//

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมงาน Flood Control Asia Thailand 2013

Flood Control Asia Thailand 2013
Asia Flood Conference (AFC) 2013
29 - 31 October 2013, Hall 104 BITEC, Bangkok, Thailand
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 104 กรุงเทพฯ


กรมชลประทาน และ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ผู้สนับสนุนหลักใน ครั้งแรกของการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านการป้องกัน การจัดการเกี่ยวกับอุทกภัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

จัดขึ้นใน วันที่ 29-31 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ 104 กรุงเทพฯ บนพื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางเมตร เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการป้องกัน การจัดการเกี่ยวกับอุทกภัย ซึ่งได้รวมเอาบริษัทธุรกิจด้านที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา จีน ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สโลวาเกีย เยอรมัน ฟินแลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไทย อินเดียและอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งองค์กรภาครัฐสนับสนุน เพื่อแสดงเทคโนโลยีล่าสุดในอุตสาหกรรมนี้

โดยภายในงานเดียวกันนี้จะมีการจัดสัมมนา “Asia Flood Conference (AFC) 2013” และ “ฟรีเทคนิคคอลสัมมนา” ในวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งจะมีผู้บรรยายจากบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้บรรยายระดับอาวุโสจากอุตสาหกรรมด้านการป้องกัน การจัดการเกี่ยวกับอุทกภัย เช่น สภาการจัดการน้ำท่วมไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าออนไลน์ฟรีที่ http://www.facebook.com/l/IAQFrIZNnAQHCFPfCNktRxhG4si_gUVt27zdMfOFgRdPs5w/www.flood-expo.com หรือ www.facebook.com/floodcontrolasia2013
เว็บไซด์ www.flood-expo.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม