//

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ระยอง หมวด ก-ฮ

- 999 ค้าไม้
ไสไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่าง
006 ถ.สายบ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 611840
- เกียรติกุล
ทำลังไม้และพื้นรองวางของ
99/1 หมู่ที่ 3 ถ.แกลง-บ้านบึง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 671025 
- เค พี วู๊ด
ทำสลักไม้จากเศษไม้แปรรูปทั่วไป
23/3 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.ตะกวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- ต.การช่าง
ทำวงกบและบานประตู-หน้าต่างไม้
130/4 หมู่ที่ 3 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ต.นำชัย
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย ทำขารองตู้เย็น
312 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
- ทิพประมวล
ทำวงกบประตู
37/3 หมู่ที่ 6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 087-0654843
- ทีทีแอลพาเลท
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย
74/2 หมู่ที่ 6 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-632365
- ไทยรักมิตรการช่าง
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้
70/5 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 601054
- ไท้เส็งการค้า
ไสไม้
53/1 หมู่ที่ 3 ถ.เพ-แหลมแม่พิมพ์ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 3210949
- ธนากร
ทำเครื่องเรือน วงกบประตู หน้าต่าง
69/203 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 601023
- ธีระพานิช
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง
197 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 671880
- นวโชคสุขภัณฑ์
ไส และซอยไม้แปรรูป
14/1 หมู่ที่ 3 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 081-3210833
- นางสาว มิ่งสกุล เกษสุขมาโนช
ผลิตวงกบประตู หน้าต่าง
3/1 หมู่ที่ 1 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
- บริษัท กรีนวู้ด 1993 จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารา อบและอัดน้ำยาไม้
7/9 หมู่ที่ 7 ถ.พลง-ทะเลน้อย ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-674451
- บริษัท กิจวสันต์ จำกัด
ผลิตพาเลท ลังไม้ จากไม้แปรรูปและงานไม้ทุกชนิด
18 หมู่ที่ 7 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-638334-5
- บริษัท แกลง วู้ดเด็น อินเตอร์เทรด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายและอบไม้
99 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671899
- บริษัท แกลงแพคกิ้งวู้ด จำกัด
ทำลังไม้
89 หมู่ที่ 4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 081-8653222
- บริษัท แกลงวู้ดเด็น อินเตอร์เทรด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ ทำลัง พาเลท โดยใช้ไม้ยางพาราและ ไม้ 13 ชนิด
111 หมู่ที่ 2 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
- บริษัท เค.เอส.วู้ด มหานคร จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด อัดน้ำยา อบไม้ ทำลังไม้และชั้นวางของ
19/7 หมู่ที่ 12 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-677514-5
- บริษัท เจริญแสง พรีเมียร์ (2002) จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยา และอบไม้ยางพารา
99 หมู่ที่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-674159
- บริษัท ซี.วี.พี.พารา จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา-อบไม้ยางพารา และทำเครื่องเรือนจากไม้
223 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
- บริษัท โตเกียวพาราวู้ด 1986 จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารา อบไม้ และเครื่องเรือนจากไม้ยางพารา
2 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 671974-5
- บริษัท โตเกียวพาราวู้ด 1986 จำกัด (สาขา 2)
แปรรูปไม้ยางพารา ทำเครื่องเรือน
226 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 671974-5
- บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมไม้ จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อบและอัดน้ำยาไม้ ทำลังไม้ และชั้นวางของ
346/1 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-669633-4
- บริษัท ที เจ เอช พาราโพรดักส์ จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่ายและทำลังไม้ อัดน้ำยาและอบไม้
93 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-918-3323
- บริษัท ที.เค.วูดส์ จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อประดิษฐกรรมวงล้อสายไฟฟ้า ทาเลท ลังไม้
40/2 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท  ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-669372
- บริษัท ทวีทรัพย์พาราวู้ด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย ทำวงล้อเก็บสายไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องเรื่อนจากไม้
65/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 613732
- บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้ เช่น ทำชั้นวางของ ลังไม้ และไม้ครอบผลิตภัณฑ์
144 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-636094-6
- บริษัท ไทยวูด สยามอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย ทำลังไม้ ชั้นวางของและอบ อัดน้ำยาไม้
7/1 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านนา(ทางเกวียน-เนินอู่ทอง) ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 672393
- บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด
อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้และทำส่วนประกอบเครื่องเรือนจากไม้ยาง
35/1 หมู่ที่ 2 ถ.สายบ้านบึง-แกลง กม.4.5 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-672072-5
- บริษัท นิกกาพาราวู้ด จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
68/1 ถ.หนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671105
- บริษัท บ้านดี จำกัด
ไสไม้ ทำวงกบ และบานประตู-หน้าต่างไม้
12 หมู่ที่ 6 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 681180
- บริษัท บี.เค.แพคกิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทำลังไม้ พาเลท และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูป
หมู่ที่ 10 ถ.ทางหลวงสาย 3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท บูรพา แพ็คกิ้ง วู้ด จำกัด
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ทำลัง พาเลท และอบอัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ โดยใช้ไม้ยางพาราท่อน
37/2 หมู่ที่ 6 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-894329-30
- บริษัท พาเลทไม้ระยอง จำกัด
ทำลังไม้พาเลท
199 หมู่ที่ 5 ซ.โรงโม่ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-3541609
- บริษัท พี ที อิมเพรสชั่น จำกัด
ลังไม้พาเลท
38/11 หมู่ที่ 4 ถ.ทับมา-เขาโบสถ์ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038 875328
- บริษัท มาบตาพุด พาราวูดส์ (2000) จำกัด
อัดน้ำยาไม้ อบแห้งไม้ยางพาราแปรรูป ทำลังไม้และแท่นรองสินค้า
18/64 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-682796
- บริษัท ยูเนี่ยนฟอร์เรส จำกัด
แปรรูป อบ อาบน้ำยา และทำเครื่องเรือนจากไม้ยางพารา
14/2 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านบึง - แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 672017-8
- บริษัท ระยอง วู้ดเวอร์ค จำกัด
อบและอัดน้ำยาไม้
22/2 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท ระยอง พาเนล จำกัด
ผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด 
1/16 หมู่ที่ 3 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671974-5
- บริษัท ระยองพาเนล จำกัด
ผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลบอร์ด
1/31 หมู่ที่ 3 ถ.มาบใหญ่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-886318
- บริษัท ระยองวู้ดเวอร์ค จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย ทำลัง พาเลท เครื่องเรือน โดยใช้ไม้ยางพาราท่อนและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด
22/2 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-961734-5
- บริษัทรับเบอร์ ทรี อินดัสทรีส์ จำกัด
แปรรูปไม้โดยไม่ใช้เครื่องจักร
35/2 หมู่ที่ 1 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท รับเบอร์ ทรี อินดัสทรีส์ จำกัด
ทำวงล้อสายไฟแท่นวางของและลังบรรจุสิ่งของจากไม้ยางพาราท่อน
75 หมู่ที่ 1 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 081-3211565
- บริษัท โรงไม้ชัยวัฒนา จำกัด
ประดิษฐกรรมจากไม้ (วงกบ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ)
หมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท เลิศชัย พาราวู๊ด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อบและอัดน้ำยาไม้
9/9 หมู่ที่ 1 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
- บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภาชนะบรรจุ
64/15 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ส.กิจชัย วู้ดแพนเนล จำกัด
ผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด
29 หมู่ที่ 7 ถ.สุนทรเวช ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-632029
- บริษัท ส.กิจชัยพารา จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารา อบไม้ และเครื่องเรือนจากไม้ยางพารา
29/1 หมู่ที่ 3 ซ.โรงน้ำยาง ถ.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-632049
- บริษัท ส.พลายวู๊ด จำกัด
ผลิตไม้วีเนียร์ ไม้อัดจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย
5 หมู่ที่ 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
- บริษัท สยามเฟรมกรุ๊ป จำกัด
ทำกรอบรูปจากไม้
248 หมู่ที่ 5 ถ.บางนา-ตราด (ทางหลวงสาย 36) ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-917052-6
- บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อัดน้ำยาและอบไม้ ทำเครื่องเรือน ลังไม้และแท่นวางของ
100 หมู่ที่ 4 ถ.หาดใหญ่-จันดี ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-613688
- บริษัท สยามบ้านค่าย จำกัด
ทำลังไม้จากไม้แปรรูป
68/6 หมู่ที่ 10 ถ.บ้านค่าย-หนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 892039
- บริษัท สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด์) จำกัด
แปรรูป อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ยางพารา
37/5 หมู่ที่ 10 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-672129
- บริษัท สหกิจแกลง จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย
199 หมู่ที่ 3 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-632125
- บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้
29/2 หมู่ที่ 3 ซ.ชงโค-ชุมนุมใน ถ.- ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
- บริษัท เอ เอ วู้ด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา และอบไม้ยางพารา
71 หมู่ที่ 2 ถ.เนินอู่ทอง-ชำฆ้อ ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671630
- บริษัท เอส.พี.พาราวูดส์ จำกัด
อาบน้ำยาและอบไม้
158/6 หมู่ที่ 2 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 648428
- บริษัท เอส.แอล.พาราวู๊ด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารา อบและอัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ยางพารา
155 หมู่ที่ 3 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671759
- บ้านค่ายรับเบอร์วูด
แปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด เพื่อจำหน่าย ทำลังไม้ ทำชั้นวางของ
31/1 หมู่ที่ 2 ถ.บางบุตร-หนองพวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 641564
- บ้านนาวงกบ
ทำวงกบประตู หน้าต่าง จากไม้แปรรูปจากต่างประเทศ
17/7 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
- แบนด์พาราวู้ด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย
100/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
- พงษ์ไพบูลย์ วัสดุก่อสร้าง
ไสไม้
54/2 หมู่ที่ 3 ถ.สาย36 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-612636
- พรปราณีค้าไม้
ไส-ซอยไม้แปรรูป และทำวงกบประตู-หน้าต่างจากไม้แปรรูป
203 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
- ไพบูลย์กิจ
ไสไม้และซอยไม้
180 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 611124
- เฟื่องฟ้าการช่าง
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง
153 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 672122
- โรงเลื่อยจักรบ้านฉางพนากิจ
เลื่อยไม้
70/5 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-601463
- โรงเลื่อยจักรเพ็ชรรัตน์ ระยอง
แปรรูปไม้เพื่อจำหน่าย
39/340 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-808325
- โรงเลื่อยบุญช่วยเหลือ
แปรรูปไม้ยางพารา อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้
241 หมู่ที่ 8 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-9420963
- โรงเลื่อยบุญช่วยเหลือ
แปรรูปไม้ยางพารา อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้
241 หมู่ที่ 8 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
- โรงเลื่อยไม้ยางพาราหนองละลอก
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย
104/3 หมู่ที่ 4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-641034
- ศรีมงคลการช่าง
ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่างไม้
41 หมู่ที่ 6 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- ศิริพงษ์พาราวู้ด
แปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทำลัง พาเลท โดยใช้ไม้ยางพาราท่อนและไม้ที่ปลูกขึ้นทุกชนิดเป็นวัตถุดิบ
42/1 หมู่ที่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-669248
- สมจิตต์ค้าวัสดุ
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง ไสไม้
68 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
- สุวรรณา วงกบ
ทำวงกบประตูหน้าต่างจากไม้
48/1 หมู่ที่ 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- หจก. เอ.ดี.เอส.วู้ดเดิ้ลบ๊อกซ์ 49
ทำผลิตภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุจากไม้ เช่น พาเลทไม้ ลังไม้
14 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-633049
- หจก.เอกชัย ผลิตภัณฑ์ไม้ระยอง
ทำลังไม้พาเลท ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ จากไม้
70/1 , 70/4 หมู่ที่ 10 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 035-626339
- หลีฮวดสุน
ไสไม้
ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671307
- หลีฮวดสุน
ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้
ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671307
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.อาร์.สมบูรณ์ พาราวู้ด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยา ถนอมเนื้อไม้ ทำวงล้อม้วนสายไฟฟ้า
3/7 หมู่ที่ 1 ถ.สองสลึง-วัดบุนนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-632730
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสง พาราวู้ด
แปรรูป อบอัดน้ำยา ทำเครื่องเรือนไม้ยางพารา
70 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 671737
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยรัตน์คอนกรีตบล๊อก
ทำวงกบ-ประตูหน้าต่าง อบและไสไม้
354/1 หมู่ที่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 611519
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยรัตน์คอนกรีตบล๊อค
แปรรูปไม้
354/1 หมู่ที่ 2 ถ.สาย 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที โอ เอส พาราวู้ดส์
แปรรูปไม้ยางพารา
101/1 หมู่ที่ 4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-632172
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง
ไส ซอย ไม้แปรรูป
101/13 หมู่ที่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ภัทร แพ็คกิ้ง บ็อกซ์
ทำพาเลท ลังไม้ จากไม้แปรรูป
47 หมู่ที่ 3 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-866387
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรรัตน์วัสดุภัณฑ์
ไส ซอยไม้
39/2 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 808324-6
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุการค้า
ทำเครื่องใช้จากไม้ เช่น วงล้อเก็บสายไฟฟ้าจากไม้ยางพารา
137/1 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านค่าย-นิคมหนองละลอก ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 641420
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาบพวา พาราวูดส์
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจำหน่าย
หมู่ที่ 11 ถ.มาบพวา ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงค้าไม้ครูแย้ม
ไสไม้ ทำวงกบประตู-หน้าต่าง ทำเสาและปลอกบ่อคอนกรีต
033 ถ.หลังวัดประดู่ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 611765
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลังสน
ทำลังไม้
68/7 หมู่ที่ 11 ถ.หนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 892036
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลือชัย พาราวู้ด
แปรรูปไม้ยางพารา อบอัดน้ำยา ทำเครื่องเรือน
117/2 หมู่ที่ 11 ถ.สายเขาดิน-เขาชะเมา ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 09-8320185
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงค์รุ่งเรืองอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย ทำเครื่องเรือน ลังไม้ แท่นวางของโดยใช้ยางพารา
001 ซ.รุ่งเรือง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 611456
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์รุ่งเรืองอุตสาหกรรม
อัดและอบน้ำยาถนอมเนื้อไม้ยางพารา
001 ซ.ปักเป่า ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 611456
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยปราบค้าวัสดุ
ทำวงกบ ประตู หน้าต่างจากไม้
147 หมู่ที่ 4 ถ.ห้วยปราบ-ปลวกแดง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.เค.
ทำลังไม้ ไม้รองสินค้า เครื่องเรือน และเครื่องใช้จากไม้ยางพารา
28/2 หมู่ที่ 2 ถ.สุนทรภู่-วังหิน ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-884533
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รีลวู้ด
แปรรูปไม้ยางพารา ทำวงล้อเก็บสายไฟฟ้าและแท่นวางสิ่งของ
57/1 หมู่ที่ 7 ซ.มาบพวา ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671178
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์ พาราวู้ด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อัดน้ำยา อบไม้ทำวงล้อและทำแท่น วางของจากไม้แปรรูป
100/1 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท-มาบพวา ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอล พี ค้าไม้
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย
99/1 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 3210407
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณรักษ์ริลวู๊ด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย ทำวงล้อเก็บสายไฟฟ้า และแท่นวางของ
9/1-2 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671404
- แหลมทองการช่าง
ทำวงกบ และบานประตู-หน้าต่างไม้
37/10 หมู่ที่ 6 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-616319
- เอส.ที.
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย
7/1 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671080
- ฮั่วฮวด
ทำวงกบประตู - หน้าต่าง
13 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-671072

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม