//

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ประจำปี 2555

(ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
- บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นนนท์ชนก
- บริษัท เค.ซี.จี. โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท คาเมกิว (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เค.วี. ทรานสปอร์ต จำกัด
- บริษัท เค.เอ็น.อาร์. ทรานสปอร์ต จำกัด
- บริษัท เค แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที โกล์บอล โลจิสติกส์
- บริษัท เจ เอ ทรานสปอร์ต จำกัด
- บริษัท เจ.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ชุติมาขนส่ง จำกัด
- บริษัท โชคบุญนำพัฒนาขนส่ง (2005) จำกัด
- บริษัท ซีบีเอ็น โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท ญาดา ทรานสปอร์ต จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยส์
- บริษัท โตโต ทรานสปอร์ต จำกัด
- บริษัท ตากสินโลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท ทรานส์มารีน จำกัด
- บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด
- บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จำกัด
- บริษัท เทพราชโลจิสติกส์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์
- บริษัท บี.ซี. โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท บี.พี. เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท บีอี ทรานสปอร์ต จำกัด
- บริษัท บีโอพ เอ็กซ์เพรส จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้องขนส่ง
- บริษัท พี เอน ดี ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท พี แอนด์ เอล ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพ็ค แอนด์ มูฟวิ่ง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น
- บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์เซอร์วิส ขอนแก่น
- บริษัท รวมสี่ธนาชัยทรานสปอร์ต จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุภักษ์ ลำเลียง
- บริษัท วี.เจ.ลี โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท วี อาร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
- บริษัท ศุภทัศนา จำกัด
- บริษัท ส.ชนะชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท ส.บุญเหลือเซอร์วิส จำกัด
- บริษัท สยาม ซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์บริการ 2008
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจภักดีแผ่นดินขอนแก่น
- บริษัท สหออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด
- บริษัท อินเทล โลจิสติคส์ จำกัด
- บริษัท เอส เค เกียรติเจริญขนส่ง จำกัด
- บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
- บริษัท เอพี.ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท เอส.เอ็น.เอส. โปรเซอร์วิส จำกัด

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม