไม้ยางพาราแปรรูป
9/2 หมู่ที่ 13 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-677939
- บริษัท แกลง โปรดักศ์ วู้เทรด จำกัด
ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ยางพาราแปรรูป
141 หมู่ที่ 9 ถ.บ้นบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-675064
- บริษัท เค.เค.วู๊ดเด้น จำกัด
ทำส่วนประกอบเครื่องตกแต่งจากไม้
15/11 หมู่ที่ 2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-868728
- บริษัท เค.พี.นิวเจเนเรชั่น โปรดักท์ จำกัด
ทำเครื่องเรือนและชิ้นส่วนเครื่องเรือน
717 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-669000-1
- บริษัท โชเออิ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
68/2 ถ.หนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-671105
- บริษัท เซเว่น สตาร์ พาราวู๊ด จำกัด
ทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ จากไม้ยางพาราแปรรูป
114/4 หมู่ที่ 2 ซ.หนองกันเกรา ถ.สาย 344 (บ้านบึง-แกลง) ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-886804-5
- บริษัท เซ้าท์อีสท์วู้ด จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
9 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 671951
- บริษัท ซันชัย เฟอร์นิช จำกัด
ผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้อัด ไม้ปาติเกิลและไม้ยางพาราแปรูป
55/1 หมู่ที่ 5 ซ.บ้านหนองตะเกรา ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-626325
- บริษัท เดคคอร์ แกลเลอรี่ จำกัด
ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ เอ็ม.ดี.เอฟ.ไม้ปาร์ติเคิลและไม้แปรรูป
69/1 หมู่ที่ 4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-607611-3
- บริษัท ตระการตา จำกัด
ผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้และกระจก
146/25 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านเลง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-617678
- บริษัท ที.เค.เฟอร์เทค จำกัด
ทำเครื่องเรือนจากไม้ยางพารา
27 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-886323
- บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด
ผลิตเก้าอี้จากไม้ยางพารา ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
68/5 ถ.หนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-671105
- บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด
ทำเครื่องเรือนจากไม้
129 หมู่ที่ 1 ถ.นิคมสาย 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท พาราอีสเทิร์น อินดัสทรี จำกัด
ทำเครื่องเรือนจากไม้ยางพารา
16/11 ถ.เทศบาล 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-671714
- บริษัท เฟอร์นิลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคาร เฟอร์นิเจอร์ จากไม้ยางพาราแปรรูป
ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
- บริษัท ยัลเลยาร่า เอเชีย จำกัด
เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้,หนัง และผ้า
7/115 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ยูเนี่ยนฟอร์เรส จำกัด
ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือน โดยใช้ไม้แปรรูป
14/3 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท รีเบิร์ท อินดัสตรีส์ จำกัด
ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ยางพาราแปรรูป
18 หมู่ที่ 12 ซ.เนินหย่อง ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-674145
- บริษัท รีแล็กท์ อินดัสตรี จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก
346 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-889327
- บริษัท สกาย เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนจากไม้ยางพารา
19 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-674065
- บริษัท ออสก้า โปรดักส์ พาราวู้ด จำกัด
ผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านเรือนจากไม้ยางพารา
61/3 หมู่ที่ 1 ถ.น้ำเป็นสายใน ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
- บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ทำเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ยางพาราแปรรูป ไม้ปาร์ติเกิ้ล หรือไม้อัด
123 หมู่ที่ 4 ซ.เขาวังจิก ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จำกัด
ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด และไม้ยางพารา
37/7 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-886372-4
- บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด
ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้จากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดและไม้ยางพารา
37/9 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-671714
- บริษัท เอ ดี ดี เลเทอร์ จำกัด
ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น โซฟา
306/2 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-889329
- บริษัท เอ เอ วู้ด จำกัด
ผลิตเครื่องเรือนและเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ยางพาราแปรรูป
71 หมู่ที่ 2 ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-969352-5
- บริษัท เอช แอนด์ เจ พาราวูดส์ จำกัด
เพื่อประดิษฐกรรมเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือนจากไม้ยางพาราแปรรูป
99/9 หมู่ที่ 8 ถ.กองดิน-เขาวง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 039-371043
- บริษัท เอเซียพาราวู้ด จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
110 ถ.หนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 671105
- บริษัท เอฟ แอนด์ ซี วู้ดเทรด จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
7/1 ซ.มาบพวา ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 887069
- บริษัท เอยู ซอฟต์ จำกัด
ผลิตเครื่องเรือน และเครื่องตกแต่งภายในอาคาร รวมทั้งส่วนต่างๆที่ทำจากไม้ยางพาราและไม้อื่นๆ
164/9 หมู่ที่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท เฟอร์นิรอยส์ จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนจากไม้ยางพารา
11 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-886697
- บริษัท เอพินา อุตสาหกรรม จำกัด
ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ยางพารา
7/6 หมู่ที่ 7 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-674621-2
- เรือนจำกลางระยอง
ทำเครื่องเรือนไม้
111 หมู่ที่ 9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-637759
- วี.เอ็น เอส.พาราวู้ด
ผลิตเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งภายในอาคาร รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ที่ทำมาจากไม้ยางพาราและไม้อื่นๆ
10 หมู่ที่ 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
- สมศิลป์เฟอร์นิเจอร์
ทำเครื่องเรือนจากไม้ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง ฯลฯ
98 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-671094
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรผลิตภัณฑ์ไม้
ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้จากไม้ยางพาราแปรรูป
1/4 หมู่ที่ 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-886618
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรผลิตภัณฑ์ไม้
ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านเรือนจากไม้ยางพารา
37/1 หมู่ที่ 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 886942-3,886618

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม