//

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อบรม Autodesk Revit MEP 2014 Workshop ฟรี

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ออโต้เดสก์ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกันจัดอบรม Autodesk Revit MEP 2014 Workshop แก่บุคคลทั่วไปฟรี
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง B401 ชั้น 4 อาคาร B สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ถนนพัฒนาการ)


วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้
- แนะนำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) สำหรับการออกแบบงานระบบในอาคาร เช่น งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกลอาคาร ให้แก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานให้เทียบเท่าระดับสากล
- เพื่อให้ผู้อบรมสัมผัสกับเทคโนโลยีในการออกแบบงานระบบอาคาร ที่เป็นสามมิติอย่างแท้จริง
- เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการออกแบบและทำงานบนโปรแกรม Autodesk Revit MEP
- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก ผู้รับเหมา วิศวกร รับทราบถึงประโยชน์ของโปรแกรม เพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

คุณสมบัติผุ้เข้าอบรม
- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานระบบอาคาร เช่น ออกแบบ เขียนแบบงานระบบอาคาร ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรม AutoCAD
หมายเหตุ : จำกัดที่นั่งบ.ละ 2 ที่เท่านั้น หากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเกินจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมก่อนตามลำดับ

กำหนดการ Workshop Autodesk Revit MEP 2014
    09.00 – 09.30       ลงทะเบียน / รับเอกสาร
    09.30 – 09.45       ประธานกล่าวเปิดงาน / แจงกำหนดการ / หมายเหตุการจัดงาน
    09.45 – 10.30       แนะนำโปรแกรม Autodesk Revit MEP เบื้องต้น
     - บรรยายภาพรวมของ BIM และโปรแกรม Revit MEP
     - เริ่มใช้โปรแกรมกับงานและเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้น
    10.30 – 12.00       Basic Drawing # 1 งานระบบปรับอากาศอาคาร
     - บรรยายวิธีการทำงานร่วมกับงานสถาปัตยกรรม
     - เรียนรู้วิธีการสร้างระบบ HVAC และการเขียนโมเดลในระบบ
     - วิเคราะห์ระบบ Heating และ Cooling Load ด้วยโปรแกรม Revit ME
    12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 14.50      Basic Drawing # 2 ระบบประปา สุขาภิบาลอาคาร
    - เรียนรู้วิธีการสร้างระบบ Pipe&Plumbing และการเขียนโมเดลในระบบ
    - สร้าง Report ในการวิเคราะห์ระบบ HVAC และ Plumbing
    - เรียนรู้วิธีการสร้างระบบ Electrical และการเขียนโมเดลในระบบ
    14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
    15.00 – 16.00      Basic Drawing # 3 ระบบไฟฟ้าอาคาร
    - การสร้างตารางเพื่อสรุปหรือถอดปริมาณงาน
    - สร้างแบบแปลน / รูปด้าน / รูปตัด / แบบขยาย
    - หลักการทำ Drawing หรือ Document เพื่อนำไปใช้งาน
    16.00 – 16.30 แจกประกาศนียบัตร/สรุปเนื้อหาการอบรม/ประธานกล่าวปิดพิธี

การเดินทาง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS)  ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

สนใจลงทะเบียนฟรีได้ที่เว็บไซด์ www.synergysoft.biz
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-737-9090
E-mail: info@synergysoft.biz  http://www.synergysoft.biz

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม