//

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

CONSTECH 2013 งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Thailand Construction Machinery Equipment and Technology Exhibition 2013
19 - 21 September 2013  10.00 a.m. – 7.00 p.m.
Hall 7-8, IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand


CONSTECH 2013 งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ครอบคลุมเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัย จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

CONSTECH 2013 เป็นงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้างที่จัดประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงงานกว่า 400 บริษัทจากทั่วโลก ได้แสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และเจรจาธุรกิจกับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจด้านการสั่งซื้อในอุตสหกรรมก่อสร้างกว่า 5,000 คนโดยตรง

CONSTECH 2013 ยังเป็นเวทีกลางที่มืออาชีพในแวดวงก่อสร้างสามารถ พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนแนวโน้มในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอีกด้วย

อย่าพลาดการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน CONSTECH 2013
งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ยิ่งหญ่ที่สุดในประเทศไทย


Organiser: บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
Mr.Pasin โทรศัพท์: 02-833-5347  โทรสาร: 02-833-5127-9
อีเมล์ : pasinc@impact.co.th http://www.thailandconstech.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม